Звіт про роботу шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів та вихователів групи продовженого дня за 2013-2014 навчальний рікДата конвертації08.03.2016
Розмір82.8 Kb.
Звіт про роботу

шкільного методичного об’єднання

вчителів початкових класів

та вихователів групи продовженого дня

за 2013-2014 навчальний рік

Методична проблема: «Повноцінне і різнобічне навчання, виховання та розвиток учнів як основні механізми якості знань у початковій школі»

Голова МО Іванова Ксенія Олексіївна, учитель вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель

Секретар МО Богун Людмила Володимирівна, учитель вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель

У 2013-2014 н. р. МО ставило перед собою такі завдання: • Значну увагу приділяти і надалі гуманізації навчально - виховного процесу. З цією метою опрацьовувати педагогічну спадщину вчителів-гуманістів, впроваджувати у власний досвід ідеї І.Г.Ткаченка, В.О.Сухомлинського, Ш.О.Амонашвілі, С.П.Логачевської;

 • По можливості суміжних тем проводити інтегровані уроки з використанням компютерних технологій.

 • Оптимально поєднувати форми колективної, групової, парної, індивідуальної роботи учнів під час навчання;

 • Використовувати в практичній діяльності метод проектів, інтерактивні методи та прийоми навчання, інноваційні технології.

 • Учителям перших класів приділяти належну увагу дидактичним, сюжетно - рольовим іграм та іграм розвивального характеру у навчанні шестиліток, забезпечуючи наступність «дитсадок - школа»;

 • Постійно підвищувати рівень підготовки класоводів для організації та здійснення навчально-виховного процесу;

 • Учителям випускних класів постійно працювати над наступністю «початкова школа - середня школа»;

 • Проводити моніторингові дослідження якості знань з метою ліквідації прогалин у знаннях учнів;

 • Обмінюватись досвідом з колегами, відвідувати уроки колег;

 • Всім педагогам брати активну участь у міських та шкільних семінарах-практикумах учителів початкових класів;

 • Постійно знайомитись з новинами педагогічної літератури, опрацьовувати педагогічну пресу;

 • Кожному вчителю працювати над виробленням особистого почерку, створювати свою систему роботи, впроваджуючи ті види діяльності, завдяки яким дитина ефективно розвиватиме той тип компетентності, що їй притаманний від природи.

 • Надати таланту кожної окремої дитини найкращі умови для його виявлення, успішної реалізації та динамічного розвитку.

Протягом навчального року члени МО працювали над такими методичними проблемами: «Ігрові технології – один із видів інноваційних технологій» (Богун Л. В.), «Творче використання спадщини І. Г. Ткаченка в практиці роботи вчителів початкових класів» (Рядніна В. І.), «Інтеграція традиційних та інноваційних методів у навчанні учнів початкових класів» (Петришина Н. А.), «Особливості розумового виховання молодших школярів в умовах інтерактивного навчання» (Попруга З. М.), «Інтегровані уроки – один із засобів розумового та мовленнєвого розвитку учнів» (Іванова К. О.), «Формування у молодших школярів повноцінної навички читання як виду мовленнєвої діяльності» (Іванова Л. В.), «Розвиток творчих здібностей і уяви учнів під час занять у ГПД» (Стукало А.В.), «Згуртування дитячого колективу за допомогою гри» (Куропятник Н. В.)

У 2013-2014 навчальному році було заплановано 4 засідання методичного об’єднання та одне установче засідання. На установчому засіданні («Найдосвіченіший педагог ніколи не повинен спинятися на досягнутому, бо якщо нема руху вперед, то неминуче починається відставання». В. О. Сухомлинський) було розглянуто особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013-2014 н. р.Завдання членам методоб’єднання:

 • опрацювати інструктивно-методичні листи, програми, підручники, зошити та посібники для початкової школи;

 • опрацювати Державний стандарт початкової школи;

 • оформлення згідно вимог журналів, учнівських зошитів:

 • складання календарно-тематичного планування та плану виховної роботи.

Перше засідання «Посилення інтересу молодших школярів до вивчення математики» пройшло під гаслом «Тисячі шляхів ведуть до помилки, але лише один – до істини» (Ж.- Ж. Руссо). На засіданні обговорено використання елементів історії на уроках математики, як поєднати на уроках математики корисне і цікаве (вправи для розумової розминки, задачі з логічним навантаженням, задачі з казковим сюжетом), принципи роботи з дітьми, що мають підвищену мотивацію до навчально-пізнавальної діяльності, обговорено інформацію про атестацію вчителів.

Завдання членам методоб’єднання:

 • підготувати учнів до тематичного тижня молодших школярів;

 • опрацювати методичну літературу з питання «Удосконалення мовленнєвого розвитку молодших школярів».

 • оформлення куточка читача:

 • організація контролю за відвідуванням учнями шкільної бібліотеки.

Друге засідання відбулося за темою «Технологія виховання успішної особистості» і пройшло під гаслом: «Багато біди мають своїми коренями як раз те, що людину з дитинства не вчать керувати своїми бажаннями, не вчать правильно ставитися до понять можна, треба, не можна». (Сухомлинський В. О.) На засіданні розглянуто елементи сучасних технологій у навчально-виховному процесі, особливості організації консультування батьків щодо вікових особливостей майбутніх першокласників і шляхів їх психологічної підтримки, шляхи вдосконалення роботи вчителів щодо підвищення ефективності формування в учнів міцних знань, освітніх компетентностей, заслухано звіти щодо результатів моніторингу знань учнів з основних предметів за І семестр, здійснено огляд новинок методичної, психолого-педагогічної літератури.

Завдання членам методоб’єднання:

 • підготувати виставку робіт молодших школярів;

 • опрацювати методичну літературу з теми: «Використання інформаційних технологій у практиці роботи початкової школи»

 • взаємовідвідування уроків;

 • підготовка та проведення новорічних ранків

Третє засідання – «Самостійна робота як вид навчальної діяльності молодшого школяра» («Людей слід учити передусім того, щоб вони здобували знання не з книг, щоб вони досліджували і пізнавали самі предмети, а не пам'ятали тільки чужі спостереження і пояснення». Я.А.Коменський) ставило на меті розглянути актуальні проблеми самовдосконалення учня, шляхи формування пізнавальної самостійності учнів на уроках, заслухано і обговорено проблематику вчителів, що атестуються.

Завдання членам методоб’єднання:

 • розробити підсумкові контрольні роботи з предметів:

 • провести моніторингове дослідження якості знань учнів:

 • взаємоперевірка зошитів і щоденників.

Четверте, підсумкове засідання пройшло за темою «Нестандартні уроки у початковій школі» («Щоб не перетворити дитину в склад знань, комору правил та формул, треба вчити її мислити». В. О. Сухомлинський), було присвячено підведенню підсумків роботи МО вчителів початкових класів та вихователів ГПД у 2013-2014 навчальному році, зокрема: підсумкам моніторингового дослідження якості навчальних досягнень учнів з основних предметів, підсумкам роботи МО за поточний рік та створенню банку ідей щодо планування науково-методичної роботи на новий навчальний рік.

Про високий рівень організації роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів та вихователів ГПД у 2013-2014 навчальному році свідчать такі результати, зокрема: • учителем вищої кваліфікаційної категорії, учителем-методистом Рядніною В. І. розроблено і проходить апробацію навчальна програма «Азбука моральності», яку створено, спираючись на творче використання педагогічної спадщини І. Г. Ткаченка;

 • членами обласної творчої групи, учителем вищої кваліфікаційної категорії, старшим учителем Івановою К. О. та учителем вищої кваліфікаційної категорії, учителем-методистом Рядніною В. І. на високому методичному рівні проведено відкриті уроки під час обласного засідання творчої групи, який проходив на базі Богданівської ЗШ І-ІІІ ст. №1 ім. І. Г. Ткаченка 23. 10. 2013 р.

 • учителем вищої кваліфікаційної категорії, учителем-методистом Рядніною В. І. разом із учителем вищої кваліфікаційної категорії, старшим учителем Богун Л. В. проведено майстер-клас для молодих учителів області з теми «Золоті зерна педагогічної спадщини І. Г. Ткаченка»

 • учителем вищої кваліфікаційної категорії, старшим учителем Івановою К. О. та учителем вищої кваліфікаційної категорії, учителем-методистом Попругою З. М. проведено майстер-клас для молодих учителів області з теми «Школа майбутнього першокласника»

 • учителями, що атестуються, а саме: учителем вищої кваліфікаційної категорії, старшим учителем Богун Л. В., учителем другої кваліфікаційної категорії Івановою Л. В. було проведено низку уроків та позакласних заходів під загальним гаслом «Ярмарок педагогічних ідей»

 • членами МО власноруч створено стенди у коридорах школи, зокрема, до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка – «Уклін тобі, Тарасе, крізь століття», Стенди, присвячені І. Г. Ткаченку, В. О. Сухомлинському, «Кожна пора у природі чудова! Вмій її серцем сприймати», «Наші символи», «Казкову галявину букв і цифр», «Галявину розумників» (для вшанування відмінників у навчанні), «Країна Бджолярія».

Свою діяльність вчителі початкових класів спрямовують на пошук

наукових новинок, на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання та виховання дітей, а головне - на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем.

У школі широко практикували відкриті уроки та виховні заходи.

У процесі роботи виправдали себе такі форми як моделювання уроків, індивідуальна та групова робота із слабовстигаючими та обдарованими учнями, корекція знань учнів на основі діагностичної діяльності вчителя, розвиток здібностей і природних обдарувань учнів, підвищення в учнів мотивації до навчання, розробка складних тем програми, ознайомлення вчителів із досягненнями психолого-педагогічної науки, прогресивним педагогічним досвідом, огляд новинок педагогічної та методичної літератури.

Однак поряд з позитивними результатами в роботі методичного об’єднання є ряд недоліків:

- недостатній рівень виявлення та впровадження передового педагогічного досвіду;

- недостатній рівень навичок самоаналізу вчителів та самоконтролю учнів.

На перспективу, у 2014-2015 н.р. МО ставить перед собою такі орієнтовні завдання: • надати реальну допомогу вчителеві у розв’язанні актуальних проблем навчально-виховного характеру;

 • стимулювати творчі пошуки вчителів педагогічних інновацій та шляхів їх впровадження у педагогічну діяльність як передумову підвищення професійної активності;

 • сприяти активізації людського фактора – особистості, її творчої діяльності, охоплюючи всіх учителів різними формами методичної роботи ;

 • здійснювати науково-методичне забезпечення розвитку освіти;

 • вдосконалювати форми і методи навчання, поширювати передовий педагогічний досвід вчителів початкових класів району, які застосовують інтерактивні методики, нові особистісно-зорієнтовані системи навчання;

 • надавити методичну допомогу молодим спеціалістам та підтримувати їх позитивні педагогічні починання;

 • своєчасно виявляти і сприяти усуненню причин, які гальмують вдосконалення методичного рівня вчителя.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка