Звіт середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №158 Дніпровського району м. Києва про роботу в 2012-2013 навчальному роціСторінка4/6
Дата конвертації19.02.2016
Розмір0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6

7. Робота бібліотеки та забезпечення учнями підручниками

Якщо книга виходить із серця самої людини,

то вона віднайде собі доступ

до сердець інших людей.

Карлейн

Лише в постійному пошуку, ретельному вивченні інтересів учнів і викладачів, індивідуальному підході до кожної особистості бібліотека може досягти успіху в задоволенні потреб читачів. Тільки беручи активну участь у житті колективу, розділяючи його нелегкі турботи, допомагаючи у вирішення складних завдань навчання і виховання, бібліотека спроможна виконувати свою функцію: прищеплювати учням любов і повагу до книги.

Кардинальні зміни, що відбулися в усіх сферах життя суспільства, зокрема в розвитку і становленні національної школи, нові орієнтації у змісті освіти на вихованні підростаючого покоління вимагають перегляду й оновлення багатьох аспектів діяльності освітніх бібліотек, у цілому системи бібліотечної справи. В сучасних умовах основними завданнями бібліотеки є: виховати у учнів інформаційну культуру, культуру читання, формувати вміння користуватися бібліотекою, її довідковим апаратом, розвивати творчу думку, пізнавальні здібності та інтереси учнів, сприяти успішному засвоєнню ними навчальних програм;забезпечувати зростання професійної компетенції педагогічних кадрів;сприяти різним формам і методам бібліотечної роботи, самоосвіти учнів і педагогів, забезпечити літературою їхні соціальні та культурні потреби; виховувати в учнів культуру, національну свідомість, шанобливе ставлення до книги як джерела знань.

Щоб забезпечити читачів необхідною для навчально-виховного процесу літературою, треба постійно вивчати читацькі запити, потреби в літературі, що виникають у процесі навчальної, виховної роботи, професійної підготовки, методичної діяльності закладу. В цьому напрямі бібліотека проводить: індивідуальні бесіди з учнями та педагогами для виявлення їхніх інтересів та інформаційних потреб: «Бібліотечні правила», «Бережіть книгу!», «Книги – це морська глибина», «Виникнення книг», «Символіка України»; анкетування читачів бібліотеки з метою виявлення їхніх уподобань «Мої читацькі інтереси»; реєстрацію замовлень читачів для раціонального комплектування бібліотеки та організації довідково-бібліографічного апарату бібліотеки; ознайомлення з новою навчальною, методичною літературою шляхом оформлення книжкових виставок-переглядів;з каталогами періодичних видань; врахування пропозицій і побажань педагогів та учнів при передплаті та придбанні літератури.

Для якісного інформаційного забезпечення читачів проводиться систематична робота зі збереження, зміцнення та розширення бібліотечного фонду, формування стержня фонду, основу якого складала б українська книга. У цьому плані доцільним є проведення безстрокової акції “Подаруй бібліотеці українську книжку!”. Дарувати бібліотеці українську книгу стає гарною традицією для випускників школи.

Книжкові виставки є однією з найпоширеніших форм бібліотечного обслуговування читачів. Вони допомагають учням у виборі художньої чи науково-популярної літератури при вивченні творчості письменників, підборі матеріалів для написання рефератів за темами, при підготовці різноманітних масових заходів.

У бібліотеці створено цикл книжкових виставок. Серед них:

- "Правове виховання";

- "Святкування Великої Перемоги";

- "Обдарована дитина";

- "День української писемності і мови";

- "День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій";

- «День Хрещення Київської Русі»;

- "СНІД. Мені не все одно, а тобі?";

- "Куріння шкодить вашому здоров’ю" та ін.

Головні показники роботи бібліотеки:

Загальна кількість читачів: 595 чол.

З них учнів – 533, учителів та батьків – 60.

Кількість відвідувань (на день у середньому) – 20

Кількість книговидач – 4587

Загальна кількість відвідувань – 3 489.

На базі бібліотеки працює інформаційно-видавничий відділ, обладнаний комп’ютерною технікою, яка підключена до всесвітньої мережі Інтернет. Метою відділу є сприяння в підвищенні інформаційної забезпеченості педагогів та учнів, створенні належних умов для самостійної роботи учнів та самоосвіти педагогів, удосконаленні методичної роботи.

Інформаційна культура – це вміння учня правильно формулювати свої запити, вміти відбирати, оцінювати і створювати якісно нову культуру. Інформаційне вміння – це розуміння тексту, володіння логічними прийомами роботи з ними, вільне орієнтування в потоці інформації. Саме з метою розвитку в учнів цих умінь проводяться дні інформації, бібліотечні уроки, пропонуються теми для проведення бесід, виховних годин.

Працюючи над проблемою сприяння інформаційній освіті педагога та учня, виявляється ряд проблем, для вирішення яких потрібна не епізодична, а систематична робота в напрямку інформатизації. Тому на педагогічних радах, на засіданнях методичних об’єднань бібліотекар виступає з питанням виховання в учнів однієї зі складових інформаційної культури учня – інформаційної грамотності.

Основною ідеєю роботи бібліотекаря з учнями має стати формування в них ставлення до бібліотеки як до невичерпного джерела інформації.

Не менш важливим є розуміння людьми того, що в бібліотеці можна не тільки поповнити свої знання, а й поспілкуватися з однодумцями та опонентами, висловити найнеймовірніші погляди з упевненістю, що вони не будуть осміяні чи заборонені.
8. Організація харчування та медичного забезпечення.

Питання організації харчування протягом року знаходилося під пильною увагою адміністрації та батьківської громадськості.

Затверджено графік харчування дітей у їдальні. Організовано харчування гарячими обідами дітей таких категорій:


 1. Одноразове безкоштовне харчування сніданками учнів 1-11 класів з числа дітей-сиріт (3 учні).

 2. Одноразове безкоштовне харчування (cніданки) учнів 1-4 класів (187 учнів).

 3. Одноразове безкоштовне гаряче харчування (обід) учнів 1-11 класів, які за висновками медичних комісій потребують дієтичного харчування (14 учнів).

 4. Безкоштовний обід для вихованців груп подовженого дня пільгових категорій (за рішенням педагогічної ради) (8 учнів).

 5. Безкоштовний полуденок для вихованців груп подовженого дня пільгових категорій (за рішенням педагогічної ради) (8учнів).

Клас

Кількість відвідувань

З них безкоштовних

(дієта, сироти, ГПД за рішенням педради)

1-А

Охоплено гарячим безкоштовним харчуванням

усі учні 1-4 класів3

3

3

3

3

2

2

2

2

1-Б
2-А

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2-Б

2

2

2

2

2

2

2

1

1

3-А

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3-Б

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4-А

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4-Б1

1

1

1

15-А

Щоденно за кошти батьків харчуються (обід, сніданок) –
23 учні.
Буфетна продукція –
133 учні.


1

1

1

1

1

1

2

2

5-Б
6-А
6-Б

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7-А
1

1

2

2

2

2

2

2

7-Б

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8-А
8-Б

1+2

1+2

1+2

1+2

1+2

1+2

1+2

1+2

1+2

9-А

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

9-Б
1

1

1

1

1

1

1

1

9-В

1

2

2

2

2

2

2

2

2

10-А
10-Б


1

1

1

2

2

2

11-А1

1

1

1

1

1

1

11-Б
Висновки, пропозиції:

15+3

19+3

21+3

23+3

23+3

22+3

23+3

22+3

22+3

охоплено гарячим харчуванням: 40% учнів

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Бажано збільшити різновидність та кількість буфетної продукції

Для учнів 1-11 класів організоване гаряче харчування за кошти батьків у шкільній їдальні. Для бажаючих працює буфет.

Харчування дітей забезпечується ЗАТ «Юність».

У їдальні реалізуються продукти, які мають відповідні сертифікати, що засвідчують їх якість. Проводився щоденний контроль за якістю виготовлення страв, робилися відповідні записи у бракеражному журналі.

Гарячі обіди готувалися з урахуванням приблизного двотижневого циклічного меню одноразового харчування, затвердженого Головним санітарним лікарем СЕС Дніпровського району м. Києва та директором ЗАТ «Юність». Якість приготування їжі постійно контролювалася технологами ЗАТ «Юність» та інспектором з харчування Кокозей Л.М., умови зберігання продуктів та санітарний стан харчоблоку – представниками СЕС Дніпровського району та інспектором з харчування Кокозей Л.М.

Протягом жовтня на класних виховних годинах у 1-11 класах проведено цикл бесід „Школа здорового харчування”, а саме: «Абетка правильного харчування» (1-4 класи), „Травлення. Як це відбувається” (5 класи), „Виробництво, збереження і поширення продуктів харчування” (8 класи).

Батьківським комітетом, адміністрацією, лікарем школи здійснено вивчення якості харчування в школі. Виявлено, що у школі дотримуються всі санітарно-гігієнічні норми, норми харчування, терміни реалізації завезеної продукції відповідають вимогам. Батьки задоволені роботою шкільної їдальні.

Питання організації медичного обслуговування учнів 1-11 класів постійно знаходилося під пильною увагою адміністрації та батьківської громадськості.

У відповідності до вимог СЕС обладнано медичний кабінет.

Адміністрація школи, класні керівники, вчителі, психолог приділяли велику увагу зміцненню здоров’я учнів, здійснювали профілактику захворювань та створювали атмосферу поваги до власного здоров’я та здоров’я тих, хто знаходився поруч. У кабінетах є аптечки, куточки здоров’я. Вчителі проінструктовані і вміють надати першу медичну допомогу.

Щеплення учнів та аналізи проводилися безпосередньо в дитячій поліклініці № 2 Дніпровського району.

У СЗШ №158 систематично здійснювалася роз’яснювальна робота з учнями та батьками щодо запобігання інфекційним захворюванням. За класом, в якому оголошувався карантин, закріплювався постійний кабінет. У класних приміщеннях та коридорах щоденно проводилося вологе прибирання з використанням дезінфікуючих засобів.

Протягом 2012-2013 н.р. працівниками дитячої поліклініки № 2 Дніпровського району проведені медичні огляди спеціалістами: • стоматологом (усі учні школи);

 • гінекологом (дівчата 9-11 класів);

 • лором (5-11 класи).

Оглянуті учні 8-9 класів для передачі документів у підлітковий кабінет. Також медична сестра школи Іванова Н.Є. протягом року здійснювала профогляд на педикульоз та шкірні захворювання.

Протягом 2012-2013 н.р. учні 9-11 класів пройшли флюорографічне та лабораторне обстеження, обстеження на групу крові та резус-фактор (юнаки). Проведено обстеження ЕКГ юнаків 8-10 класів.

З метою підвищення інформованості дітей щодо профілактики туберкульозу, сказу, грипу та СНІДу були проведені тематичні диктанти, випущені санбюлетені, плакати.

Працює клуб «Світ проти тютюну, наркотиків, Сніду» під керівництвом вчителя біології Гетьман О.В.

На батьківських зборах також проводилася санітарно-просвітницька робота. Регулярно розглядалися такі питання, як «Профілактика інфекційних захворювань», «Вплив навколишнього середовища на організм дитини», «Профілактика туберкульозу та сказу», «Уміння харчуватися – запорука здоров’я дітей» (1-11 класи), «Профілактика інфекційних захворювань», «Вплив навколишнього середовища на організм дитини».

Класні керівники, психолог постійно надавали консультації батькам з таких питань: «Наркотики, насильство, закон», «Режим дня дитини», «Технології збереження здоров'я дитини».

На занятті університету педагогічних знань для батьків було розглянуто питання «Формування навичок здорового способу життя дітей та підлітків».

Адміністрація школи приділяє багато уваги організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності дітей.

У відповідності до наказу Управління освіти Дніпровського району № 80 від 28.04.2007р. «Про удосконалення системи обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів» працівники школи щорічно проходять медичний огляд у лікарів-спеціалістів та лабораторні дослідження у встановлений термін.

9. Соціальна допомога учням

із числа дітей пільгових категорій

У школі є група учнів, які належать до пільгового контингенту, це:

• діти-сироти — 5 учнів;

• діти-інваліди — 5 учнів;

• діти, постраждалі внаслідок ЧАЕС — 24 учнів;

• діти з багатодітних сімей — 25 учнів.

54 учнів пільгового контингенту перебувають на обліку особливого контролю педагогічного колективу.

Всі діти пільгових категорій забезпечені шкільною формою, підручниками, залучаються до позакласних, позашкільних заходів. Класними керівниками ведеться постійний контроль за матеріально-побутовими умовами проживання цих дітей, їх навчальними досягненнями, дітям надається відповідна допомога, проводяться бесіди-консультації з батьками щодо покращення якості знань.

Колектив школи цілеспрямовано проводив роботу щодо охорони прав дитини. Протягом 2012-2013 н.р. сім’ї дітей пільгових категорій відвідувалися членами класних батьківських комітетів.

Діти-сироти були охоплені додатковим безкоштовним гарячим харчуванням.

13 учнів відвідали міські Новорічні ялинки, 40 - районні. Всі учні пільгових категорій отримали новорічні подарунки., 16 учнів відвідали Цирк

Невирішені питання:


 • постійна робота по попередженню девіантної поведінки сироти Бондаренка Андрія (8-Б) не дає позитивного результату;

 • мати учня з кризової сім’ї Тищенка Олега (6-Б кл.) не зацікавлена в тісній роботі зі школою.

Основні завдання:

 • робота з органами соціального захисту РУО, кримінальною міліцією у справах неповнолітніх, Службою у справах дітей, РЦСССМ у питаннях проведення роботи з батьками.

10. Діяльність органів

учнівського самоврядування

Сьогодні учнівське самоврядування СЗШ №158 можна розглядати як форму творчої співпраці вчителів і учнів, як спосіб виявлення організаторських та виконавських здібностей і можливостей учнів у різних видах діяльності, спілкування та відносин, як один із методів формування в колективі громадської думки та вироблення управлінських навичок і вмінь.

Для старшокласників дуже важливо привчатися до прийняття самостійних рішень. І в цьому допомагає налагоджена робота в органах учнівського самоврядування. Завдяки активній участі в організації шкільного життя формуються такі якості, як відповідальність, самостійність, прагнення до творчості та виявлення ініціативи.

У цьому навчальному році учнівське самоврядування школи брало активну участь у різноманітних за напрямками акціях, конкурсах, змаганнях, концертах.

Лідерами шкільного парламенту були організовані і проведені такі заходи:

- «Міс Осінь»;

- Новорічні ранки;

- День інформації до Дня Соборності України «Наша славна Україна»;

-«Міс Школи»;

-«Містер Школи»;

- Рейди ЮІР «Правила ДАІ – правила твої»;

- День Св. Валентина;

- Засідання ШП до Дня Перемоги «Ми ніколи не забудемо…» ;

- Загальношкільні учнівські конференції «Відкрий в собі таланти», «Підсумки».

Парламент має свій кабінет, у якому проводяться засідання.

Разом з педагогічним колективом проведені диспути: „Мій шлях після школи,” „Доброта – це частина нас,” «Я сам і погляд з боку», «Анатомічні та фізіологічні наслідки паління». «Міфи про алкоголь» . Організований та проведений круглий стіл на тему: « Вивчаємо Конвекцію про права дитини». Систематично випускається шкільна газета «Фабрика думки».

Велику допомогу у підготовці учнів до організації самоврядування, виконанню учнями відповідних повноважень надає педагог-організатор Мотова М.С. на заняттях в «Академії успіху».

Уже багато років поспіль триває загальношкільний конкурс «Зразковий клас року» з метою виявлення найбільш згуртованих класних колективів. У цьому конкурсі беруть участь всі класи шкільної родини.

Завдання конкурсу:

- утвердження активної життєвої позиції;

- підвищення престижу знань, інтелектуального і творчого потенціалу учнів;

- моніторинг навчальних досягнень учнів;

- розвиток класного самоврядування;

- активізація різних форм позакласної та позашкільної роботи з учнями.

Основними завданнями учнівського врядування є:

- забезпечення і захист прав та інтересів учнів на основі виконання ними Статуту школи, Правил внутрішнього розпорядку;

- контроль за створенням належних умов для навчання та змістовного дозвілля учнів;

- здійснення контролю за виконанням шкільного режиму, спрямованого на збереження і зміцнення здоров’я, фізичне вдосконалення учнів, пропаганда здорового способу життя;

- сприяння, навчальній, творчій, спортивній діяльності учнів, створенню різноманітних гуртків, об’єднань за інтересами;

- контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, організація самообслуговування, чергування у класі;

- проведення творчих, масових, спортивних свят;

- сприяння становленню іміджу класу, школи;

- проведення серед учнів соціологічних досліджень.

Головне – задовольнити природне бажання дітей самим вирішувати, яким має бути зміст їхнього життя, поставити їх в умови бути відповідальними за все: за школу, товаришів, надавати їм реальні , а не формальні права у вирішенні шкільних справ, участь у педрадах, у плануванні роботи, у визначенні системи заохочень і покарань учнів, у вирішенні конфліктів.

Учнівське самоврядування є демократичною організацією. Це, зокрема, означає, що воно є правовим інститутом і діє, опираючись на закон. З одного боку намагається, щоб закони були демократичними, з іншого - щоб їх дотримувалися.

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка