Звіт середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №158 Дніпровського району м. Києва про роботу в 2012-2013 навчальному роціСторінка1/6
Дата конвертації19.02.2016
Розмір0.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Звіт

середньої загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 158

Дніпровського району м. Києва

про роботу

в 2012-2013 навчальному році1. Коротка характеристика закладу: структура, контингент учнів, склад педагогічного колективу.

Рік заснування школи: 1963

Кількість учнів: 533

Кількість класів: 23

Кількість навчальних кабінетів – 51.

Кількість навчальних майстерень – 5.

Кількість комп’ютерних класів – 2.

Забезпечення школи комп’ютерною технікою становить: • загальна кількість комп’ютерів у ЗНЗ – 30;

 • кількість комп’ютерів, що використовуються

в навчальному процесі – 23;

Всього членів педагогічного колективу – 53.

З них у декретній відпустці – 5.

сумісників – 2.

Основних педагогічних працівників – 46.

Інформаційний портал школи: www.school158.edukit.kiev.ua

Електронна адреса: sch158@ukr.net

Місія школи: розвиток самодостатньої особистості, здатної до творчої діяльності та позитивного мислення, впровадження філософії ефективного партнерства та комунікацій.


Девіз школи: «Вчіться вчитися по-новому!»

У школі працює дружній колектив учителів-однодумців, гордістю якого є:

Спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії – 23

Спеціалісти I категорії – 7

Спеціалісти ІІ категорії – 3

Спеціалісти - 15

Мають вищу освіту – 43

Мають незакінчену вищу освіту – 1

Мають середню спеціальну – 4

Учителів-методистів – 10

Мають педагогічне звання «старший учитель» - 9

Нагороджені знаком «Відмінник освіти» - 13

Нагороджені грамотами МОН України - 12

Нагороджені нагрудним знаком «О.А.Захаренко» - 1

Нагороджені грамотами ГУОН м. Києва – 22

Нагороджені грамотами Дніпровського РУО – 26

Нагороджені подяками Голови КМДА – 3

Нагороджені подяками Голови Дніпровської РДА – 4

Жінок – 51

Чоловіків – 2.

У 2012-2013 н.р. педагогічне навантаження вчителів в основному відповідало вимогам.

Неповне навантаження з поважних причин мали 3 учителів школи.

Профілі навчання:


 • історичний (10-А, 11-А класи)

 • універсальний (10-Б, 11-Б класи).

Допрофільне навчання:

 • природничо-математичний, історико-філологічний напрями.

Поглиблене вивчення предметів: немає.

У 2012-2013н.р. школа продовжила викладання курсів «Християнська етика в українській культурі», «Сходинки до інформатики».

Школа – другий дім. Ми намагаємось, щоб наша будівля і приміщення школи були привабливими, затишними, де були б створені всі умови для отримання гідної освіти і виховання в дусі вимог сучасного життя. Основною метою нашої роботи є створення освітнього простору, який стимулює високу якість навчання і розвиток потенційних можливостей учнів.

2. Завдання і проблеми, над якими працював заклад.

У 2012-2013 навчальному році педагогічний колектив вирішував такі проблеми: 1. Інформатизація освіти як провідний напрямок підвищення результативності навчально-виховного процесу.

2. Створення виховного простору співтворчості та співпраці для розвитку особистості учня, здатного виявляти національну гідність, бути конкурентоспроможним, вести здоровий спосіб життя, успішно самореалізуватися в середовищі як громадянин, сім’янин, професіонал, носій культури.
Педагогічний колектив школи вирішував такі завдання:

 • підвищення результативності навчально-виховного процесу, надання йому стабільної позитивної динаміки, задоволення освітніх запитів особистості;

 • створення єдиного інформаційно-комунікативного освітнього середовища;

 • створення належних умов для збереження здоров'я дітей і формування у них свідомого ставлення до здоров'я як до фундаментальної життєвої цінності;

 • підвищення вмотивованості та якості педагогічної діяльності;

 • реалізація освітніх проектів та участь у міжнародних освітніх програмах;

 • запровадження сучасних інструментів менеджменту та організаційного розвитку;

 • впровадження міської цільової програми «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»;

 • забезпечення соціально-психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу.

З метою розв’язання цих проблем були сплановані засідання педагогічної ради школи, методичної ради, методичних обєднань, Школи передового досвіду тощо.

У 2012 – 2013 н.р. педагогічний колектив школи взяв участь у реалізації таких державних програм:


 • програма широкомасштабного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес «100 відсотків»;

 • програма «Єдине вікно» (створення єдиного інформаційного простору);

 • програма підвищення якості математичної освіти;

 • введення Державного стандарту початкової освіти.


3 Створення умов для обов’язкового здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти. Коротка характеристика мікрорайону (якщо є закріплення). Сім’ї та учні, які порушують вимоги щодо обов’язкового здобуття загальної середньої освіти. Заходи, які вживалися закладом з метою повернення їх до навчання.

Школа розташована в мікрорайоні "Воскресенка".

Формування і розвиток сучасної матеріально-технічної бази для якісного забезпечення навчально-виховного процесу постійно перебуває у центрі уваги адміністрації школи. Школа має 51 навчальний кабінет, 2 спортзали, спортивний майданчик, футбольний майданчик, їдальню, навчальні майстерні, кабінет для засідань, кабінет психологічного розвантаження, кабінет учнівського самоврядування, медичний кабінет.

Технічний та санітарний стан приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Оформлення школи та класних приміщень відповідає сучасним естетичним вимогам.

Навчально-виховний процес у школі забезпечується технічними засобами, навчально-методичною літературою, навчальними аудіо і відео касетами та СD програмами в достатньому обсязі.

Широко використовуються в навчально-виховному процесі інтерактивні дошки (їх у нас 2 шт.), переносний проектор, у 10 кабінетах встановлені проектори та екрани, створені методичні рекомендації з їх використання, проведено семінари-навчання вчителів з питань використання інтерактивної дошки в навчально-виховному процесі.

У школі ведеться постійний контроль за охопленням дітей шкільного віку навчанням. На виконання Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку у вересні було здійснено перевірку списків дітей, закріплених за мікрорайоном школи, внесено відповідні зміни до цих списків. Уточнено списки дітей 6-річного віку для якісного формування контингенту учнів 1-х класів на 2013/2014 н.р. У ході уточнення списків дітей виявлено певну кількість дітей шкільного віку, які проживають без реєстрації або не проживають за зазначеною адресою, вжиті відповідні заходи. Уточнено також списки дітей, які не підлягають навчанню за станом здоров’я. Всі діти мікрорайону школи охоплені навчанням. Напрацьована тісна співпраця з навчальними закладами, де навчаються діти, які проживають у мікрорайоні.

Систематичний контроль за відвідуванням учнями школи, сприяння продовженню навчання випускників 9-х класів в ПТУ, ліцеях, коледжах міста, тісне співробітництво з кримінальною міліцією, Службою у справах неповнолітніх, Центром соціальних служб для молоді Дніпровського району, плідна співпраця з батьками, класними керівниками, – все це допомогло уникнути негативних явищ у школі. У мікрорайоні школи немає дітей, які не навчаються або не працюють, сімей та учнів, які порушують вимоги щодо обов’язкового здобуття загальної середньої освіти.


Відомості про працевлаштування випускників 9-их класів 2012 р.


Клас

Кількість

Випускників 9-х ласівЗ них отримали:

Продовжують здобувати

загальну середню освітуПрацюють

Не визначились

Виїхали за межі міста, України

Діти-інваліди, які не можуть продовжувати навчання

Інше

(вказати причину)свідоцтва

табелі

у 10 класі

у 9 класі (повторно)

у вечірніх школах

у закладах професійно-технічної освіти

у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації

Екстерном

9-А

23

23

-

9

-

1

-

12

-

-

-

1

-

-

9-Б

24

24

-

16

-

-

2

6

-

-

-

-

-

-

9-В

18

18

-

12

-

-

1

5

-

-

-

-

-

-

Всього65

65

-


37

-


1

3

23

-

-

-

1

-

-


Відомості про працевлаштування випускників 11-их класів 2012 р.


Клас

Кількість випускників

11-х класівЗ них отримали:

Продовжують

здобувати освіту:Працевлаштовані

Не визначились

Виїхали за межі міста, України

Діти-інваліди, які

не можуть продовжувати навчанняІнше

(вказати причину)атестати

табелі

у ВНЗ

І-ІІ рівня акредитаціїу ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

у закладах професійно-технічної освіти

на курсах при ВНЗ

11-А

22

22

-

4

17

1

-

-

-

-

-

-

11-Б

25

25

-

2

20

3

-

-

-

-

-

-

Всього

47

47

-

6

37

4

-

-

-

-

-

-

У школі дотримується законодавство при зарахуванні і відрахуванні дітей (згідно Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку). На всіх неповнолітніх, які переходять на навчання до інших шкіл міста, є довідки про продовження навчання. Зібрано довідки про продовження навчання випускників 9-х класів. На учнів, які вибули до інших міст, як того вимагає Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку (п.14: «У  разі  коли  учень  протягом поточного навчального року вибуває з  населеного  пункту,  у  загальноосвітньому  навчальному закладі  повинна  бути  відповідна заява батьків або осіб,  які їх замінюють, із зазначенням причини вибуття”) в наявності заява батьків, у якій зазначено причину вибуття та населений пункт, до якого переїжджає сім’я, довідка з нового місця навчання.

Класними керівниками здійснюється постійний контроль за відвідуванням учнями школи. Проводяться заходи щодо підвищення рівня профілактики правопорушень серед дітей. У кожному випадку пропуску уроків учнями з’ясовуються причини і вживаються заходи щодо залучення їх до школи. Відпрацьована система звітування класними керівниками щодо причин відсутності учнів (за допомогою «Журналу обліку відсутніх» та написання доповідних записок на ім’я директора школи).

Всього в школі у 2012-2013 н.р. виявлено 5 дітей, у яких мали місце поодинокі пропуски уроків без поважних причин. Це: Бондаренко Андрій (8-Б кл.), Драгунова Анжела (8-Б кл.), Вовк Ксенія (11-Б кл.), Лучко Ілля (7-А кл.), Величко Ангеліна (6-Б кл.).

Як з’ясувалось, основними причинами пропусків занять є відсутність бажання й потреби учитися, неблагополучна ситуація в сім’ї та недостатній контроль з боку батьків за відвідуванням дитиною школи. Адміністрація школи та класні керівники взяли під контроль цих учнів та вжили відповідних заходів щодо повернення дітей до навчання та систематичного відвідування ними школи.

Робота щодо повернення учнів до навчання здійснювалася різними шляхами, а саме:

- через відвідування сімей та складання актів про матеріально-побутові умови життя дітей;

- запрошення учнів і батьків на засідання ради профілактики;

- надання допомоги учням, які мають середній та початковий рівні навчальних досягнень у засвоєнні навчального матеріалу;

- залучення учнів до позаурочної діяльності;

- співпраця з кримінальною міліцією, Службою у справах дітей та центром соціальних служб сім‘ї та молоді;

- систематична робота психологів школи Костяної Н.Б. та Постол Т.Д. з усіма дітьми та ін.

Впродовж року адміністрацією школи, психологами школи проведено ряд заходів, спрямованих на поліпшення роботи класних керівників та всього педколективу щодо забезпечення контролю за дітьми, які пропускають школу без поважних причин. Проведено нараду при директорі, засідання методичного об’єднання класних керівників з цього питання та індивідуальні бесіди з класними керівниками.

У школі упорядковано шкільну документацію, розроблено плани організації та проведення рейдів «Буква н в класному журналі», «Урок», в яких передбачено встановлення контролю за дотриманням законодавства, ведеться «Журнал обліку відсутніх», папки на кожного «важкого» учня, учня з «групи ризику», учня з неблагополучної сім’ї. Кожного третього четверга місяця у школі проводиться День профілактики правопорушень, протягом якого з дітьми ведуться додаткові бесіди, проходять тренінги щодо залучення дітей до навчання.

Адміністрація школи робить аналіз стану відвідування учнями школи щодня і щомісяця. Аналізуючи причини невідвідування учнями школи, слід зауважити, що більше всього учні пропускають школу з причини хвороби. Зроблений також аналіз і стану пропуску учнів школи за записками батьків.

На засіданнях загальношкільного батьківського комітету школи, класних батьківських зборах, під час індивідуальних бесід з батьками адміністрація, класні керівники ведуть активну роботу по роз’ясненню законів та нормативних актів, які зобов’язують батьків нести адміністративну та кримінальну відповідальність за ухилення від навчання та виховання їх неповнолітніх дітей.Заходи щодо залучення всіх дітей шкільного віку до навчання

1.Робота з батьками:

 1. Розгляд питання щодо стану відвідування учнями школи на класних батьківських зборах /Класні керівники, постійно/.

 2. Повідомлення батьків важковиховуваних учнів та учнів «групи ризику» /у письмовій формі/ про стан відвідування їхніми дітьми школи та їх рівень навчальних досягнень - Вовк К. (11-Б кл.) /Заст. директора з виховної роботи Долотова І.Є. один раз на семестр/.

 3. Робота університету педагогічних знань для батьків «Роль сім’ї у формуванні усвідомленої потреби у навчанні» /Жовтень 2012р./.

 4. Робота університету педагогічних знань для батьків «Місце і роль сім’ї у вихованні дитини» /Лютий 2013р./.

2. Робота психолога і соціального педагога:

 1. Індивідуальна робота з учнями, схильними до правопорушень та низькою мотивацією навчальної діяльності, щодо відвідування школи. Проведення анкетування з тем «Причини неуспішності в навчанні, став­лення до навчання. Наслідки поганої освіти», «Щоб досягти успіху – треба навчатися», бесід на тему: «Знаємо та реалізуємо свої права», «Твоє життя – твій вибір», «Культура поведінки – основа життя в суспільстві», «Наші права», «Ти сам будуєш своє життя», «Правила хорошої поведінки» /Протягом семестру/.

 2. Надання психологічної допомоги учням, які пропускають школу з причини виникнення конфліктної ситуації в учнівському колективі /За необхідністю/.

3. Робота з дітьми із неблагополучних сімей: Слободянюк А. (1-А клас), Сергієнко О. (8-А клас), Тищенко О. (6-Б клас), Бондаренко А. (8-Б клас, кл.кер. Заіка В.О.) /Протягом І семестру/.

4. Діагностика особистісних якостей, інтелекту, професійних здібностей учнів (за запитом) з метою надання рекомендацій по підвищенню навчальної мотивації учнів /протягом І семестру/.

5. Розвивальні заняття з профілактики девіантної поведінки. /листопад 2012р./

6. Індивідуальні бесіди з учнями, що не мають бажання навчатися, мають поодинокі пропуски уроків з метою визначення мотивів навчальної діяльності та підвищення інтересу до навчання: Бондаренко А. – 8-Б кл., Алексеєнко Д. - 7-А кл., Кім В., Мосорук О. - 9-А кл., Шмаргун О., Захаров І. – 9-В кл., Пономаренко В. – 10-Б кл., Черак А. – 7-Б кл. (вересень-грудень 2012р.), Бондаренко А., Драгунова А. – 8-Б кл., Алексеєнко Д. - 7-А кл., Мельник В., Тищенко О. – 6-Б кл., Шмаргун О., Захаров І. – 9-В кл., Пономаренко В. – 10-Б кл., Черак А. – 7-Б кл., Вовк К. – 11-Б клас (січень – травень 2013р.).3. Робота учнівського самоврядування:

1. Засідання Шкільного парламенту, на які викликаються учні, що пропускають уроки без поважних причин /щомісяця/.

2.Засідання школи правових знань для учнів 5-8 кл. на теми: «Право і Я», «СЗШ №158 – школа правових знань!», «Я знаю свої права».

3.Проведення Дня інформування учнів з тем: «У школі всі такі знайомі. Правила шкільного життя»/жовтень 2012р./, «Вчимося правильно себе поводити у школі» /квітень 2013р./.4. Робота батьківського комітету:

1.Організація рейдів в сім'ї Бондаренка А. (8-Б кл.), Кіпріянова О. (3-Б кл.), Тищенка О. (6-Б кл.), Драгунової А. (8-Б кл.) з метою вивчення причин пропусків уроків без поважних причин.

2. Проведення рейдів "Відвідування школи" /щоквартально/.

3.Обговорення питання на засіданні загальношкільного батьківського комітету" Стан відвідування учнями школи у вересні-листопаді 2012 р.»5.Робота Ради профілактики та попередження правопорушень:

1. Засідання Ради профілактики правопорушень, на яких розглядається питання щодо стану відвідування дітьми школи. / Щомісяця /.

2. Засідання на тему: «Основні напрямки роботи з розширення прав та обов'язків учнів, розвитку самоуправлінських початків у діяльності учнівського колективу у школі й мікрорайоні.» / 25.09.2012р./, «Про стан виконання законодавства України про захист прав дитини, недопущення насильства в сім`ї та попередження правопорушень у цій галузі.» / березень 2013 р./.

6. Інші заходи:

1. Ведення "Журналу обліку відсутніх учнів" з метою аналізу ситуації


по школі за день /Систематично/.

2. Щоденне подання директору школи (на 10 год. ранку) інформації про


кількість відсутніх учнів по школі за схемою:

Клас

Всього відсутніх

3 них:

По хворобі

Поважна причина (за записками)

Причина не встановлена
3.Щоденне подання класними керівниками директору доповідних про причини відсутності учнів у школі за формою:Прізвище, ім'я учня, що був відсутнім у школі

Причина відсутності4. Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять на кожному уроці /Педколектив, систематично/.

5. Ведення обліку та аналіз відвідування учнями школи по класам та по дням /Адміністрація, щомісяця/.

6. Врахування адміністрацією школи стану відвідування учнями навчальних занять при атестації класних керівників.

7. Засідання клубу правових і політичних знань на тему: «Адміністративна відповідальність батьків за скоєння правопорушення дітьми» (грудень 2012р.).

8. Збір інформації (1 раз на 3 місяці) про учнів, що стоять на обліку важковиховуваних учнів та в «групі ризику» за формою:

Оцінка успішності, відвідуваності і працездатності учнів

По ___________ Дата «_____»________________ 20____р.(предмет)

учня _____ класу _______________________________________(прізвище, ім’я)

1. Встигає на __________________________________________________

2. Відвідуваність _______________________________________________

3. Працездатність ______________________________________________

4. Дисциплінованість ____________________________________________

5. Причина поганої успішності ____________________________________Вчитель-предметник __________________________ ___________

6. Ведення обліку відвідування учнями школи за місяць. Аналіз відвідування.

7. Представлення зібраних даних у вигляді діаграм.

  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка