Звіт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2007/2008 навчальний рік Київ 2008 звiт про роботу Національного педагогічногоСторінка6/26
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Відповідно до рішень Державної акредитаційної комісії (протокол № 71 від 20 травня 2008 року, протокол № 72 від 01 липня 2008 року) визнано акредитованими наступні спеціальності:

Таблиця 1.2.7.
п/п

Напрям


Спеціальність

Ліцензований

обсяг

Денна

Заочна

1

2

3

4

5

1.

0402 Соціологія

7.040202 Соціальна

8.040202 робота70

50


-

-


2.

0103 Філософія

7.030102 Релігієзнавство

25

25

3.

0601 Право

8.060101 Правознавство

25

-

4.

0402 Соціологія

7.040201 Соціологія

75

75

5.

0102 Фізичне

виховання і

спорт


6.010200 Фізична

реабілітація25

25

6.010200 Олімпійський та

професійний

спорт


30

30

6.

0504 Туризм

6.050400 Туризм

60

40

7.

0708 Екологія

8.070801 Екологія та

охорона


навколишнього

середовища10

10


1.3. Реорганізація навчання без відриву від виробництва:

заочна, дистанційна форми навчання, екстернат,

післядипломна освіта

У 2007/2008 навчальному році свій подальший розвиток, окрім денної, вечірньої та заочної форм навчання, отримала дистанційна форма на навчально-підготовчому відділенні. Були укладені угоди про співробітництво між НПУ імені М.П. Драгоманова та м. Гадяч, м. Сквирою, м. Конотоп. Триває зв’язок і плідна співпраця з м. Лубни, м. Добромиль. У результаті, якщо в попередньому навчальному році у цих відокремлених підрозділах навчалося 32 особи, то у 2007/2008 році – 76 слухачів дистанційної форми навчання. Викладачами кафедри загальноосвітніх дисциплін було розроблено дистанційні курси з математики, фізики, основ правознавства, української літератури, людини і світ, історії України, географії, біології. Навчальні плани та навчальні програми для слухачів відокремлених підрозділів, які навчаються через дистанційну форму, відповідають документації денної та заочної форм навчання. Через Internet слухачі спілкуються із викладачами за розкладом, розробленим деканатом навчально-підготовчого відділу, отримують необхідний навчальний матеріал та теми для самостійного опрацювання, рекомендовану літературу до певних розділів, завдання контрольних робіт. Лише підсумкові контрольні заходи (тестування) проводяться інженерами-спеціалістами ІДН у визначені заздалегідь терміни.


Таблиця 1.3.1.Відокремлені підрозділи

№ п/п

Назва міста

Кількість осіб

1.

м. Лубни

28

2.

м. Добромиль

12

3.

м. Конотоп

5

4.

м. Гадяч

16

5.

м. Сквира

15

Відділ другої вищої освіти займається перепідготовкою кадрів у формі заочного навчання. Ліцензія дозволяє надавати ці освітні послуги до 2013 року.

Відділ другої вищої освіти шукає можливості урізноманітити освітні послуги, оптимально використовуючи потенціал наукових кадрів нашого університету. З цією метою пропонуємо відкрити відділ освіти дорослих. У ньому можна надавати неперервну освіту різним категоріям населення міста Києва та передмістя за напрямками, які відповідають спеціальностям і спеціалізаціям кожного інституту як окремих підрозділів нашого університету.

Попереднє вивчення цього питання дозволяє сказати, що резерви надання освітніх послуг в нашому університеті великі, а тому не можна обмежуватися лише перепідготовкою спеціалістів.

Так, із спеціальності «Психологія» можна надавати допомогу батькам із проблем психології виховання та навчання дітей, з проблем психологічної готовності дітей до школи. Освітні послуги з цієї спеціальності можуть передбачати консультаційну та тренінгову роботу з багатьох тем і проблем.

На базі Інституту гуманітарно-технічної освіти можна надавати освітні послуги з дизайнерства предметного середовища, з основ конструювання та моделювання одягу, готувати регулювальників дорожнього руху тощо.

В університеті є спеціалісти, які можуть надавати освітні послуги з писемного ділового мовлення, з проблеми здорового способу життя, основ комп’ютерної техніки та інших напрямків.

Крім відділу освіти дорослих, можна на основі заочної форми перепідготовки кадрів готуватися до організації і здійснення дистанційної форми навчання.

Відділ другої вищої освіти приступив до створення науково-методичної бази для організації дистанційного навчання. Особливо важливо наповнити освітній портал навчальними посібниками, підручниками та методичними рекомендаціями і матеріалами для поточного навчання та контролю і самоконтролю знань слухачів.

На сьогодні можна відзначити 50% – 70% готовність організації дистанційної форми навчання з спеціальності «Психологія», «Правознавство».

Відділ другої вищої освіти розширює кількість спеціальностей для здійснення професійної перепідготовки кадрів на заочній формі. Так, готуються навчальні плани з таких спеціальностей, як «Соціальна педагогіка» та «Фізична реабілітація».

На наступний навчальний рік відділ другої вищої освіти планує ширше використовувати у навчальному процесі комп’ютерну технологію. Так, з обладнанням комп’ютерних аудиторій в Інституті дистанційного навчання з’являється можливість викладати в цих аудиторіях відповідні курси, наприклад, «Комп’ютерна діагностика» (спеціальність «Психологія»), а також з інших дисциплін, використовуючи інші функції комп’ютерної техніки (виділення кола наукових понять, схематичне зображення змісту лекцій тощо).
1.4. Виконання державного замовлення та договірних зобов’язань з підготовки фахівців, зокрема на комерційних засадах.

Вечірня форма навчання.

Загальний обсяг державного замовлення на випуск фахівців в 2007/2008 н.р. складав 3794 студенти, в тому числі за напрямами та спеціальностями:

Таблиця 1.4.1.

Підготовка бакалаврів


п/п

Напрям підготовки

Спеціальність

Держзамовлення

Контингент

денна

заочна

всього

денна

заочна

всього

1

0101 Педагогічна освіта

295

243

538

289

238

527

2

0102 Фізичне

виховання і спорт6.010200 Фізичне виховання

91

41

132

89

44

133

3

0202 Мистецтво

0202 Мистецтво

68

45

113

61

41

102

4

0301 Філософія

6.030100

Релігієзнавство18

0

18

18

0

18

5

0303 Історія

6.030300 Історія

91

28

119

89

28

117

6

0305 Філологія

299

132

431

289

130

419

7

0302 Журналістика

19

0

19

19

0

19

8

0401 

Психологія6.040100 Психологія

63

24

87

63

24

87

9

0402 Соціологія

64

22

86

63

23

86

10

0403 

Політологія6.040300 Політологія

25

14

39

25

25

50

11

0501 

Економіка і підприємництво6.050100 Економічна теорія

24

0

24

24

0

24

12

0502 

Менеджмент6.050200 Менеджмент

організацій24

13

37

18

12

3

13

0504 Туризм

16

14

30

16

10

26

14

0601 Право

6.060100

Правознавство42

9

51

42

22

64

15

0701 Фізика

6.070100 Фізика

58

22

80

52

11

63

16

0703 Хімія

6.070300 Хімія

14

0

14

14

0

14

17

0704 Біологія

6.070400 Біологія

54

20

74

51

17

68

18

0705 Географія

6.070500 Географія

53

19

72

48

14

62

19

0708 Екологія

6.070800 Екологія та охорона навколишнього середовища

20

19

39

19

19

38

20

0801 

Математика6.080100 Математика

71

22

93

67

12

79
Всього
1409

687

2096

1356

670

2026
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка