Звіт роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів за 2012 2013 навчальний рікСкачати 79.28 Kb.
Дата конвертації20.02.2016
Розмір79.28 Kb.
Звіт

роботи методичного обєднання вчителів початкових класів

за 2012 – 2013 навчальний рік

     В 2012-2013 н.р. методична робота вчителів початкових класів була спрямована на вирішенням проблемних завдань навчання і виховання учнів. З урахуванням рівня організаціі навчально – виховного процесу, особливостей складу учнів початкових класів, учителі, члени МО працювали над науково - методичною темою «Розвиток пізнавальної активності і самостійності молодших школярів у процесі навчання»

      У  складі  м/о  працюють 5 вчителів. Мають наступні кваліфікаційні категорії:

  Спеціаліст І категорії – 3

  Спеціаліст – 2

   3 вчителів мають вищу освіту. 2 учителя мають середню спеціальну освіту.

        Черговій атестації підлягали два вчителі. Члени атестаційної комісії слідкували за роботою цих вчителів упродовж року, провели і проаналізували результати контрольних зрізів знань. Вчителі виступили на засіданнях м/о з творчими звітами.  За підсумками атестації вчителі підтвердили свої кваліфікаційні категорії.

           Аналіз  роботи  методичного  об’єднання  вчителів  початкових  класів  за  минулий  рік  показав,  що  підвищився  науковотеоретичний  та  методичний  рівень  викладання  предметів,  посилилась  увага  до  виховної  та  розвивальної  функції  навчання,  до  пошуку  його  ефективних  форм  і  методів.

         Методичну майстерність вчителі початкових класів підвищували шляхом участі у роботі методоб’єднання, науково – методичних та психолого – педагогічних семінарах, шляхом самоосвіти. У рамках одного із засідань МО було проведено методичний діалог «Використання інтерактивних технологій на уроках читання та української мови». Вчителі ділилися досвідом роботи з цього питання. Кращі елементи методики, що застосовувалися кожним учителем фіксувалися всіма педагогами та бралися на замітку. 

           Свою  діяльність  вчителі  початкових  класів  спрямовують  на  пошук  наукових  новинок,  на  створення  творчої  атмосфери,  модернізацію  форм,  методів  та  засобів  навчання  та  виховання  дітей,  а  головне   на  реалізацію  принципу  рівноправного  діалогу  між  учителем  та  учнем.

           Перевірка  навичок  читання, письма, обчислювальних  навичок,  навичок  мовленнєвої діяльності, офографічних та пунктуаційнихумінь  молодших  школярів  свідчить  про  поліпшення  результативності  навчання.

           Згідно складеного плану було проведено 5 засідань   методичного об’єднання вчителів початкових класів. (Всі протоколи в наявності.)  

          Також на засіданнях МО було розглянуто питання про стан ведення документації, проведено аналіз підсумкових контрольних робіт з метою виявлення прогалин у знаннях учнів та визначення рекомендацій щодо їх усунення.  

        У лютому 2013 року на базі Просянського НВК було проведено районний семінар вчителів початкових класів. Вчитель 2 класу Вітер І.П. давала відкритий урок з курсу «Я і Україна. Природознавство»

Кожен вчитель брав участь у роботі МО: готували доповіді, реферати, давали відкриті уроки, виховні заходи, які обговорювали та аналізували на засіданнях МО.

Педагоги вміло передають знання, формують уміння і навички, виховують своїх учнів добрими, самостійними, працьовитими дітьми.

Робота методичного об’єднання будувалася на основі діагностики та прогнозування, була спрямована на забезпечення потреб вчителя. В минулому навчальному році вивчалось питання використання проблемно-пошукових методів навчання з метою розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів, проводився випереджувальний розгляд питань методики вивчення складних розділів навчальних програм з демонструванням відкритих уроків, організовувалось взаємовідвідування уроків з метою обміну досвідом роботи та дотримання педагогічних вимог учнів.

Аналіз роботи свідчить, що за минулий рік значно підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функцій навчання, до пошуку його ефективних форм і методів.

Успішне засвоєння навчального матеріалу залежить не лише від пізнавальних можливостей і здібностей дітей, а й від організації вчителем роботи на уроці, коли кожен учень працює з оптимальним навантаженням. Більше уваги вчителям початкових класів потрібно приділяти диференційованому підходу, коли форми й методи навчання добираються відповідно до індивідуальних здібностей дитини, сприяють її повноцінному розвитку. Добираючи диференційовані завдання потрібно пам’ятати: для поетапної роботи потрібні не будь-які завдання. Підібрати для слабших завдання з поступовим зменшенням міри допомоги, а для сильніших – з ускладненням творчих завдань.

Слід зазначити, що епізодичне застосування диференційованих завдань не дає бажаного результату, тому що частина учнів, особливо з низьким рівнем розвитку, буде безнадійно відставати, не досягнувши основної мети – засвоєння хоча б мінімуму знань, а сильніші не матимуть можливості постійно розвивати свої здібності.

Тільки систематичне , поетапне використання диференційованих завдань дає позитивний результат. Щоб крок за кроком найслабші учні змогли дійти до виконання основного завдання, а сильніші в цей час мають змогу не зупинятися на досягнутому, а поглиблювати знання з даної теми, розвивати свої здібності, виконуючи творчі завдання.

Тому потрібно продовжувати працювати над впровадженням методики диференційованого завдання. Добирати для школярів диференційовані домашні завдання. На уроках математики більше використовувати логічні та творчі задачі. Для здібних учнів добирати завдання творчого характеру.

Курси підвищення кваліфікації учителів пройшли у 2012-2013навчальному році 2 педагоги.

В обласному етапі виставки були представлені роботи Білецької С.І. та Вітер І.П.

Світлана Іванівна була нагороджена Дипломом третього ступеня.

Білецька С.І. та Вітер І.П. брали участь у районному конкурсі «Класний керівник року», де посіли перші місця.

З першого дня навчання педагогічний колектив початкової школи прагнув підсилювати виховний потенціал уроків і позаурочних заходів, формувати і закріплювати традиції НВК. Для створення і згуртування дитячого колективу активно використовувалися форми гри і свята. Школярі брали участь у різноманітних виховних заходах, відвідували музеї, побували на екскурсіях тощо.

  Протягом року вчителі підготували і провели виховні заходи:

родинне свято «Мамин день», осінній ярмарок, свята «Масляна»,  «Новорічні пригоди», свято «Прощавай, початкова школо!», благодійна акція«Святий Миколай, у кожну родину завітай!», конкурс строю і пісні «День захисника Вітчизни», та інші.

Система роботи в початкових класах побудована так, що всі заходи готуються спільно: учитель -  батьки  -  діти, що допомагає згуртувати дитячі колективи.

          Щорічно учні початкових класів беруть участь Всеукраїнському природничому інтерактивному конкурсі «Колосок», Всеукраїнському конкурсі «Патріот», Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», у грі – конкурсі «Російське ведмежа», «Весняний колосок», «Соняшник» та у проведенні II етапу XII міжнародного конкурсу знавців української мови ім.П.Яцика, де Калашник Ангеліна , учениця 3 класу посіла 1 місце, а учні 4 класу – 4 та 5 місця. Також учні 3-4 класів брали участь у районних олімпіадах з математики, української мови та курсу «Я і Україна», де учениця 4 класу Марюхна Анна посіла 1 місце з курсу «Я і Україна», а учениця 4 класу Гулага Анна посіла 3 місце з математики.

Вчителями були організовані виставки творчих робіт учнів «Математика навколо нас», «Світ очима дітей»,  було взято участь у виставках «Замість ялинки букет», «Великдень», «День захисника Вітчизни», «Підводний світ», «Юний натураліст» та інші.

Учні 4 класу під керівництвом Білецької С.І. працювали над створенням проектів:

«Видатні постаті України», «Лікарські рослини мого краю», та презентували свою першу книжку «Збірка казок, оповідань, віршів та загадок».

      Всі заходи заслужили високу оцінку присутніх.

Відповідно до плану роботи НВК та з метою розвитку пізнавальних інтересів, поглиблення знань з навчальних предметів молодших школярів у лютому 2013 року проведено тиждень початкових класів.

Велику допомогу в навчально – виховному процесі учнів надає практичний психолог Гузенко Л.Л.

        У колективі налагоджена атмосфера співробітництва, взаємодопомоги, підтримки (спільна розробка уроків, свят, екскурсій, планування) . Учителі не тільки вимогливі до себе, але й один до одного (аналіз відкритих заходів, уроків), адекватно реагують на критику.

        Аналіз  роботи  педагогів,  членів  методичного  об’єднання  дає  підставу  зробити  висновок,  що  завдання,  які  випливають  з  науково методичної  проблеми  об’єднання,  в  основному  виконано.

     Завдання м/о на 2013/ 2014 н.р.:

1.       Роботу  МО  спрямувати  на   оволодіння учнями ключовими компетентностями, які передбачають їх особистісно – соціальний та інтелектуальний розвиток; вдосконалення  методичної  культури  кожного  педагога,  використання  його  потенційних  творчих  можливостей,  інноваційної  діяльності.

 2.       Поповнення «банку ідей» педагогічної творчості вчителів.

  3.      Продовження створення  «банку»  даних обдарованих учнів.

 4.       Забезпечення удосконалення уроку як основної форми навчально-виховного процесу:

-     впровадження інноваційних сучасних технологій;

-  урізноманітнення форм індивідуального підходу до навчання та виховання учнів з метою виявлення та розвитку творчо обдарованих учнів; розкриття творчих здібностей учнів початкових класів;

-  проведення уроків з використанням технічних засобів навчання  (підвищення їхньої ролі в активізації пізнавальної діяльності школярів).

  5.       Розвиток  в  учнів  самостійного  критичного  та  креативного  мислення,  навичок  інтерактивного  здобування  знань.Керівник МО: Білецька С.І.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка