Звіт середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №158 Дніпровського району м. Києва про роботу в 2012-2013 навчальному роціСторінка2/6
Дата конвертації19.02.2016
Розмір0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6

Де розглядалось, заслуховувалось питання:

1. Засідання Ради школи: «Стан відвідування учнями школи та робота з попередження правопорушень» /листопад 2012р./.

2. Засідання педагогічної ради «Стан відвідування учнями школи у І семестрі» /Протокол №5 від 29.12.2012р./.

3. Засідання Ради школи: «Виявлення потенційної «групи ризику» учнів 4-х класів стосовної їх адаптації до середньої школи» /березень 2013р./.

З 01.09.2012 р. по 01.07.2013 р. до школи прибуло 43 учнів, а вибуло – 50.

У 2012-2013 н.р. випущено зі школи:

- Випускників 9-х класів – 63 учнів;

- Випускників 11-х класів – 38 учнів

Отримали свідоцтва з відзнакою про базову загальну середню освіту 3 учнів:

1. Тулюпа Леся (9-В кл.).

2. Кузьменко Юлія (9-В кл.)

3. Помін Андрій (9-А кл.).

Золотими медалями «За високі досягнення у навчанні» нагороджені: Гетьман Олександр (11-А кл.), Кащенко Юлія (11-А кл.).

Одна учениця школи навчалася на дому (Кузьменко Юлія,9-В клас).

Колектив школи цілеспрямовано працює над збереженням контингенту учнів школи.

Школа працювала за 5-денним режимом роботи за семестровою структурою навчального року, в одну зміну.

Організація навчально-виховного процесу регламентувалася планом роботи школи, робочим навчальним планом, річним календарним навчальним графіком, розкладом уроків і занять.

При складанні навчального плану було дотримано наступність між ступенями навчання і класами, збалансованість між предметними циклами, окремими предметами. Шкільний компонент (варіативна складова) був розподілений, з урахуванням соціального замовлення учнів та їх батьків, на підсилення вивчення предметів, на індивідуально-групові заняття, з метою корегування знань учнів і усунення прогалин, на підготовку учнів 11 класу до ЗНО, на поглиблення вивчення окремих предметів в основній школі (5-9 кл.).

Програмно-методичне забезпечення школи дозволило в повному обсязі реалізувати робочий навчальний план школи у 2010/20121 н.р.

Невирішені питання:

- зберігається тенденція у невеликої кількості учнів школи пропускати уроки без поважної причини;

- недостатній контроль деяких класних керівників за відвідуванням учнями школи.

Основні завдання:

- посилити відповідальність класних керівників за виконання посадових обов’язків;

- систематично заслуховувати звіти класних керівників про роботу з даного питання;

- акцентувати увагу на питанні розвитку дитячого самоуправління;

- покращувати шкільний уклад.

4. Науково-методичне забезпечення роботи закладу.

Робота педагогічної ради.

Участь в експериментальній та інноваційній діяльності.

Учитись важко, вчить ще важче,

Але не мусиш зупинятись ти.

Як учням віддаси усе найкраще,

То й сам сягнеш нової висоти.

Робота з педагогічними кадрами заснована на діагностиці професійної діяльності, що дозволяє оцінити фактичний рівень підготовки кожного учителя, виявити професійні проблеми і на основі цього визначити цілі роботи з конкретними педагогами. Методична робота з кадрами набула диференційованого, особистісно-орієнтованого характеру.

Більшість педагогів школи характеризує прагнення до саморозвитку, самовдосконалення, професійного зростання.

Педагогічний колектив школи працював над реалізацією таких завдань:

- створення технологічного інформаційно-освітнього середовища;

- підвищення рівня знань учнів;

- оволодіння всіма педагогами ПК та Інтернет - технологіями.

З метою реалізації цих завдань було зосереджено увагу на підвищенні професійної майстерності учителів, пошуку та впровадженні інноваційних технологій.

У 2012-2013н.р у центрі уваги педагогічного колективу школи було вивчення та впровадження інноваційних технологій. У систему роботи педагогів ввійшли уроки з використанням сучасних засобів навчання, що забезпечують особистісний розвиток дитини, підвищення якості освіти.

Ефективно використовувалися в навчально-виховному процесі можливості двох комп’ютерних класів та Інтернет-ресурсу.

У процесі навчання молодших школярів використовувалися

- методики розвивального навчання;

- проектні технології;

- ігрові технології;

- здоров’язберігаючі технології;

- комп’ютерно-орієнтовані технології.

У процесі навчання середньої та старшої ланки використовувалися

- різнорівневе навчання;

- проблемне навчання;

- проектні технології;

- технології особистісно-орієнтованого навчання.

Впроваджено систему педагогічного моніторингу результативності освіти. Система контролю відстежує рівень досягнень, що визначається відповідно до вимог освітнього стандарту. Застосовуються різні форми контролю: контрольні роботи, тести, тематичні заліки, огляди знань.

Центр фахового зростання вчителів, становлення їх професійної майстерності – методичні об’єднання.

Згідно з планом внутрішкільного контролю адміністрацією школи здійснено тематичний контроль з питання перевірки виконання рішень педагогічної ради.

Під час перевірки встановлено, що переважна більшість запланованих заходів виконана.

Слід зазначити, що форми проведення педрад сприяли розвитку творчості та ініціативи педагогів, відповідали сучасним вимогам.

Тема серпневої педради – «Нові стандарти – якісні зміни». Були розглянуті питання:

1. За що потрібно подякувати 2011-2012н.р. (підсумки роботи педколективу в 2011-2012 н.р.).

2. Старт нової української школи (організація освітньої діяльності в контексті Державного стандарту початкової загальної освіти).

3. Нова школа: маршрут СЗШ № 158 (основні завдання на 2012-2013н.р.).Девіз педради: «Все починається з любові».

Роботу педколективу було спрямовано на розв’язання основних питань:

- інформатизація освіти як провідний напрямок підвищення результативності навчально-виховного процесу;

- створення виховного простору співтворчості та співпраці для розвитку особистості учня.

З метою виконання поставлених завдань наукову-методичну роботу було зосереджено на вирішенні питання: «Традиції та інновації як запорука соціально успішної особистості».

Було затверджено міні-програму розвитку школи на 2012-2013 н.р. Реалізовувалися проекти: «Глибини наук», «Комфортне середовище», «Обличчя тижня», «Простір життєтворчості», «Лідери для лідерів», «Школа сприянню здоров’ю», «Клуб друзів школи», «Медіа освіта», «Зміст та якість освіти», «Нова інформаційна культура». Вчителі школи проводили тренінги, майстер-класи з різних питань навчально-виховної роботи. Систематично проводилася робота по широкому впровадженню інформаційно-комунікативних технологій.

З метою виконання рішень педради були створені нові та продовжили працювати вже існуючі творчі групи щодо використання інноваційних проектів. Впроваджуються Державні стандарти початкової загальної освіти, здійснюється підготовка до впровадження Державного стандарту загальної середньої освіти.

За традицією школи в жовтні 2012р. (09.10.2012р.) відбувся педконсиліум на тему: «Дотримання принципу наступності між початковою та основною школою».

Керуючись рекомендаціями шкільного психолога, вчителі, які працюють у 5-х класах, приділяли належну увагу питанням збереження емоційного благополуччя дітей. Здійснювався соціально-педагогічний супровід за результатами проведених діагностичних досліджень і рекомендаціями психолога. Індивідуальна робота класних керівників, вчителів предметників передувала проведенню батьківських зборів на тему: «Психологія співпраці». Для учнів, які відчувають труднощі у навчанні та спілкуванні, організовано персональну роботу. Важлива роль була приділена тренінгам з учнями 5-х класів для зменшення емоційної напруги. Питання адаптації учнів 5-х класів до умов навчання у середній школі було під постійним контролем адміністрації школи протягом усього навчального року.

Стан навчально-виховної роботи в 9-В класі став питанням малої педради, де були присутні вчителі, учні та їх батьки. З рішенням педради були ознайомлені не лише присутні, а й учні, батьки, вчителі через засоби масової інформації закладу.

30.10.2012р. було проведено виїзне засідання педради в гімназію № 3 м. Ніжин. Тема педради: «Інноваційна діяльність педколективу як один із чинників удосконалення навчально-виховного процесу». Вчителі школи ознайомилися з досвідом роботи вчителів, адміністрації гімназії, відвідали Ніжинський державний університет(музей університету, музей М.В. Гоголя). Наслідком цієї педради стало підписання угоди про співпрацю обох навчальних закладів. Адміністрації гімназії було вручено папку-збірку методичних матеріалів з досвіду роботи нашої школи.

З метою підвищення якості навчально-виховного процесу вчителі, учні школи брали участь в реалізації районних, міських освітніх проектів.

Продовжував роботу постійно діючий семінар «Педагогічний пошук», одержав позитивні відгуки вчителів семінар-практикум «Профілактика стресів». Розширювались зв’язки з навчальними закладами нового типу з метою підвищення якості освітніх послуг.

У грудні 2012р. (29.12.2012р.) проведене засідання педради – творчий звіт «Професіоналізм роботи класного керівника».Були розглянуті питання:

- Успіх як життєвий пріоритет особистості.

- Від творчості педагога – до творчості учня.

- Про участь класного керівника 5-А класу Осьмак О.С. в конкурсі «Класний керівник року».

Рішенням педради створено банк перспективного педагогічного досвіду з питань впровадження виховних інноваційних технологій.

Підведено підсумки проведення «Дня батьківського самоврядування», практикувати проведення якого потрібно і надалі.

Затверджено «Положення про Внутрішкільний інститут Педагога «158 сходинок».

25.03.2013р. проведено педраду – творчу гру «Реклама», що стала своєрідним обміном досвідом. Тема педради: «Шляхи розкриття творчого потенціалу педагога, оволодіння ним тенденції змін в освітньому просторі». Метою педради було планування стратегії розвитку школи, яка передбачає використання педагогічних технологій соціального позиціонування та педагогічного піару, що визначає рейтинг школи. Застосовано диференційований підхід з метою орієнтації на окремого вчителя. Забезпечено сучасний методичний супровід навчально-виховного процесу. Переглянуті форми роботи з молодими спеціалістами.

Зроблено більш дійовою роботу творчих і проблемних груп.

Приділялося більше уваги участі вчителів школи в педагогічних експериментах.

Талановиті учні, вчителі школи залучалися до розробки та втілення в життя різних проектів, участі у конкурсах, турнірах, змаганнях.

Була організована підготовка до участі в експерименті: «Впровадження мультипрофільного навчання в середній загальноосвітній школі».

Один із шляхів підвищення рівня фахової підготовки та педагогічної майстерності – зустрічі з науковцями.

У цьому навчальному році з ініціативи директора школи Гондюл І.Л. ми мали можливість зустрітися з Чернецькою Тетяною Іванівною, кандидатом педагогічних наук, доцентом, завідуючою відділом інформаційно-дидактичного моделювання Національного центру «Мала академія наук України», керівником Всеукраїнського інноваційного освітнього проекту МАН «Розквіт».

У лютому 2013р. ми взяли участь у майстер-класі «Ейдетика як метод розвитку пам’яті та покращення педагогічної грамотності у сучасній школі», який був проведений Євгеном Антощуком, засновником Української школи ейдетики, Почесного доктора педагогічних наук Академії російських енциклопедій.

На базі школи було проведено заняття школи резерву заступників директорів з навчально-виховної роботи Дніпровського району.

Науково-методична рада (голова Гревнєва С.В.) координує роботу педколективу, спрямовану на науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу, розвиток інноваційної діяльності. Члени науково-методичної ради школи вивчали стан організації дослідницької діяльності учнів, стан використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі, проведення діагностики потенційних можливостей учнів, організацію до профільної підготовки учнів.

У школі працює 7 предметних методичних об’єднань, якими керують досвідчені вчителі. Члени методоб’єднань залучаються до проведення предметних тижнів, декад педагогічної майстерності, семінарів.

У 2012-2013н.р. методичні об’єднання школи працювали над розв’язанням таких проблем:Методоб′єднання

Проблема

Філологічне

методоб′єднанняРозвиток інформаційно-комунікативної компетентності учнів.

Методоб′єднання вчителів

іноземної мовиСтворення мультимедійних презентацій як шлях підвищення ефективності навчально-виховної діяльності.

Методоб′єднання вчителів математики, інформатики

Посилення практичного спрямування викладання математики та інформатики як запорука успішної соціалізації учнів.

Методоб′єднання вчителів

суспільних дисциплінФормування креативної діяльності учнів і педагогів у процесі інновацій.

Методоб′єднання вчителів природничих наук

Застосування інформаційних технологій та комп’ютерної техніки вчителями природничих наук.

Методоб′єднання вчителів естетичного циклу та трудового навчання

Створення умов для самовираження дитини в різних видах навчальної діяльності.

Методоб′єднання вчителів фізкультури, курсу «Захист Вітчизни»

Формування у школярів свідомої мотивації здорового способу життя.

Методоб′єднання вчителів початкових класів

Особливості впровадження Державного стандарту початкової освіти.

Продовжували роботу Школа педагогічної майстерності «Педагогічна скарбниця», Школа молодого педагога «Надія».

Одна з важливих форм роботи методоб’єднань предметні тижні, які дають можливість залучати учнів до вивчення предмету, підвищувати їх пізнавальну активність.

У 2012-2013 н.р. найбільш яскраво пройшли предметні тижні початкової школи (голова м/о Половко С.М.), філологічного м/о (голова м/о Коваленко О.П.).

Слід відзначити творчий підхід учителів іноземної мови до підготовки та проведення предметного тижня (голова м/о Алієва О.В.). Учням запам’яталися позакласний захід на тему «Феєрія мандрів: Німеччина» (учитель Алієва В.О.), позакласні заходи: «Права дітей» (учитель Кобіль Ю.М.), «Шкідливі звички» (учитель Кучай М.В.); виховна година «Питання гендерної дескримінації» (учитель Алієва О. В.), урок-подорож «Подорож до планети Німецької мови» (учитель Гумінілович М.В.), урок «Людина і її помешкання» (вчитель Семенова І.Г.).

Творчо та креативно пройшов тиждень вчителів філологічного об’єднання . Кожен робочий день цього об’єднання мав свій девіз. Учні старших класів провели уроки «Буду я навчатися мови золотої…» для учнів 1-4 кл.( вчителі Коваленко О.П., Заїка В.О.), відбувся літературний турнир учнів 6 класів (вчитель Ляшко Н.М.), учні 8 класів прийняли участь в бліц опитуванні «Література доби античності» (вчитель Ісаєнко С.Б.), цікавою та змістовною була літературна вікторина для учнів 6, 9 класів (вчитель Хаустова О.В.), мовознавча гра «навколо синтаксису за 45 хвилин» (вчителі Коваленко О.П., Заїка В.О.), інформаційна листівка до дня української писемності та мови (вчитель Долотова І.Є.), дискусія «Чи підкорив місто Степан Радченко?» (вчитель Заїка В.О.). Було переглянуто виставу «Лісова пісня» (учні 10 класів).

Під час суспільних учні захоплені огляд-екскурсія «Мій Київ. Запровадження християнства», позакласний захід «Київська мозаїка» (Осьмак О.С. 5 кл.)., бінарний урок право-історія: «Ознаки тоталітарних режимів» (вчитель Осьмак О.С., Костюченко О.В.), інтелектуальна гра «Найрозумніший» (вчитель Мотова М.С.), музична гра «Стежка здоров’я» (4-Б кл., вчитель Широкова О.М.), екскурсія учнів 10-х класів по темі «Архітектура Києва початку XX ст..» (Костюченко О.В.), круглий стіл «Молодь проти насильства» (вчителі Костюченко О.В., Гетьман О.В., Осьмак О.С.), психологічне тестування «Всі ми різні, всі ми рівні» (психолог Костяна Н.Б.),

Тиждень предметів фізичної культури запам’ятався великою кількістю уроків з використанням змагань (переважно це був футбол). Учні 3-х та 5-х класів прийняли активну участь у проведенні «Веселих стартів» (вчителі Вакуленко К.Ю., Березенко Н.І.). Шкільна спартакіада традиційно пройшла для учнів 9-11класів ( вчителі Березенко Н.І., Вакуленко К.Ю., Красова О.В.)

Нестандартно підійшли до підготовки та проведення предметного тижня вчителі початкової школи. Учням запам’яталися виступи агітбригад «Вітаміни – корисні для людини» (3-А кл., учитель Черненко Т.Я.), «Бережіть природу» (4-А,Б класи, вчителі Дюдіна О.В., Шевчук О.С.), «Ми обираємо здоровий спосіб життя» (2-А клас, вчитель Половко С.М.). Нікого не залишила байдужим акція «Бережіть первоцвіти» (вчитель Половко С.М.) та конкурс віршів «Любіть Україну» (вчителі Скетецька Л.В., Мінахіна С.В.). Тиждень дуже був насичений: щоденні відеоролики про природу, про початкову школу, мультфільми, привернули до себе увагу і батьків і учнів. Вдало, якісно, креативно інсценізовані казки: «Зайченя заблукало» (вчитель Половко С.М.), «Під грибком» (вчитель Мінахіна С.В.), «Кошенятко заблудилося» (вчитель Скетецька Л.В.), «Ріпка» (вихователь ГПД Руденко О.А.).

Творчо, динамічно пройшов тиждень вчителів природничих дисциплін. Кожен робочий день цього об’єднання мав свій девіз. Для учнів щоденно проводилися вікторини «Хімія і історія» (вчитель Гревнєва С.В.), «Кросвордоманія» (вчитель Мисель Т.П.), «Кращій географ» (вчитель Хоменко В.С.), «У світі цікавої біології» (вчитель Гетьман О.В.), конкурси «Своя гра» (вчитель Гетьман О.В.), «Чудеса природи» (вчитель Хоменко В.С.), конкурс стінних газет з фізики (вчитель Мисель Т.П.), був організований прегляд відеороликів «Шкідливі звички?Ні!» (вчитель Гетьман О.В.), «Тварини Червоної книги» (вчитель Гетьман О.В.).

Під час проведення тижня математики учні взяли участь у різноманітних конкурсах: конкурсі математичних газет, конкурсі логотипів уроку математики. Проведено урок-вікторину «Антивірусні програми» (вчитель Хіба І.В.), урок-рольову гру «Судове засідання» (вчитель Гондюл І.Л.). Під час перерв учні мали можливість позмагатися вирішуючи цікаві завдання (вчителі Якусевич Л.М., Іванченко І.О., Гризун О.Л.).

Одна із ефективних форм роботи з педкадрами – наради при директорі, на яких були розглянуті такі питання:

- організація роботи з обдарованими учнями;

- організація підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання;

- ведення тематичного обліку навчальних досягнень;

- безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу, запобігання дитячому та виробничому травматизму;

- спільна робота учителів і батьків з контролю за відвідуванням занять учнями;

- забезпечення здоров’я школярів;

- робота з учнями, які мають початковий рівень з основних навчальних предметів;

- залучення учнів до роботи гуртків, спортивних секцій;

- індивідуальна робота з молодими вчителями;

- про організацію позакласної роботи з основ наук;

- об'єктивність тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів.

На засіданнях методичної ради (голова Гревнєва С.В.) були вивчені такі питання:

- організація дослідницької роботи учнів;

- науково-методична робота в школі як необхідна умова забезпечення ефективності НВП;

- підвищення рівня педагогічної майстерності молодих вчителів;

- організація дослідницької діяльності учнів;

- використання інформаційних комп’ютерних технологій у навчально-виховному процесі;

- впровадження Державного стандарту початкової освіти»;

- організація роботи наукового товариства учнів;

- самоосвіта вчителів як шлях саморозвитку й самовдосконалення;

- творчі звіти предметних методоб’єднань «Забезпечення якості знань, умінь і навичок учнів на основі впровадження сучасних технологій навчання».

Велика увага приділялася підготовці учнів 11 класів до зовнішнього незалежного оцінювання. З цією метою проводилася відповідна роз’яснювальна робота серед педагогічних працівників, випускників, батьків. Проведено нараду при директорі, збори випускників, батьківські збори, обладнано стенд «ЗНО – 2013».

У 2012-2013 н.р. школа взяла участь у проведенні таких моніторингових досліджень:

вересень – «Розвиток системи інноваційної діяльності в основній та старшій школі»;

листопад – «Рівень сформованості знань, умінь, навичок з математики учнів 4-Б класу»;

квітень – «Моніторинг якості математичної освіти в 9 кл.»

квітень – «Стан сформованості соціально адаптоваваної, морально зрілої особистості випускника ЗНЗ м.Києва».

Одна з форм підвищення рівня професійної майстерності – атестація педагогічних кадрів.

У 2012-2013 н.р. пройшли атестацію 7 учителів школи.

За результатами атестації шкільна атестаційна комісія звернулася з клопотанням до атестаційної комісії Дніпровського РУО про відповідність Осьмак О.С., Черненко Т.Я. раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічному званню «учитель-методист», про відповідність Тримайло Г.Ю. кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічному званню «старший учитель».

Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» Мінахіній С,В., «спеціаліст другої категорії» – Алієвій В.О., «спеціаліст» – Семеновій І.Г.

Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» Готліпу Б.П.

У 2012-2013 н.р. пройшли курсову перепідготовку Тримайло Г.Ю., Осьмак О.С., Готліп Б.П., Мінахіна С.В., Кучай М.В.

Усі вони взяли участь у проведенні декад педагогічної майстерності, відкритих уроків, предметних тижнів.

Ґрунтовну методичну підготовку та методичну майстерність продемонстрували під час декади педагогічної майстерності такі вчителі: Алієва В.О. («У школу із задоволенням»), Черненко Т.Я. («Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях, Мінахіна С.В. («Вода в природі та житті людини»), Осьмак О.С. («Лідер епохи: Микита Хрущов», Тримайло Г.Ю. («Портрет мовою звуків і фарб»), Готліп Б.П. («Вправи і задачі засвоєння таблиці множення числа 9. Розв’язання рівнянь»). Вчителю Семеновій І.Г. («Моя родина і мої друзі. Сфера спілкування») рекомендовано відвідати уроки вчителя- наставника Алієвої О.В. для підвищення рівня фахової майстерності.

Учителі школи поширюють досвід своєї роботи. Розробки Осьмак О.С. прийняті до друку будуть розміщені в журналі «Відкритий урок»: «Особливості розвитку української культури др. пол. XVIII століття» № 03, 2013 р.; «Античний світ: подорож у минуле» №12, 2012 р.; «Класний керівник –це не робота, це спосіб життя» №12, 2012 р., «Морально-естетичне виховання учнів, шляхом створення експозиції шкільного музею «Дорогами тисячоліть», № 02, 2013 р.; «Загадкове середньовіччя» (естетична подорож), № 10, 2012 р.; «Стародавній схід: далекий і близький», №09, 2012 р.

Урок Черненко Т.Я. «Охорона природи в Україні» (урок з природознавства 4 кл.) надрукований у журналі «Відкритий урок» №7-8, 2012 р.

До методичної скарбниці школи ввійшли такі форми роботи: позакласні заходи «Права дітей» (8-А, 10-Б, учитель Лакоцька Ю.М.), «Питання гендерної дискримінації» (10-А, учитель Алієва О.В.), «Шкідливі звички» (9-А, учитель Кучай М.В.), віртуальна подорож «Феєрія мандрів: Німеччина» (8-А, учитель Алієва В.О.), подорож у країну Фауни «Чи знаєте ви світ тварин?» (8 класи, учитель Гетьман О.В.), пізнавальний урок «Сніданок з фізикою» (5-А, 5-Б, 10-А, учитель Мисель Т.П.), урок «Фізичні та хімічні явища» (7-Б, учитель Гревнєва С.В.), пізнавально-розважальна гра «Таємниці тіла» (9 класи, учитель Гетьман О.В.), урок «Я і навколишнє середовище» (9-А, учитель Тримайло Г.Ю.), урок «Подорож Європою» (10-А, учитель Хоменко В.С.), бінарний урок з правознавства та історії «Ознаки тоталітарних режимів. Права і свободи людини» (Костюченко О.В., Осьмак О.С.), «круглий стіл» «Молодь проти насильства» (Костюченко О.В., Гетьман О.В., Осьмак О.С.), подорож у світ мистецтва «Кольорові звуки» (7-А, учитель Широкова О.М.), музична гра «Стежка здоров’я» (4-Б, вчитель Широкова О.М.).

Добре, що учителі та учні готують презентації, відеофільми, які можна переглянути не тільки у предметних кабінетах, а і у вестибюлі школи.

Презентація про концтабір «Освенцим» стала результатом участі учнів старших класів у Міжнародному форумі у Польщі (керівники групи Костюченко О.В., Гетьман О.В., Лакоцька Ю.М.).

У 2012-2013 н.р. Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2013» проводився у таких номінаціях: музика, фізика, основи здоров’я, інформатика, французька мова.

Нашу школу на районному етапі конкурсу представляла Широкова О.М., яка посіла ІІ місце.

Активно поширювала досвід своєї роботи Осьмак О.С., розробки якої розміщені в журналі «Відкритий урок» («Античний світ: подорож у минуле», «Особливості розвитку української культури ІІ половини XVIII століття» та інші). Мають друковані роботи Черненко Т.Я., Гетьман О.В., Гондюл І.Л.

У І семестрі 2012-2013 н.р. проведено декаду наставників «Сходинки педагогічної майстерності».

Слід відзначити роботу Алієвої В.О., яка посіла ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі «Мій найбільш вдалий урок німецької мови», була представником від України на Міжнародному молодіжному форумі у м. Вінниця (2012р.).

Значна увага приділялася роботі з молодими спеціалістами. З ними працюють учителі-наставники, адміністрація школи.

Була проведена декада молодих педагогічних працівників, під час якої молодим вчителям була надана грунтовна методична допомога.

Було організовано взаємовідвідування уроків під час проведення декади. Психолог школи Костяна Н.Б. здійснювала психологічний супровід.

Слід зазначити, що переважна більшість молодих педагогічних працівників відповідально поставилася до підготовки та проведення уроків, врахувала рекомендації досвідчених вчителів. Були використані сучасні інформаційно-комунікаційні технології, інтерактивні форми навчання.

Учителі, які відвідали уроки молодих колег, найбільш вдалими вважають такі:

- урок німецької мови на тему «Вільний час. Мої захоплення» (4-Б клас, учитель Федюк А.М.);  • урок узагальнення знань з історії у формі гри «Ти повіриш» (7-А клас, учитель Мотова М.С.);

  • урок інформатики на тему «Текстовий редактор» (9-Б клас, учитель Ніжегородцева М.І.);

  • урок інформатики «Робота з деформованими текстом» (4-Б клас, учитель Хіба І.В.);

  • урок алгебри на тему «Розвязування ірраціональних рівнянь» (11-Б клас, учитель Гризун О.Л.);

  • урок-гра «Порівняльна характеристика арифметичної та геометричної прогресії» (9-Б клас, учитель Іванченко І.О.);

  • урок англійської мови на тему «Шотландія» (8-А клас, учитель Ланська К.І.).

Під час декади були також проведені уроки німецької мови на тему «Пори року» (2-А клс, учитель Барабаш Л.В.), спортивне свято на ГПД (Руденко О.А.), урок німецької мови на тему «Наші тварини» (5-Б клас, учитель Семенова І.Г.).

На жаль, невдалим вийшло практичне заняття з психології на тему «Її Величність Пам'ять» (5-Б клас, Постол Т.Д.).

З метою надання методичної допомоги молодим спеціалістам адміністрація школи та вчителі-наставники проводили семінари, індивідуальні консультації, бесіди та практичні заняття. Працювала Школа молодого педагога «Надія».

Крім цього, учителі-наставники консультували молодих спеціалістів в питаннях календарного та поурочного планування, поточного та тематичного оцінювання, підготовки до уроків, ведення всіх видів документації. Особлива увага приділялася питанням відвідування уроків молодих спеціалістів та взаємовідвідуванню уроків.

Молоди спеціалісти брали участь у районних та міських семінарах, проведенні предметних тижнів, роботі педагогічної ради та ін.

Були створені відповідні умови для продовження освіти у вищих навчальних закладах для вчителів-студентів.

За підсумками 2012-2013 н.р. 244 учні мають високий та достатній рівень навчальних досягнень, що складає 46% від загальної кількості дітей. Гетьман О. та Кащенко Ю. нагороджені золотою медаллю за високі досягнення у навчанні. Свідоцтво з відзнакою одержали 3 учні: 9-А клас – Помін А.; 9-В клас – Кузьменко Ю. та Тулюпа Л.

29 учнів 2-8,10 класів нагороджені Похвальними листами за високі досягнення у навчанні. У порівнянні з 2011-2012 н.р. зменшилася кількість учнів які мають початковий рівень навчальних досягнень, кількість таких учнів – 42 (8%). Високий рівень якості знань мають учні 5-А, 5-Б, 6-А, 10-А класів (класні керівники: Осьмак О.С., Гревнєва С.В., Костюченко О.В., Гетьман О.В.). Не може задовольнити якість знань учнів 8-Б, 10-Б класів (класні керівники Заїка В.О., Вакуленко К.Ю.). Мають одну оцінку 7-9 балів 16 учнів школи, мають одну оцінку 4-6 балів 45 учнів. Потребують додаткової уваги учні які мають прогалини у знаннях, це Сміленко К.(7-Б кл.), Лучко І. (7-А кл.), Бондаренко А. (8-Б кл.), Фролов Є. (8-Б кл.), Ковпак О. (10-Б кл.).


1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка