Звіт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2007/2008 навчальний рік Київ 2008 звiт про роботу Національного педагогічногоСторінка7/26
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26

Таблиця 1.4.2.Підготовка спеціалістів

п/п

Напрям підготовки

Спеціальність

Держзамовлення

Контингент

денна

заочна

всього

денна

заочна

всього

1.

0101 Педагогічна освіта

7.010101 Дошкільне виховання

23

20

43

21

40

61

7.010102 Початкове навчання

43

35

78

42

43

85

7.010103 ПМСО Трудове навчання

43

51

94

43

50

93

7.010105 Соціальна педагогіка

12

14

26

8

14

22

7.010106 Дефектологія

65

68

133

64

83

147

2.

0102 Фізичне виховання і спорт

7.010201 Фізичне виховання

22

23

45

20

18

38

3.

0202 Мистецтво

7.020207 Музична педагогіка та виховання

14

25

36

10

22

32

7.020202 Хореографія

4

20

24

3

17

20

4.

0301 Філософія

7.030102 Релігієзнавство

10

0

10

10

0

10

5.

0302 Журналістика

7.030203 Видавнича справа та редагування

21

0

21

21

0

21

6.

0303 Історія

7.030301 Історія

57

27

84

56

27

83

7.

0305 Філологія

7.030501 Українська мова та література

78

47

125

77

66

143

7.030502 Мова та література (із зазначенням мови)

64

39

103

60

39

99

8.

0401 Психологія

7.040101 Психологія

49

42

91

48

22

70

9.

0402 Соціологія

7.040202 Соціальна робота

21

0

21

18

0

18

10.

0403 Політологія

7.040301 Політологія

12

25

37

10

0

10

11.

0501 Економіка і підприємництво

7.050101 Економічна теорія

15

0

15

15

0

15

12.

0502 Менеджмент

7.050201 Менеджмент організацій

18

5

23

16

0

16

13.

0601 Право

7.060101 Правознавство

20

9

29

20

0

20

14.

0701 Фізика

7.070101 Фізика

37

10

47

35

0

35

15.

0703 Хімія

7.070301 Хімія

12

0

12

12

0

12

16.

0704 Біологія

7.070402 Біологія

31

17

48

30

0

30

17.

0705 Географія

7.070501 Географія

46

14

60

45

0

45

18.

0708 Екологія

7.070801Екологія та охорона навколишнього середовища

16

14

30

16

14

30

19.

0801 Математика

7.080101 Математика

43

12

55

40

0

40
Всього
776

517

1293

740

455

1195

Таблиця 1.4.3.

Підготовка магістрів

п/п

Напрям підготовки

Спеціальність

Держзамовлення

Контингент

денна

заочна

всього

денна

заочна

всього

1.

Специфічні категорії

8.000005 Педагогіка вищої школи

10

0

10

9

0

9

8.000009 Управління навчальним закладом

0

0

0

0

6

6

2.

0101 Педагогічна освіта

8.010101 Дошкільне виховання

6

10

16

5

0

5

8.010102 Початкове навчання

12

9

21

12

4

16

8.010103 ПМСО Трудове навчання

13

9

22

13

1

14

8.010105 Соціальна педагогіка

6

6

12

7

1

8

8.010106 Дефектологія

25

28

53

25

3

28

3.

0102 Фізичне виховання і спорт

8.010201 Фізичне виховання

7

2

9

7

5

12

4.

0202 Мистецтво

8.020207 Музична педагогіка та виховання

9

4

13

10

19

29

8.020202 Хореографія

3

3

6

3

2

5

5.

0301 Філософія

8.030102 Релігієзнавство

5

0

5

5

0

5

6.

0303 Історія

8.030301 Історія

32

7

39

32

2

34

7.

0305 Філологія

8.030501 Українська мова та література

25

7

32

25

4

29

8.030502 Мова та

література(із зазначенням мови)

38

3

41

38

3

41

8.

0401 Психологія

8.040101 Психологія

10

11

21

10

7

17

9.

0402 Соціологія

8.040202 Соціальна робота

3

0

3

5

0

5

10.

0403 Політологія

8.040301 Політологія

8

2

10

8

0

8

11.

0501 Економіка і підприємництво

8.050101 Економічна теорія

3

0

3

3

0

3

12.

0502 Менеджмент

8.050201 Менеджмент організацій

6

0

6

4

0

4

13.

0601 Право

8.060101 Правознавство

15

0

15

15

0

15

14.

0701 Фізика

8.070101 Фізика

10

1

11

10

1

11

15.

0703 Хімія

8.070301 Хімія

5

0

5

5

0

5

16.

0704 Біологія

8.070402 Біологія

15

2

17

15

2

17

17.

0705 Географія

8.070501 Географія

15

1

16

15

1

16

18.

0708 Екологія

8.070801 Екологія та охорона навколишнього середовища

5

3

8

5

3

8

19.

0801 Математика

8.080101 Математика

10

1

11

10

1

11
Всього
296

109

405

296

65

361

Отже, прийом студентів на навчання за державним замовленням за освітньо-кваліфікаційними рівнями „бакалавр”, „спеціаліст” і „магістр” загалом відповідає нормі обсягів держзамовлення, затвердженим Міністерством освіти і науки України.

У 2007-2008 навчальному році на комерційних засадах усього в університеті навчалося 5705 студентів, в тому числі на денній формі навчання – 2073 осіб, на заочній – 3179 осіб, на вечірній – 453 осіб. Усі договірні зобов’язання оформлені відповідними договорами з фізичними та юридичними особами за формою МОН України, контингент студентів знаходиться у межах ліцензованого обсягу.

Випуск фахівців у 2007-2008 навчальному році характеризується наступними показниками:  • освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр” здобули 1486 студентів денної форми навчання, 1547 студентів заочної та вечірньої;

  • освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст” здобули 778 студентів денної форми навчання, 1006 студентів заочної та вечірньої;

  • освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр” здобули 406 студентів денної форми навчання, 539 студентів заочної та вечірньої.


1.5. Навчальне навантаження. Організація самостійної роботи студентів, її навчально-методичне забезпечення зокрема методи контролю за нею.
У 2007/2008 навчальному році загальноуніверситетське навчальне навантаження становило 964797 годин, аудиторне навантаження – 554994 години, в тому числі лекційних годин – 128788, лабораторних годин – 109846, практичних, семінарських занять – 271334 години, індивідуальна робота – 45026 годин. З організації і проведення педагогічних практик виконано 76735 годин, з керівництва дипломними, магістерськими роботами – 48526 годин (Мал.1).Мал. 1.5.1. Структура навчального навантаження професорсько-викладацького складу в 2007-2008 н.р.

Фактичне середнє навчальне навантаження викладача в минулому навчальному році становило 792 год. Індивідуальне навчальне навантаження відповідно до посад професорсько-викладацького складу:
Професор

600 – 650 год.

Доцент

720 – 760 год.

Старший викладач

780 – 830 год.

Викладач, асистент

820 – 850 год.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка