Звіт про стан і перспективи розвитку малого та середнього підприємництва в Україні Зміст ВступСторінка1/5
Дата конвертації28.03.2016
Розмір0.92 Mb.
  1   2   3   4   5

Державна служба України з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва

Аналітичний звіт

про стан і перспективи розвитку

малого та середнього підприємництва

в УкраїніЗміст


Вступ………………………………………………………………………...

3

  1. Стан розвитку малого та середнього підприємництва в Україні за 2012 рік……………………………………………………………….......

5

  1. Стан інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання…………….

11

  1. Оцінка умов ведення бізнесу в України за всесвітніми рейтингами…

3.1. «Doing Business» (умови ведення бізнесу) - рейтинг Міжнародної фінансової корпорації……………………………..

3.2. Рейтинг глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму…………………………………………......

3.3. Рейтинг конкурентоспроможності регіонів України……………


14
14
16

17


  1. Державна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва..

4.1. Фінансова державна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва……………………………………………………

4.2. Фінансове забезпечення регіональних програм…………………

4.3. Фінансово-кредитна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва……………………………………………………

4.4. Ресурсна та інформаційна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва………………………………………

4.5. Формування інфраструктури підтримки малого підприємництва……………………………………………………


18
18

19
21


22
23

  1. Удосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів для малого і середнього підприємництва………...

24

  1. Державне регулювання підприємницької діяльності: удосконалення правового поля…………………………………………………………...

6.1. Реалізація регуляторної політики в сфері господарської діяльності…………………………………………………………..

6.2. Реформування дозвільної системи………………………………

6.3. Удосконалення ліцензування господарської діяльності………

6.4. Система державного нагляду (контролю)………………………

6.5. Реформування сфери адміністративних послуг………………….


27
27

36

4347

49


Висновки та пропозиції…………………………………………………….

51

Додаток 1……………………………………………………………………

56

Додаток 2……………………………………………………………………

70


Вступ

Підприємництво є важливим сектором вітчизняної економіки, який сприяє насиченості ринку товарами та послугами, створенню нових робочих місць, зменшенню безробіття тощо.

На сьогодні, з розвитком малого та середнього підприємництва держава пов’язує проведення структурних змін, забезпечення впровадження реформ в економіці та вирішення соціальних проблем суспільства.

Успішне функціонування малого та середнього підприємництва належним чином впливає на формування конкурентного середовища, обумовлюючи його роль, як потужного двигуна економічного розвитку.

Продуктивна робота малих та середніх підприємств сприяє розвитку країни та є значним джерелом поповнення бюджетів всіх рівнів.

Розвиток малого та середнього підприємництва, як один з важливих економічних чинників, потребує ефективної державної підтримки і певні кроки на цьому шляху вже зроблені.

Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» визначено необхідність поліпшення бізнес-клімату, забезпечення дерегуляції в господарській діяльності, подальшого розвитку підприємництва.

Прийнято Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого та середнього підприємництва в Україні», яким визначені основні напрями державної політики у сфері розвитку малого та середнього підприємництва, і який спрямований на: створення сприятливих умов формування конкурентного середовища в економіці України; підтримку підприємницької ініціативи громадян; стимулювання інвестиційної та інноваційної активності суб’єктів малого та середнього підприємництва та поліпшення їх фінансового стану.

На законодавчому рівні останнім часом прийнято вичерпний перелік документів дозвільного характеру, внесено зміни до законодавчих актів щодо посилення відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування за порушення законодавства у сфері дозвільної системи. Забезпечено значне спрощення ліцензування шляхом скорочення переліку видів діяльності, що підлягають ліцензуванню. Вживаються заходи для прискорення перегляду регуляторних актів, прийнятих на регіональному рівні.

Урядом вжито заходів для поліпшення реєстраційної діяльності, зокрема спрощено процедури започаткування, ведення бізнесу та припинення діяльності суб’єктів господарювання.

У 2012 році створено Державну службу України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

За участю місцевих органів влади розширюється інфраструктура підтримки малого підприємництва, реалізуються заходи з підвищення рівня навчальної підготовки кадрів для підприємництва, впроваджуються інструменти його фінансово-кредитної та експортної підтримки, здійснюється стимулювання інвестиційно-інноваційних процесів тощо.

На даний час розробляється Загальнодержавна програма розвитку малого та середнього підприємництва, опрацьовуються нові механізми його державної підтримки, що стане важливим кроком на шляху реалізації державної політики в сфері підтримки малого та середнього підприємництва.

Уряд України послідовно працює над розробкою та реалізацією комплексу складних, системних питань та вирішенням низки актуальних задач розвитку бізнесу з урахуванням загальнодержавних та регіональних інтересів.1. Стан розвитку малого та середнього підприємництва

в Україні за 2012 рік

Підприємницьке середовище відіграє важливу роль не лише в розвитку економіки країни, а також у вирішенні багатьох соціальних проблем, насамперед має забезпечувати зайнятість населення; насичувати ринок необхідними товарами та послугами, створювати здорову конкуренцію, що сприятливо впливає на розвиток економіки та забезпечує стабільність держави в цілому.

За інформацією з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України станом на 01.01.2013 було зареєстровано 6 704 488 суб’єктів господарської діяльності, з них: 1 405 069 юридичних осіб та 5 299 419 фізичних осіб – підприємців. Загальна кількість зареєстрованих суб’єктів господарювання, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, збільшилася на 204 518 суб’єктів, що на 3,15 % більше ніж за відповідний період минулого року.

Кількість діючих суб'єктів господарської діяльності, станом на 01.01.2013, становить 4 046 270 одиниць, що на 0,02 % більше ніж за відповідний період минулого року.Таблиця 1.

Основні показники стану державної реєстрації

суб’єктів господарської діяльності в Україні за 2008 -2012 роки.


Показники
(на кінець року)


2008

2009

2010

2011

2012

Загальна кількість зареєстрованих (юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців) суб'єктів господарської діяльності , в тому числі:

5 715 779

5 970 779

6 270107

6 499 970

6 704 488

Кількість зареєстрованих юридичних осіб

1 204 526

1 252 437

1 303 360

1 3579 22

1 405 069

Кількість зареєстрованих фізичних осіб – підприємців

4 510 608

4 718 342

4 966 747

5 142 048

5 299 419

Загальна кількість діючих суб'єктів господарської діяльності, в тому числі:

3 899 782

3 973 916

4 094 025

4 045 317

4 046 270

Кількість юридичних осіб, діяльність яких не припинено

917 532

981 105

978 514

1 003 268

1 025 857

Кількість фізичних осіб – підприємців, діяльність яких не припинено

2 982 250

3 112 694

3 115 511

3 042 049

3 020 413

Як видно з таблиці 1, протягом 2010 – 2012 років кількість діючих суб'єктів господарської діяльності залишається майже незмінною.

За останні два роки поступово відбувалось збільшення кількості юридичних осіб та зменшення фізичних осіб - підприємців. Так, у 2011 році кількість юридичних осіб збільшилася на 2,53 %, а у 2012 році – на 2,25 % і станом на 01.01.2013 становила 1 025 857 одиниць. Кількість фізичних осіб - підприємців станом на 01.01.2013 становила 3 020 413 одиниць, що на 0,71 % менше ніж за відповідний період минулого року.

Найбільша кількість суб'єктів господарської діяльності функціонують у м. Києві (12,57 %), Донецькій (7,64 %), Дніпропетровській (7,34 %), Харківській (6,97 %), Одеській (6,53 %), Львівській (6,12 %) та Луганській (4,8 %)областях (додаток 1, таблиця 1).

За даними Держкомстату України станом на 01.01.2012 в структурі вітчизняного підприємництва за розміром підприємництва частка малих підприємств становила 93,7 %, середніх – 5,7 % та великих – 0,6 % (малюнок 1). Протягом 2010 –2012 років ці показники не зазнали суттєвих змін.

Малюнок 1. Кількість підприємств за їх розмірами у відсотках до загальної кількості підприємств станом на 01.01.2012.
В регіональному розрізі переважна кількість середніх підприємств України здійснює свою діяльність в Чернігівській, Житомирській, Черкаській, Сумській та Рівненській областях. Найбільша кількість суб’єктів малого підприємництва здійснює свою діяльність в Івано-Франківській області, місті Київ, Миколаївській, Одеській, Харківській, Запорізькій, Закарпатській та Чернівецькій областях.

Станом на 01.01.2012 року загальна кількість суб’єктів малого підприємництва на 10 тис. осіб наявного населення України становить 360 одиниць, що на 22,41 % менше ніж за звітний період минулого року. Зазначений показник зменшився у порівнянні з аналогічним показником звітного періоду минулого року у зв’язку із зменшенням кількості фізичних осіб-підприємців з 394 одиниць до 290 одиниць у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення України. Показник кількості малих підприємств протягом 2010 – 2012 років майже залишався незмінним – 70 одиниць у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення України. При цьому, у 2009 році цей показник становив 82 одиниці.

В регіональному розрізі найкращі показники кількості суб’єктів малого підприємництва на 10 тис. осіб наявного населення України у містах Києві (599 одиниць) і Севастополі (465 одиниць), Київській (429 одиниць), Одеській (419 одиниць), Харківській (410 одиниць) і Миколаївській (406 одиниць) областях. Найнижчі показники кількості суб’єктів малого підприємництва на 10 тис. осіб наявного населення України в Сумський (307 одиниць), Волинській (286 одиниць), Львівській (284 одиниць), Рівненській (284 одиниць) та Тернопільській (283 одиниць) областях (малюнок 2).


Малюнок 2. Кількість суб’єктів малого підприємництва у розрахунку на 10 тис. осіб
наявного населення України за регіонами у 2011 році (одиниць).

У регіональному розподілі для середніх підприємств загальний показник кількості суб’єктів підприємництва на 10 тис. осіб наявного населення України поспіль 2010 – 2012 років утримується на рівні 4 одиниці. Розрахунково показник кількості суб’єктів підприємництва на 10 тис. осіб наявного населення України для середніх підприємств ще не досяг рівня 2009 року (5 одиниць).

За даними Держкомстату України станом на 01.01.2012 загальний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) суб’єктами підприємницької діяльності за видами економічної діяльності склав 2 157 269,4 млн. грн.

Частка продукції, реалізованої суб’єктами підприємницької діяльності
у % до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) станом на 01.01.2012 становила – 51,3 %. Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) суб’єктами малого підприємництва - юридичними особами становила 12,5%, фізичними особами – підприємцями відповідно становила 5,%; суб’єктами середнього підприємництва - юридичними особами – 33,8%) (малюнок 3).


Малюнок 3. Питома вага підприємств у обсязі реалізованої продукції за 2011 рік.
У розподілі за видами економічної діяльності пріоритетними сферами діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва залишаються торгівля та сфера послуг, питома вага яких від загального обсягу реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) сумарно становить 64 %. Значно меншими є показники промисловості (9,7 %); сільського господарства (8,8 %), будівництва (7 %).

За інформацією Державної податкової служби України (ДПС) загальна кількість платників податків, які перебували на обліку в органах ДПС, станом на 01.01.2013, становила 3 853 720 осіб (з яких, 1 204 893 юридичних осіб, 2 648 827 фізичних осіб), що становить 57,5 % від загальної кількості зареєстрованих суб’єктів господарювання у 2012 році, або на 1 % більше ніж за звітний період минулого року (3 849 880 осіб).

Загальна кількість платників податків, які сплачували податки, за звітний період 2012 року становила 2 528 952 осіб або 66 % від загальної кількості платників податків, які перебували на обліку в органах ДПС.

У звітному році загальна кількість юридичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, які сплачували податки, становила 584 340 осіб (або 23 % від загальної кількості платників податків), з яких 395 096 особи обрали загальну систему оподаткування, відповідно 14 872 осіб - спрощену систему оподаткування, 40 516 осіб - сплату фіксованого сільськогосподарського податку (додаток 1, таблиці 2 та 3).

У 2012 році показник кількості юридичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали загальну систему оподаткування, становив 67,6% від загальної кількості юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які сплачували податки, або на 1,3% менше ніж відповідний показник минулого звітного року (400 417 осіб).

Показник кількості юридичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему оподаткування, у 2012 році, становив 25,5% від загальної кількості юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які сплачували податки, або на 5,4% більше ніж відповідний показник минулого звітного року (141 069 осіб).

Показник кількості юридичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали сплату фіксованого сільськогосподарського податку, у 2012 році, становив 6,9 % від загальної кількості юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які сплачували податки, або на 1,4% менше ніж відповідний показник минулого звітного року (41 112 осіб).

У 2012 році загальна кількість фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, які сплачували податки, становила 1 944 612 осіб (або 77 % від загальної кількості платників податків), з яких загальну систему оподаткування обрали 672 923 особи, спрощену систему оподаткування – 1 271 687 особи та сплату фіксованого сільськогосподарського податку – 2 особи.

Показник кількості фізичних осіб – підприємців, які обрали загальну систему оподаткування, у 2012 році, становив 34,6% від загальної кількості фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, які сплачували податки, або на 14 відсотків більше ніж відповідний показник минулого звітного року (588 840 осіб).

У 2012 році показник кількості фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування становив майже 65,4% від загальної кількості фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, які сплачували податки, або на 21 % більше ніж відповідний показник минулого звітного року (1 051 090 осіб).

Показник кількості фізичних осіб – підприємців, які обрали сплату фіксованого сільськогосподарського податку, за звітний період поточного року, у порівнянні із відповідним показником минулого звітного року, зменшився на 67 %, але значного впливу на загальний показник кількості суб’єктів господарювання, які сплачують податки він не має.

Як видно з вищенаведених даних, у 2012 році залишається стійка тенденція до зростання загальної кількості платників єдиного податку фізичних та юридичних осіб. Одночасно, поспіль останніх 7 років, спостерігається щорічне зменшення кількості найманих працівників не тільки у платників єдиного податку, а в цілому у сфері малого і середнього бізнесу.

Так, у суб’єктів малого і середнього підприємництва у 2012 році працювало 5 147,9 тис. осіб. Зокрема, у суб’єктів малого підприємництва (юридичних осіб) – 1 478,5 тис. осіб, у фізичних осіб-підприємців – 793 тис. осіб (в тому числі: у платників єдиного податку – 661 тис. осіб, а у платників загальної системи оподаткування – 132 тис. осіб), у суб’єктів середнього підприємництва – понад 3 669 тис. осіб. У порівнянні з відповідними показниками 2011 року, кількість найманих працівників у суб’єктів малого підприємництва (юридичних осіб) зменшилась на 3,2% (1 527 тис. осіб), відповідно у фізичних осіб-підприємців цей показник зменшився на 0,25% (795 тис. осіб), у суб’єктів середнього підприємництва – зменшення відбулось на 0,02% (3 670 тис. осіб).

У порівнянні із звітним періодом 2011 року, показник кількості найманих осіб у фізичних осіб – підприємців, в цілому, зменшився Це відбулось у зв’язку з набуттям чинності положень Податкового кодексу України, якими було скасовано нарахування та сплата фіксованого податку. Разом з тим, спостерігається зростання показника кількості найманих осіб у фізичних осіб – підприємців, які є платниками єдиного податку та загальної системи оподаткування, у порівнянні із звітним періодом 2011 року. Так, показник кількості найманих осіб у платників єдиного податку, у 2012 році, збільшився на 2,3 % у порівнянні із відповідним показником минулого звітного року (646 тис. осіб), а показник кількості найманих осіб у платників загальної системи оподаткування, відповідно, збільшився на 10,9 % (119 тис. осіб).

За останні роки відбулися позитивні зрушення щодо оплати праці найманих осіб у суб’єктів малого і середнього підприємництва.

Середньомісячна заробітна плата найманих працівників у сфері малого і середнього підприємництва у 2011 році становила:

у суб’єктів малого підприємництва (юридичних осіб) – 1 530,9 грн.;

у суб’єктів малого підприємництва (фізичних осіб) – 1 104,5 грн.;

у суб’єктів середнього підприємництва (фізичних осіб) – 1 307,6 грн.;

у суб’єктів середнього підприємництва (юридичних осіб) – 2 376, грн.

У продовж 2012 року заробітна плата, хоча і повільними темпами, але зростала, і на кінець звітного року становила:

у суб’єктів малого підприємництва (юридичних осіб) – 1 632,1 грн. (збільшення на 6,6 %);

у суб’єктів малого підприємництва (фізичних осіб) – 1 614,2 грн. (збільшення на 46,1 %);

у суб’єктів середнього підприємництва (фізичних осіб) – 1 560 грн. (збільшення на 19,4 %);

у суб’єктів середнього підприємництва (юридичних осіб) – 2 580,5 грн. (збільшення на 8,6 %).

Враховуючи наслідки фінансової кризи 2008 - 2010 років, надходження до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого і середнього бізнесу зі сплати податків і зборів мають тенденцію до повільного зростання. Так, до Зведеного бюджету за 2012 рік від суб’єктів малого і середнього бізнесу надійшло 289 319,0 млн. грн., що на 8,6 % більше, ніж за звітний період минулого року.

Станом на 01.01.2012 фінансовий результат до оподаткування підприємств, які одержали прибуток, склав 255 545,9 млн. грн. Фінансовий результат до оподаткування середніх підприємств, які одержали прибуток, станом на 01.01.2012, склав 63 787,5 млн. грн., що у відсотках до загальної кількості підприємств становить 67,3 %. Фінансовий результат до оподаткування малих підприємств, які одержали прибуток, за цей звітний період склав 44 323,3 млн. грн., що у відсотках до загальної кількості підприємств становить 65,0 %.

Фінансовий результат до оподаткування малих і середніх підприємств, які одержали збитки, станом на 01.01.2012, в сумі склав 89 816,7 млн. грн. (відповідно у малих підприємств – 51 091,0 млн. грн., у середніх підприємств – 38 725,7 млн. грн.). Найбільш від’ємне значення фінансового результату до оподаткування мали малі підприємства, які здійснюють свою діяльність у сферах: операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям – 19 351,5 млн. грн.; торгівля та надання послуг – 13 220,4 млн. грн.; оптова торгівля та посередництво в оптовій торгівлі – 11 207,2 млн. грн.; будівництво – 4 128, 8 млн. грн.; діяльність транспорту та зв’язку – 2 082 млн. грн.).

Узагальнений моніторинг стану розвитку малого і середнього підприємництва за регіональним розподілом наведено у Додатку 2.

2. Стан інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання.
В сфері інвестиційної діяльності створена нормативно-правова база, яка адаптована до міжнародних норм, зокрема: Закони України «Про інвестиційну діяльність», «Про режим іноземного інвестування», «Про захист іноземних інвестицій на Україні»; Угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій, тощо.

Для залучення інвесторів в економіку країни, створюються всі умови щодо забезпечення рівного захисту прав, інтересів, майна суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності.

За даними Держкомстату України головним джерелом фінансування інвестицій в основний капітал залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких, станом на 01.01.2012, освоєно 54,0 % від загального обсягу капіталовкладень. Частка залучених і запозичених коштів
(у тому числі, кредитів банків та інших позик, коштів іноземних інвесторів)
у загальних обсягах капіталовкладень становила 21,0%.

За рахунок державного та місцевих бюджетів на початок звітного періоду залучено 10,4 % інвестицій в основний капітал. Частка коштів населення на будівництво власного житла на початок 2012 року становила 9,4 % від загального обсягу капіталовкладень.

У січні-вересні 2012 року за рахунок власних коштів підприємств і організації залучено в основний капітал підприємств 61,2 % загального обсягу капіталовкладень. Частка кредитів банків та інших позик у загальних обсягах капіталовкладень становила 17,5% (малюнок 4).

За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 4,5% та 1,9% загального обсягу капіталовкладень. Частка коштів населення на індивідуальне житлове будівництво становила 15,7 % від загального обсягу капіталовкладень.Малюнок 4. Питома вага залучених капітальних інвестицій за 9 місяців 2012 року.
За даними Держкомстату України в економіку України іноземними інвесторами у 2011 році вкладено прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на суму 6,5 млрд. дол. США.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), станом на 01.01.2012, внесених в економіку України становив 4,9 млрд. дол. США, що на 10,2% більше обсягів інвестицій за звітний період 2011 року, та в розрахунку на одну особу становив 1 084,3 дол. США.

У фінансових установах акумульовано 16,3 млрд. дол. США прямих інвестицій (33,1% від загального обсягу прямих інвестицій). На підприємствах промисловості зосереджено 15,2 млрд. дол. США прямих інвестицій (30,9% від загального обсягу прямих інвестицій).

За результатами 2011 року підприємствами та організаціями усіх форм власності за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 209,1 млрд. гривень інвестицій в основний капітал економіки України (не включаючи суму податку на додану вартість, що врахована в ціні придбання активів), що становить 122,4% інвестицій в основний капітал економіки України 2010 року.

За даними Держкомстату України, у січні – вересні 2012 року, в економіку України іноземними інвесторами вкладено прямих іноземних інвестицій на суму 4,3 млрд. дол. США, що становить 91,07 % прямих іноземних інвестицій 2011 року (у січні – вересні 2011 року відповідно - 138,52 % прямих іноземних інвестицій 2010 року).

На 1 жовтня 2012 року обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) унесених в економіку України становив 52,7 млрд. дол. США, що на 5,2 % більше обсягів інвестицій на початок 2012 року, що в розрахунку на одну особу населення складає 1 157,0 дол. США.

На підприємствах промисловості зосереджено 16,9 млрд. дол. США (32 % від загального обсягу прямих інвестицій в Україну), у фінансових установах – 5,7 млрд. дол. США (29,8% від загального обсягу прямих інвестицій в Україну).

Обсяги залучення капітальних інвестицій підприємств України, у січні - вересні 2012 року, складають 177,5 млрд. грн., що становить 117 % капітальних інвестицій підприємств України 2011 року.


Залучення іноземних інвестицій на регіональному рівні.

У Харківській області у 2012 році загальна сума прямих іноземних інвестицій становила 2,1 млрд. дол. США.

На Волині за дев’ять місяців 2012 року в область залучено 355,6 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій. За час дії регіональної програми залучено інвестицій у загальному обсязі 93,2 млн. дол. США.

У Рівненській області за 9 місяців 2012 року у розвиток економіки області інвестовано 1990,2 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 33,6% більше, ніж за аналогічний період 2011 року. Найбільше інвестовано у будівництво – 66,5 % від загального обсягу інвестицій, у промисловість – 27,4%, у сільське господарство – 6,6 %. Іноземних інвестицій залучено у загальному розмірі 293,9 млн. дол. США. Інвестиції надійшли з 38 країн світу. До п’ятірки основних країн-інвесторів входять: Німеччина – 73,9 млн. дол. США, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії – 62,4 млн. дол. США, США − 39,3 млн. дол. США, Кіпр – 25,1 млн. дол. США та Італія – 20,6 млн. дол. США. Найбільш інвестиційно привабливими для нерезидентів є підприємства промисловості, в які вкладено 151,2 млн. дол. США іноземних інвестицій. Обсяг іноземних кредитів та позик в економіку області за дев’ять місяців 2012 року становив 91,5 млн. дол. США. Найбільше їх надійшло з Німеччини та Кіпру. Загальний обсяг іноземного капіталу становив 385,4 млн. дол. США.


Оцінка інвестиційного середовища Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

У жовтні – листопаді 2012 року за підтримки проекту “Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність” (ЛІНК) Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Держінвестпроект України провів опитування інвесторів, що здійснюють свою діяльність в Україні.

В опитуванні взяли участь 130 компаній, що здійснюють свою діяльність у 16 регіонах України. Іноземні інвестиції компаній, що взяли участь в опитуванні, походять з таких країн, як Росія, Норвегія, Сербія, Чехія, Білорусь, Литва, Польща, Швейцарія, Швеція, Австрія, Німеччина, Молдова, Канада, США, Франція, Кіпр, Туреччина, Ізраїль, Данія, Болгарія, Нідерланди, Угорщина, Великобританія, Бельгія, Італія, Словаччина, Голландія, Португалія.

В ході опитування компаніям пропонувалось визначити основні проблемні питання, що виникають у них під час здійснення діяльності в Україні. За результатами опрацювання відповідей на поставлені питання підготовлено рейтинг найбільш поширених проблем іноземних інвесторів в Україні.

Відповідно до сформованого рейтингу, основною проблемою іноземних інвесторів в Україні є відносини з податковими органами (22,8% респондентів відзначили це серед своїх проблемних питань). Друге та третє місце ділять між собою питання перевірок та недосконалого нормативно-правового регулювання – з такими проблемами стикаються у своїй діяльності 14,45% іноземних інвесторів, що взяли участь у опитуванні. Проблеми у сфері земельних питань турбують 11,8% респондентів, відносини з митними органами – 11,03%. Порядком здійснення ліцензійних та дозвільних процедур не задоволені 10,27% опитаних респондентів, реєстраційних процедур – 9,5%. Крім того, 5,7% респондентів повідомили про наявність «інших» проблемних питань, серед яких відзначались, зокрема рейдерство, високі ціни на сировину тощо (малюнок 5. ).

Малюнок 5. Структура проблемних питань іноземних інвесторів в Україні.
В той же час, учасниками опитування були відзначені і певні позитивні аспекти їхньої діяльності в Україні. Так, найбільше іноземні компанії в Україні цінують наявність кваліфікованої та доступної робочої сили, а також високий потенціал та перспективність ринку. Серед інших переваг України відзначались зручне географічне та логістичне розташування, наявність доступу до сировини та підтримка з боку національних та регіональних органів влади.

3. Оцінка умов ведення бізнесу в України за всесвітніми рейтингами.
3.1. «Doing Business» (умови ведення бізнесу) - рейтинг Міжнародної фінансової корпорації.
У жовтні 2012 року Міжнародною фінансовою корпорацією було оприлюднено результати щорічного Рейтингу умов ведення бізнесу «Doing Business-2013» (далі – Рейтинг умов ведення бізнесу).

У Рейтингу умов ведення бізнесу Україна покращила свої позиції на 15 одиниць та перемістилася із 152-го на 137 місце, тим самим увійшла у першу трійку країн, які продемонстрували значне покращення умов ведення бізнесу за останній рік.

Найбільше покрашення позицій України у Рейтингу умов ведення бізнесу (на 66 позицій) відбулося за статтею «започаткування бізнесу». За цієї статтею Україна перемістилася з 116-ої позиції на 50-ту позицію.

Таке покращення стало можливим завдяки реалізації низки заходів. Зокрема:

-  знижено мінімальні вимоги до розміру статутного капіталу при реєстрації підприємства;

-  скасовано вимоги щодо необхідності надання нотаріально завірених установчих документів для реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності;

-  запроваджено електронну реєстрацію суб’єктів господарювання;

-  скасовано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи – підприємця;

-  встановлено адміністративну відповідальність за порушення у сфері реєстрації;

-  введено модельні статути, які спростили процедуру реєстрації юридичних осіб;

-  скасовано обов'язкове засвідчення установчих документів у нотаріуса;

-  скорочено строк державної реєстрації до 2-х днів тощо.

В цілому за показниками Рейтингу результат не поганий, якщо взяти до уваги, що в ньому не враховано реформаторські рішення, прийняті у другій половині 2012 року, дія яких стартувала з 1 січня 2013 року.

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка