Звіт рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти про роботу за 2015 рік



Скачати 208.31 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір208.31 Kb.
ЗВІТ

РІВНЕНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

про роботу за 2015 рік

Упродовж 2015 року Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти забезпечував науково-методичний супровід розвитку дошкільної, загальної середньої і позашкільної освіти та здійснював навчальну, наукову, науково-методичну, міжнародну та фінансово-господарську діяльність. Основні структурні підрозділи інституту – кафедри (3), кабінети (13), лабораторії (7) координували діяльність методичних служб області, здійснювали науково-дослідну експериментальну роботу та моніторингові дослідження, науково-методичний супровід організації зовнішнього незалежного оцінювання учнів, інклюзивної освіти, профільного навчання, організовували та проводили творчі конкурси, олімпіади, турніри, фестивалі.

Із метою пошуку та прогнозування результатів роботи закладу діяла Вчена рада (6 засідань, розгляд майже 20 питань, у тому числі затвердження програми стажування науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів; положення про організацію освітнього процесу в РОІППО, приймальну комісію інституту, школу-лабораторію та правила прийому до закладу  в 2016 році), а також науково-методична рада (4 засідання, розгляд 15 питань, у тому числі звіти двох районних методичних кабінетів про організацію науково-методичної роботи з педагогічними працівниками). При науково-методичній раді інституту продовжувала діяльність експертна рада, члени якої проводили експертизу методичних розробок педагогічних працівників, які атестуються і претендують на присвоєння педагогічного звання «учитель-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист», «керівник гуртка-методист» (126), матеріалів педагогічного досвіду (24) та матеріалів, представлених на обласний конкурс-ярмарок педагогічної творчості (понад 400), рукописів навчальних видань, авторських навчальних програм із дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти, електронних засобів навчального призначення, підготовлених педагогічними працівниками області (134).

Із метою організаційно-педагогічного забезпечення державно-громадської експертизи науково-дослідної та експериментальної роботи на базі навчальних закладів області вже другий рік працювала обласна комісія з інноваційної освітньої діяльності, члени якої розглядали заявки та програми дослідно-експериментальної роботи із тем: «Психологічні засади розвитку професіоналізму педагогічних працівників в умовах післядипломної педагогічної освіти» та «Комплексне дослідження системи виховання в українській школі з урахуванням розвитку європейського освітнього простору», організаторами та замовниками  дослідження яких були започатковані у 2015 році лабораторії, що діють  на громадських засадах: Науково-дослідна лабораторія психології професіоналізму (спільно з Університетом менеджменту освіти НАПН України) та Науково-дослідна лабораторія інноваційних виховних технологій (спільно з Інститутом модернізації змісту освіти МОН України).

Основна навчальна діяльність інституту впродовж звітного року була спрямована на підвищення кваліфікації педкадрів (курсову підготовку пройшли 5927 педагогів області при плані 5903, що становить 100,4% ) та перепідготовку спеціалістів (усього навчалося 99 студентів за двома спеціальностями – 7.01010501 «Корекційна освіта (Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка) і логопедія)» та 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»). Уведено дистанційну форму підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розроблено та запроваджено 42 навчальні програми. Проведено курси, що поєднували підвищення кваліфікації педагогів із фаху та вивчення предмета за програмою «Intel@Навчання для майбутнього» (6 груп – 143 слухачів), «Microsoft®«Партнерство в навчанні» (4 групи – 66 слухачів). Відповідно до вимог нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти у 2015 році проведені курси підвищення кваліфікації для учителів початкових класів, які викладають предмет «Інформатика» у початкових класах, – 4 групи (119 педагогів); для вчителів інформатики, які викладають предмет «Інформатика» у початкових класах, – 2 групи (30 педагогів); для вчителів англійської мови, які викладають у початковій школі, – 3 групи (76 педагогів). Працівниками інституту оновлено та розроблено начальні програми 76 спецкурсів з актуальних питань розвитку освіти. У систему підвищення кваліфікації впроваджено 10 ліцензованих інтегрованих програм та навчальні спецкурси з питань підготовки педагогів до використання методики перевернутого класу, полілінгвального навчання, використання біотехнологій в освіті тощо. Підготовлено матеріали для акредитації двох спеціальностей із перепідготовки фахівців та подано акредитаційні справи до МОН України.

Упродовж року інститут забезпечував супровід реалізації програм: національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 – 2020 роки, регіональної програми розвитку позашкільної освіти і виховання Рівненщини на 2009 – 2015 роки, підтримки молоді в області на 2009 – 2015 роки, обласної програми про транскордонне співробітництво на 2011 – 2015 роки, обласної програми розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці на 2013 – 2015 рр., виконання розпоряджень, листів, доручень управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації (за рік надійшло понад 250 документів, працівниками інституту підготовлено відповідні інформації).

Науково-методична діяльність інституту була спрямована на оновлення змісту освіти, розвиток інноваційного освітнього простору як основи приведення її у відповідність із європейськими стандартами, пошук нових форм роботи з педагогічними працівниками для задоволення їх інтересів у професійному зростанні, органічне поєднання стаціонарних форм роботи з педагогами на базі інституту у курсовий період із науково-методичною роботою у міжкурсовий період, що проводиться спільно з 20 районними, міськими методичними кабінетами, центрами, в яких працює близько 250 методистів.

У рамках Всеукраїнської школи новаторства керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників системи післядипломної педагогічної освіти, базовим закладом якої є інститут, спільно з ДВНЗ «Університетом менеджменту освіти» проведено Червневі педагогічні студії «Формування нової гнучкої моделі науково-методичного супроводу розвитку професіоналізму педагога», у практичній частини яких відбулися засідання 17 секцій, та Інтернет-конференцію «Шляхи трансформації післядипломної педагогічної освіти в умовах модернізаційних змін у суспільстві», видано тематичний збірник праць учасників Всеукраїнської школи новаторства. Для забезпечення динамічного розвитку професіоналізму освітян шляхом неформального навчання дорослих продовжувала функціонувати Рівненська регіональна школа новаторства керівних і педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів (6 засідань) та три зональні школи новаторства – Північна, Центральна та Південна (9 засідань). Розробки їхніх учасників – установ освіти, навчальних закладів відповідних районів, міст – презентовано на веб-порталі «Освіта Рівненщини».

Із метою презентації напрацювань педагогів, популяризації інноваційних педагогічних технологій та методик, виявлення і поширення педагогічного досвіду, коригування стратегій і уточнення шляхів інноваційного розвитку освіти Рівненщини проведено XІІ обласний конкурс-ярмарок педагогічної творчості в номінаціях: «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Спеціальна освіта», «Фізика», «Географія», «Економіка», «Математика», «Інформатика», «Інформаційні технології у навчально-виховному процесі», «Художня культура». Експертні комісії із 400 розробок відзначили 72 роботи, автори яких продемонстрували оригінальні педагогічні рішення, авторські підходи як до змісту, так і до побудови педагогічного процесу. За його результатами видано анотований каталог «Педагогічні здобутки освітян Рівненщини», а матеріали переможців конкурсу-ярмарку розміщені на сайті інституту та порталі «Освіта Рівненщини».

Проведено другий (обласний) тур конкурсу «Учитель року – 2015». У конкурсі взяли участь 92 педагогічних працівники. За підсумками третього (заключного) туру Всеукраїнського конкурсу Рівненщина має лауреата у номінації «Правознавство» та дипломанта у номінації «Образотворче мистецтво». Презентацію з метою популяризації їх досвіду проведено для педагогів області у формі майстер-класів, а матеріали досвіду з метою поширення та впровадження в практику роботи розміщені на сайті інституту.

Із метою підтримки творчої діяльності педагогічних працівників інституту та методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів проведено перший (обласний) тур ІV Всеукраїнського методичного турніру «Моє покликання – методист», а його переможці відповідно до рішення науково-методичної ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» відзначені дипломом на завершальному етапі за науково-методичну розробку «Психологічний супровід у навчальних закладах – суб’єктах освітнього округу».

Організовано і проведено V Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей «Мій особистісно зорієнтований урок», ініційований Інститутом педагогіки НАПН України за підтримки Міністерства освіти і науки України. Теоретичний аспект проблемної теми фестивалю – «Учень у системі особистісно зорієнтованого і компетентнісного навчання» – обговорювався під час роботи ОЗОНівських студій. Понад 300 учасників фестивалю впродовж двох днів працювали над пошуками шляхів подолання відчуженості учня від навчання, забезпечення активної участі його у навчально-виховному процесі, визначенням ефективних методик і технологій упровадження ідей особистісно зорієнтованого навчання, подальших перспектив його реалізації.

Інститутом започатковано та проведено перший обласний форум молодих педагогів із метою підтримки й допомоги молодим спеціалістам у період професійної адаптації. У рамках науково-практичної частини для молодих педагогів відбулося засідання 12 секцій.

Із метою формування професійної компетентності керівних, педагогічних та науково-педагогічних працівників в інституті упродовж 2015 року Рівненським дистанційним центром методичної підтримки педагога в міжкурсовий період проведено низку заходів для працівників установ освіти та навчальних закладів: вебінари (33), онлайн-наради (15), Інтернет-школи (5), Інтернет-клуби (1), Інтернет-форуми (12), Інтернет-«круглі столи» (3), Інтернет-школа для учнівської молоді (1).

Продовжила функціонування бібліотека ІОС (більше 200 документів), відеотека в ІОС (122 відео), медіатека педагогічного досвіду.

Для модернізації регіональної системи управління навчальними закладами забезпечено науково-методичний супровід розвитку професіоналізму резерву керівних кадрів, новопризначених і досвідчених керівників установ освіти, навчальних закладів у міжкурсовий період продовженням діяльності проблемного семінару директорів загальноосвітніх шкіл; творчої групи керівників спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), гімназій, ліцеїв, колегіумів; трьох шкіл (управлінської майстерності, керівників районних, міських шкіл новопризначеного керівника ЗНЗ «Шлях до успіху», шкіл резерву керівних кадрів «Мій шанс»); партнер-клубу «Європейська освіта» у межах Відкритого університету керівників освіти Рівненщини (ВУКОРу). Серед проблем, над якими працювали структури ВУКОРу: менеджмент загальноосвітніх навчальних закладів в умовах освітніх змін; модернізація освітньої діяльності ЗНЗ на засадах державно-громадського управління; проектування моделей загальноосвітніх навчальних закладів; упровадження інформаційно-комунікаційних та інших інноваційних технологій у педагогічний процес ЗНЗ у контексті випереджувальної освіти; управлінська культура як складова ефективного освітнього менеджменту тощо.

Із метою координації діяльності науково-методичних установ області у 2015 році створено Відкритий університет методиста, у межах якого функціонували: Школа новопризначеного завідувача та методиста районного, міського методичного кабінету, центру; Школа педагогічного досвіду; Школа методичної майстерності працівників районного, міського методичного кабінету, центру; Школи технологічної майстерності; проведено майстер-класи для завідувачів та методистів районного, міського методичного кабінету, центру, теоретичні та практичні навчальні семінари, творчі групи тощо. На засіданнях упродовж року обговорювалися питання вдосконалення системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основи реалізації державних освітніх стандартів, визначалися напрями такої взаємодії в умовах реформування освітньої галузі.

У структурі науково-методичної роботи інституту використовувалися і такі форми роботи, як творчі авторські майстерні вчителя (17), школи керівників районних шкіл молодого вчителя; теоретичні та практичні семінари для керівників районних методичних об’єднань, школи молодого педагога, майстер-класи педагогів-новаторів тощо. Проведено 114 науково-теоретичних та практичних семінари, 15 семінарів-тренінгів, 28 тренінгів, 24 «круглі столи», 41 творчу групу, 14 шкіл молодого педагога, 37 шкіл фахової та технологічної майстерності тощо з питань реалізації нових освітніх стандартів, нових підходів в освіті, програм та підручників, формування адаптованої здоров’язбережувальної системи в дошкіллі та початковій школі, оновлення змісту освіти і запровадження нових технологій та методик навчання і виховання, формування готовності вчителя до інноваційної діяльності, використання ІКТ, психолого-педагогічний супровід інклюзивного та профільного навчання, проектування та конструювання сучасного уроку, створення нової моделі національно-патріотичного виховання. Підвищенню професійної компетентності педагогічних працівників та оновленню змісту освіти сприяла діяльність 59 обласних базових навчальних закладів з актуальних проблем розвитку регіональної системи освіти. Упродовж року проведено понад 300 різноманітних за тематикою, змістом та формою науково-методичних заходів різного рівня, у яких взяли участь понад 3 тис. педагогічних працівників.

Упродовж 2015 року працівниками інституту здійснювався науково-методичний супровід профільного навчання, однією з форм якого, що найбільш повно реалізують його мету і завдання, є освітні округи. На початок 2015-2016 н. р. оновлено базу даних освітніх округів, у яких здійснюється профільне навчання. Проведено онлайн-семінари та майстер-класи для керівників опорних закладів освітніх округів, координаторів науково-методичної роботи в освітніх округах, педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів області.

Крім цього, продовжували діяльність Обсерваторія педінновацій, тренінговий центр «Рівний-рівному» у Рівному», консультативний пункт із дистанційного навчання.

У 2015 році працівниками інституту проведено 9 моніторингових досліджень якості освіти (опитано 29 186 респондентів), в тому числі 3 регіональні дослідження проблем відповідності результатів державної підсумкової атестації та річного оцінювання з української мови за підсумками 2014 – 2015 навчального року; зорієнтованості учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів у виборі профілю навчання; визначення інноваційного потенціалу загальноосвітнього навчального закладу, ІІ етап. Проведено роботу з організації ЗНО (громадські слухання, прес-конференції, виступи на радіо та телебаченні, поширення друкованої продукції, інформаційна підтримка семи форумів, пробне ЗНО, реєстрація учасників), та експертизи якості освіти, до процедур якої задіяно 2501 експерта за 6 напрямами: експертиза рукописів підручників, навчальної літератури, електронних засобів навчального призначення, тестових завдань та підготовка експертів для визначення порогового балу «склав/не склав».

Із метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді в області організовано і проведено ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із 19 навчальних предметів та ІІІ етап олімпіади для учнів 4-х класів «Юне обдарування». У ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад із навчальних предметів взяли участь 1274 школярі області, у ІІІ етапі олімпіади «Юне обдарування» – 60 учнів. Організовано і проведено обласні етапи Всеукраїнських турнірів юних істориків, правознавців, географів, економістів, біологів, хіміків, фізиків, винахідників і раціоналізаторів. У турнірах взяли участь 504 учні. У ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь 73 учні загальноосвітніх навчальних закладів області. Вони вибороли 31 призове місце, із них І місце – 7, ІІ – 10, ІІІ – 14. У фінальних етапах Всеукраїнських турнірів з географії, історії, біології, правознавства, економіки, інформатики, математики, хімії взяли участь 11 команд навчальних закладів області (54 школярі) і вибороли три третіх місця. Проведено заключний етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології та заключний етап Всеукраїнського турніру юних економістів. Організовано участь школярів Рівненщини у Всеукраїнських конкурсах: фізичному «Левеня», юних істориків «Лелека – 2015», юних суспільствознавців «Кришталева сова», українознавчій грі «Соняшник», природознавчій грі «Геліантус», мовознавчих «Галлус», «Орлятко», «Гринвіч» та інших. Проведено обласний та заключний етапи Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика для учнів 3 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, учнів професійно-технічних навчальних закладів та студентів вищих навчальних закладів та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка для учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів.

Вагомим напрямом діяльності інституту є науково-дослідна робота, яка у 2015 році спрямовувалася на реалізацію наукової теми інституту, наукових досліджень кафедр, лабораторій, тимчасових науково-дослідних колективів (4), експериментів (18), а також на координацію та науково-методичний супровід досліджень ВНЗ та наукових установ на базі навчальних закладів області.

Завершився формувальний етап (2014-2015 н.р.) реалізації науково-дослідної теми «Науково-методичні засади професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної педагогічної освіти». Працівниками кафедр розроблено та апробовано універсальну характеристику професійного розвитку працівників на шляху до якісної освіти (пошуково-дослідницький семінар «Сутнісна характеристика та індикатори професійного розвитку педпрацівника»), здійснено векторний аналіз професійного розвитку вчителя щодо використання сучасних педагогічних технологій та апробовано модель інформаційно-освітнього середовища випереджувальної освіти учнів (кафедральний семінар «Інноваційні педагогічні технології в системі випереджувальної освіти навчальних закладів» , у плані на 2016 рік – «Векторна модель професійного зростання вчителя в умовах інформаційно-освітнього середовища випереджувальної освіти» ), виокремлено механізми розвитку навчального закладу на основі освітньої прогностики (семінар-практикум «Технологічний аналіз і прогнозування розвитку педагогічної системи»), а також розроблено концептуальні ідеї стратегії післядипломної освіти України в умовах євроінтеграції і стратегію розвитку інституту як комунального вищого навчального закладу освіти дорослих (проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Науково-методологічні засади державної стратегії розвитку післядипломної освіти в Україні: європейський контекст», підготовлено та видано науковий посібник «Стратегія післядипломної освіти: передбачення і реальність»).

Завершено дослідження проблемних лабораторій: інклюзивної освіти (створено модель підготовки педагогів до інклюзивного навчання, розроблено положення та створено навчально-практичні центри на базі шкіл-інтернатів за відповідними нозологіями та моделі інклюзивного навчання, які були презентовані під час Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування готовності педагогічних працівників до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання»); навчального полілінгвізму (створено дидактичну модель полілінгвального навчання учнів та підготовлено науково обґрунтовані рекомендації навчання учнів кільком мовам, проведено міжвузівську науково-практичну конференцію «Формування полілінгвального світогляду особистості в умовах реалізації міжкультурної комунікації»); акмеології освіти (розроблено модель педагога-акмеолога та науково-методичні рекомендації акмеологічного супроводу особистості від раннього дитинства, продовжується апробація моделі акмеологічного уроку).

Продовжено дослідження лабораторій: модернізації початкової освіти (за результатами впровадження пошуково-педагогічного проекту «Росток» в умовах реформування освіти); етнолінгвістики (апробація моделі формування національно-культурної свідомості засобами викладання гуманітарних предметів); пропедевтики іноземних мов (апробація освітньої програми наступності вивчення іноземних мов у дошкільних навчальних закладах та початковій школі); музичної освіти і виховання (апробація моделі формування діяльнісної особистості).

Завершено інституційне дослідження тимчасового науково-дослідного колективу з розробки інноваційних виховних технологій класного керівника, напрацювання якого продемонстровані під час регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року». Продовжуються дослідження тимчасових науково-дослідних колективів: із розробки та впровадження моделі школи здоров’я повного дня на базі ЗОШ № 4; із дослідження проблеми гуманізації взаємодії вчителя та учнів на базі 19 ЗНЗ області, а також із формування життєствердного образу світу молодшого школяра на засадах освіти для сталого розвитку на базі 8 шкіл.

На базі 51 навчального закладу області здійснюється 10 експериментів Всеукраїнського рівня із проблем: розробки моделі акме-школи та школи естетичної культури, моделі фінансової грамотності учнів, формування вмінь експіриєнтивної діяльності, громадянської компетентності та ціннісного ставлення до праці учнів, формування синтетичного типу мислення вчителя і учня та світогляду дошкільника в інтегрованому просторі, розвитку особистості в європейському освітньому просторі. На базі 104 навчальних закладів проводиться 8 експериментів регіонального рівня з дослідження актуальних проблем інноваційного розвитку освіти та створення інноваційних освітніх і педагогічних технологій.

Інститут здійснював науково-методичний супровід науково-педагогічного проекту «Інтелект України», а також освітнього проекту «Розвиток громад в Україні шляхом упровадження Програми «Школа як осередок розвитку громади».

У 2015 році укладено договори про наукове співробітництво, розроблено та затверджено положення про спільні Науково-дослідні лабораторії, які діють на громадських засадах: спільно з Університетом менеджменту освіти відкрито НДЛ психології професіоналізму (розроблено програму дослідження з теми «Психологічні засади розвитку професіоналізму педагогічних працівників в умовах післядипломної педагогічної освіти», на базі інституту проведено три засідання з тем: «Психолого-педагогічні засади становлення та розвитку особистості педагога-професіонала», «Дослідження стану проблеми психології професіоналізму сучасного педагога», «Психодіагностика дослідження проблеми психологічного професіоналізму керівних і педагогічних кадрів»; спільно з Інститутом модернізації змісту освіти МОН України розпочала дослідження НДЛ інноваційних виховних технологій (розроблено та затверджено програму дослідження з теми «Теоретико-методологічні засади розвитку виховної системи української школи в умовах європейської орієнтації освіти», на базі Семидубського аграрного ліцею проведено теоретико-методологічний семінар «Теоретико-практичні засади розвитку української школи засобами виховання ціннісного ставлення до праці»). Спільно з Інститутом педагогіки НАПН України здійснюється реалізація пошуково-дослідницького проекту із запровадження освіти для сталого розвитку. Спільно з Інститутом інформаційних технологій НАПН України забезпечується функціонування моделі інформаційно-освітнього середовища регіону – портал «Освіта Рівненщини». Продовжується співпраця з лабораторією теорії і методології психологічних досліджень Інституту психології ім. І. Г. Костюка НАПН України щодо експериментальної апробації науково-методичної розробки із формування психологічної компетентності медичних сестер ДНЗ.

На базі інституту діяв регіональний центр Інституту обдарованої дитини НАПН України, яким у 2015 році відновлено діяльність лабораторії «Творча обдарованість», працівники проводять дослідження із діагностики ранньої обдарованості, запровадження факторного моделювання розвитку обдарованості та продовжують апробацію авторської моделі готовності педагогів до роботи з обдарованими дітьми у системі діяльності методичних служб регіону.

Продовжено співпрацю з лабораторією консалтингу дошкільної освіти та центром інновацій Рівненського державного гуманітарного університету. Проведено спільне засідання обсерваторії педінновацій з метою апробації та поширення ідей Марії Монтессорі; науково-практичну конференцію для науковців і студентів, учителів та методистів із фізичної культури районних, міських методичних кабінетів, центрів із теми «Фізична культура дітей та молоді на сучасному етапі: досвід і перспективи». Організовано міжкафедральні засідання з проблем мовної політики спільно із Рівненським державним гуманітарним університетом, Національним університетом «Острозька академія» та Міжнародним економіко-гуманітарним університетом. Спільно з Рівненським інститутом «Україна» здійснено науково-методичні розробки із соціальної роботи, проведено науково-практичну конференцію «Людина і суспільство: економічний та соціокультурний розвиток». Здійснено презентацію наукових розробок та обмін досвідом із Волинським та Хмельницьким обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти.

Працівники інституту брали активну участь у реалізації проектів: «Освіта для сталого розвитку в дії» у партнерстві з організацією «Global Action Plan» за підтримки уряду Королівства Швеції (проведено два навчальні семінари «Уроки сталого розвитку: як організувати позакласну роботу учнів основної школи», підготовлено 50 педагогів-тренерів); польсько-українського проекту «Шкільна академія підприємництва 3» (розроблено спецкурс, що включає матеріали для лекційних та практичних занять із відповідною тематикою, проведено цикл навчальних семінарів та тренінги для вчителів Рівненської та Житомирської областей); польсько-український проект в рамках реалізації угоди про співробітництво в галузі освіти і науки між Рівненською обласною державною адміністрацією, Гуманітарною академією імені Алєксандра Гейштора Республіки Польща, Національним університетом «Острозька академія» та Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти (проведено цикл навчальних семінарів для державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування щодо системи урядування в країнах Європейського Союзу); за сприяння Гете-інституту для вчителів німецької мови проведено тиждень підвищення кваліфікації вчителів німецької мови в рамках проекту GIDELFO; обласні навчально-методичні семінари для керівників районних, міських методичних об’єднань вчителів англійської мови з тем: «Стратегії навчання англійської мови на засадах комунікативно-орієнтованого навчання» за участю Роберта Хардігана, старшого методиста міжнародного освітньо-методичного центру Pearson-Dinternal, сертифікованого екзаменатора Pearson Test of English (Велика Британія), «Розвиток навичок усного мовлення учнів на уроках англійської мови» за участю Еріки Освас, тренера видавництва «Oxford University Press» (Велика Британія); 17 учителів англійської мови стали фіналістами програми «Українсько-американські премії за досягнення у викладанні англійської мови та американського країнознавства», що надало їм можливість пройти навчання у державних університетах США, ознайомитися з американською системою освіти, підвищити мовний і фаховий рівень, долучитися до діалогу культур. Працівники інституту сприяють участі педагогів та учнів у міжнародних програмах і проектах, зокрема: у проекті Ради Європи eTwinning Plus; «Міжнародні сертифікати з німецької мови для школярів», програмі PASCH «Школи-партнери майбутнього».

Упродовж 2015 року укладено угоди про виконання лабораторіями та кафедрами інституту технічних завдань 6 держбюджетних наукових тем Університету менеджменту освіти НАПН України, а також підписано угоду про наукове співробітництво із Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності.

Підписано угоди про співпрацю з Європейським інститутом подальшої освіти (Словацька Республіка, ЄС) та недержавною організацією «Агентство Східноєвропейського розвитку» (Словацька Республіка, ЄС), а також діють договори щодо міжнародної співпраці інституту із закордонними освітніми установами: Мазовецьким центром післядипломної підготовки педагогів; Варшавським Осередком розвитку педагогічної освіти за кордоном; Люблінським центром післядипломної педагогічної освіти; Люблінським університетом Складовської Марії-Кюрі; Варшавською Вищою педагогічною школою ім. Болеслава Пруса; Варшавською Вищою педагогічною школою ім. Януша Корчака (Республіка Польща). Рівненською обласною організацією «Французький Альянс» з нагоди конференції ООН про зміну клімату (СОР 21), яка відбулася з 30 листопада по 11 грудня 2015 р. в Парижі, презентовано вистави: «Врятуймо планету» (французька трупа «Show en ville), Die Ökolos (Франко-німецька трупа); проведено інтерактивну конференцію для учнів старших класів та студентів «БіоСфера» та конкурс учнівських робіт «Я дбаю про навколишнє середовище».

Інститутом проведено 8 наукових та науково-практичних конференцій, зокрема: Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Управління оздоровчо-виховним процесом у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі», міжвузівську науково-практичну конференцію «Формування полілінгвального світогляду особистості в умовах реалізації міжкультурної комунікації», міжрегіональну Інтернет-конференцію «Технологія діагностики рівня компетентності педагогів, які працюють з обдарованими дітьми», ІV Інтерактивну науково-практичну конференцію «Науково-прикладні основи створення та використання електронних засобів у навчально-виховному процесі ЗНЗ», регіональну міжвузівську конференцію до Дня української писемності та мови «Міжкультурна комунікація: мова, культура, нація», V науково-практичну конференцію «Шкільне музейництво Рівненщини: шляхи становлення та розвитку (ХХ – початок ХХІ століття)» та наукову конференцію «Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти: історичний поступ та здобутки», присвячену 75-річчю закладу. До Дня науки в інституті проведено конференцію науковців та педагогів, на якій відзначено кращих організаторів та учасників науково-дослідної роботи за номінаціями: «Кращий науковець року», «Кращий автор року», «Кращий педагог-дослідник», «Кращий менеджер науки».



Упродовж року розвивався науковий та пошуково-творчий потенціал працівників інституту. Із 93 (32 внутрішні сумісники) науково-педагогічних працівників інституту 25 мають ступінь кандидата наук, 5 – доктора наук. Упродовж року працівниками інституту захищено дві кандидатські та докторську дисертації. За 2015 рік інститутом було видано: підручників – 2; монографій – 3; посібників – 27; періодичних видань – 5; каталогів – 3; статей у фахових журналах – 44 (в тому числі 4 у міжнародних виданнях); статей у періодичних виданнях – 28; методичних рекомендацій – 24; робочих зошитів – 2. Гриф Міністерства освіти і науки України отримали 4 видання, зокрема: 2 підручники та 2 робочих зошити. Проведено перереєстрацію науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка» як фахового наукового видання (наказ МОН України № 747 від 13.07.2015) та видано 4 номери журналу, де опубліковано 170 статей. Науково-педагогічні та педагогічні працівники презентували власні розробки та взяли участь у понад 50 всеукраїнських та 17 міжнародних семінарах, конференціях, в тому числі за кордоном: Десятому Міжнародному навчально-методичному семінарі з історії Другої світової війни та історії Голокосту в Європі та Україні (Ізраїль, Єрусалим); «круглому столі» з теми «Доцільність використання ІКТ на уроках англійської мови в навчальних закладах Польщі» (на базі «Зеспул шкул» м. Воєводін, Польща); участь у Першому Європейському конгресі місцевого самоврядування (м. Краків, Польща).

Інститут брав участь у І Всеукраїнській виставці-презентації «Післядипломна педагогічна освіта в контексті сучасних цивілізаційних змін» та підписав Установчий договір про включення до складу Українського відкритого університету післядипломної освіти в межах громадського об’єднання «Консорціум закладів післядипломної освіти».


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка