Звіт відділу інформаційного забезпечення освіти про роботу у 2015 роціСторінка1/5
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.75 Mb.
  1   2   3   4   5
Звіт відділу інформаційного забезпечення освіти

про роботу у 2015 році
Основним завданням відділу інформаційного забезпечення освіти є систематичне опрацювання законодавчих та нормативних правових актів, положень і рекомендацій, що стосуються видавничої діяльності. Працівники відділу забезпечують своєчасне видрукування поточної документації інституту, розробляють проекти художнього та технічного оформлення матеріалів, погоджуючи ескізи із безпосереднім керівником і готують остаточні макети.

Вагомою ділянкою роботи ВІЗО є випуск науково-методичного вісника «Педагогічний пошук». Видання має загальнодержавну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Міністерства юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 16484-4956 ПР від 27.02.2010) та міжнародний номер (ISSN 2073-624Х).

Електронна версія часописів “Педагогічний пошук” систематично розміщується на сайті наукової періодики Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Анотації журнальних публікацій відображено у загальнодержавній базі даних “Україніка”. Журнал виходить із компакт-диском, де вміщуємо багатоілюстровані методичні матеріали. Видання знайомить волинських освітян не лише з творчим доробком кращих педагогів-новаторів, а й з дослідженнями науковців та працівників Інституту, вищих навчальних закладів України.

Видання стало одним зі шляхів зближення педагогічної науки з практикою, допомагає педагогічним працівникам у розв’язанні нагальних проблем із науково обґрунтованих позицій. “Педагогічний пошук” твориться за активної участі науковців, керівників і працівників шкіл, позашкільних навчальних закладів, освітніх установ області. Часопис уміщує управлінські рішення різних рівнів, офіційні повідомлення, пропагує нові педагогічні ідеї й технології, висвітлює досягнення учнів на олімпіадах, турнірах, конкурсах. На його сторінках вчителі й керівники освітніх установ знайдуть необхідну науково-методичну інформацію з найбільш актуальних проблем модернізації школи, реалізації Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті, оновленні змісту освіти.

На сторінках журналу висвітлюються результати теоретичних і практичних досліджень з проблем запровадження педагогічних інновацій у навчальний процес.

Серед авторів публікацій працівники ВІППО і зовнішні дописувачі: доктори та кандидати наук, науково-педагогічні працівники, методисти, педагоги практики, студенство, що переконує у зворотньому звʼязку творців видання та читачів.


Див. порівняльний аналіз у діаграмі:


Автори

К-ість

публікацій

Доктори наук

1

Кандидати наук

27

Науково-педагогічні працівники

21

Методисти методичних кабінетів

8

Вчителі-практики

29

Студенти

2


Автори

К-ість

публікацій

%

Працівники ВІППО

24

29

Працівники ВІППО у сумісництві з іншими

11

13

Інші

49

58

У чотирьох випусках журналу у 2015 році вміщено понад вісімдесят статей, більшість – методичні, прикладного спрямування, створені на досвіді кращих педагогів області. Наукові матеріали переважно теж націлені на практичне застосування. (Огляд додається).Представлення тематичних напрямків публікацій:


Навчальний предмет

2015 рік

%

Українська мова і література

4

11

Польська мова

1

3

Зарубіжна література

2

6

Історія України

3

9

Всесвітня історія

1

3

Початкове навчання

3

9

Дошкілля

1

3

Фізика

3

9

Географія

1

3

Екологія

1

3

Християнська етика

1

3

Основи здоров’я

2

6

Краєзнавство

1

3

Виховна робота

2

6

Психологія

1

3

Художня культура

1

3

Позашкілля

7

20

Анкетування, проведене соціологічною лабораторією Інституту, відгуки педагогів дають підстави стверджувати, що журнал слугує підвищенню фахової майстерності вчителя, керівника.

Нашими дописувачами й читачами є представники різних регіонів Волині й України.


Назва міста,

району

К-ість

публі

кацій

%

м. Луцьк

62

74

м. Ковель

2

3

м. Нововолинськ

1

2

Луцький

2

3

Любомльський

1

1

Ківерцівський

6

7

Камінь-Каширський

2

2

Любешівський

1

1

Турійський

1

1

Маневицький

1

1

Рожищенський

1

1

Інші регіони

4

5

Вивчається попит читачів педагогічної періодики та технологія поліграфічного виробництва, здійснюється оформленням передплати, розповсюдження видання та документів бухгалтерської звітності.
Основні етапи роботи працівників відділу:
І. Випуск науково-методичного вісника «Педагогічний пошук» №№ 1(85)–4(88):

1. Підготовка матеріалів (сканування, форматування).

2. Робота з авторами статей.

3. Правка коректури (4 коректури); перевірка відповідності набраного тексту оригіналу; виправлення орфографічних, пунктуаційних і технічних помилок, неправильної розбивки тексту на абзаци; погодження з літературним редактором помічених стилістичних похибок; перевірка правильності набору тексту, заголовків, приміток та інших виділених частин видання відповідно до загальних правил поліграфічного виробництва та вказівок технічного редактора; вказівки з набору формул, рисунків, багатозначних чисел, графіків, таблиць, діаграм тощо

4. Робота з авторами, їх консультування.

5. Макетування журналу.

6. Виведення плівки.

7. Підготовка і виготовлення електронного додатка журналу.

8. Створення HTML–сторінки, розміщення електронної копії «Педагогічного пошуку» в онлайн-каталозі Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського.

9. Організація передплати та розповсюдження науково-методичного вісника «Педагогічний пошук».ІІ. Випуск електронної газети «Педагогічні роздуми» №№ 9-14.

Підготовка матеріалів, читання коректури, макетування, верстка та онлайн-публікація електронної газети «Педагогічні роздуми» №№ 9-14.

Електронну газету «Педагогічні роздуми» розміщено на сайті ВІППО. У кожному номері висвітлено певну тему. Матеріали вчителі можуть використовувати у роботі, при підготовці виховних заходів, для поглиблення знань про релігійні та державні свята, про відомих на Волині педагогів. (Огляд додається).

ІІІ. Оформлення справи щодо ліцензування надання Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти освітньої послуги «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти»

Підготовка матеріалів, форматування, читання коректури, правка, остаточне макетування.IV. Випуск науково-методичних видань ВІППО (набір, форматування, правка та верстка):

1. Вознюк В. Маркетинг освітніх послуг : навчально-методичний комплекс / автор-уклад. В. С. Вознюк. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 120 с.

2. Методичні засади типового алгоритму організації та проведення локальних моніторингових досліджень якості освіти / упоряд.: М. Х. Махомед, Р. С. Кутовий, Л. О. Приймачук. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 156 с.

3. Крокуємо шляхами малої Батьківщини: матеріали досліджень історико-географічної експедиції «Історія міст і сіл Волині»» / уклад. А. М. Хомич. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 80 с.

4. Науково-дослідницька робота як стимул саморозвитку особистості учня і вчителя : зб. наук.-метод. статей / укл.: М. Р. Кащенюк, Р. О. Тирак. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 164 с.

5. Теоретичні та практичні аспекти курсу за вибором «Фінансова грамотність» / уклад. Т. С. Гребенюк. – Луцьк, 2015. – 240 с.

6. Формування готовності вчителів фізико-математичних дисциплін до організації самостійної пізнавальної діяльності учнів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / уклад. В. О. Савош. – Луцьк : ВІППО, 2015. – 272 с.

V. Участь в організації конкурсів, виставок, олімпіад, конференцій тощо.

Редагування документації та матеріалів для підготовки та проведення науково-методичних семінарів, конкурсів, турнірів, виставок, конференцій тощо

1. І Всеукраїнської учнівської олімпіади з польської мови та літератури.

2. Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015».

3. XХ обласної виставки дидактичних і методичних досягнень «Творчі сходинки педагогів Волині».

4. Фінального етапу ХІ Всеукраїнського турніру юних географів.

5. Форуму «Освіта впродовж життя: регіональний досвід, вітчизняні досягнення, європейські перспективи».

6. Національної виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті».VІ. Робота над поточною документацією ВІППО

Підготовка вітань до свят, подій, днів народження; друкування грамот, подяк, дипломів, довідок-подання, листів та іншої поточної документації (перевірка правильності набору наказів, звітів, планів, грамот, подяк, листів, буклетів та інших документів, виправлення помилок).

Систематична допомога методистам Інституту та старшим викладачам у створенні друкованих матеріалів відділів та кафедр (за погодження з ректоратом).

Виготовлення документації для проведення процедури закупівлі в одного учасника на Офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі» (www.tender.me.gov.ua ):

– реєстрація Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти на веб-порталі «Державні закупівлі» як замовника торгів;

– інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника;

– обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника;

– повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції;

– інформація про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника;

– оголошення про результат проведення торгів;

– звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника.

Виготовлення поточної документації (набір, редагування програм до семінарів, круглих столів, конференцій).

Фото- і відеосупровід заходів, що проходять у ВІППО: обробка цифрової інформації, її оприлюднення.

Робота із засобами масової інформації: підготовка прес-релізів, запрошення журналістів на заходи.VІІ. Робота з офіційним сайтом ВІППО:

Робота сайту ВІППО

Кількість опублікованих матеріалів 240 (приблизно, без новин), кількість новин 171. Систематичне оновлення та наповнення сайта ВІППО (редагування та дизайн публікацій).

Публікації:

Гребенюк М. П. Борис Грабовський − творець електронної системи телебачення / М. П. Гребенюк // Педагогічний пошук. − 2015. − № 4. − Подано до друку.

Рудь О. В. Курс на iнноватику: розвиток ВІППО у 2008–2012 роках / О. В. Рудь // Педагогічний пошук. – 2015. – №1(85). – С. 35–41.
VІІІ. Інформаційно-видавнича діяльність

Висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної науки та педагогічного досвіду регіону

з/п

Назва ЗМІ

Дата публікації (передачі тощо)

Назва матеріалу
Телеканал «Нова Волинь»

16 лютого 2015 р.

Волонтерський центр «Серце патріота» (ВІППО)
Волинська газета [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://volga.lutsk.ua/search/

13 травня 2015 р.

Нагороди за титанічну працю

Волинська газета [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://volga.lutsk.ua/search/

13 травня 2015 р.

У педагогів – творчі сходинки

Волинська газета [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://volga.lutsk.ua/search/

19 травня 2015 р.

У волинському інституті – делегація з ЄС

Волинська газета [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://volga.lutsk.ua/search/

20 травня 2015 р.

Учителям провели майстер-класи

Волинська правда [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://www.pravda.lutsk.ua/

20 травня 2015 р.

Успіхи Волинських школярів за минулий рік істотно зросли
Волинська газета [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://volga.lutsk.ua/search/

21 травня 2015 р.

Вік живи – вік учись

Волинська газета [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://volga.lutsk.ua/search/

21 травня 2015 р.

У десятці кращих

Волинська газета [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://volga.lutsk.ua/search/

21 травня 2015 р.

Шлях зростання

Волинська газета [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://volga.lutsk.ua/search/

21 травня 2015 р.

У 75 найкраще тільки починається

Волинська газета [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://volga.lutsk.ua/search/

21 травня 2015 р.

«Мости дружби в Україну»

Волинська газета [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://volga.lutsk.ua/search/

21 травня 2015 р.

У волинських освітян «Серце патріота»

Волинська газета [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://volga.lutsk.ua/search/

21 травня 2015 р.

Орієнтир на ЗНО

Волинська газета [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://volga.lutsk.ua/search/

22 травня 2015 р.

У Нововолинську розповіли про компетентність

Волинська газета [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://volga.lutsk.ua/search/

25 травня 2015 р.

Освітяни готуються до знакової події

Телеканал «Нова Волинь»

03 червня 2015 р.

ВІППО. Лідер інновацій

Волинська газета [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://volga.lutsk.ua/search/

24 червня 2015 р.

До Австрії за досвідом

Телеканал «Нова Волинь»

27 червня 2015 р.

Форум, присвяченний святкуванню 75-річчя ВІППО
Телеканал «Нова Волинь»

27 червня 2015 р.

Зустріч артистів Алли Опейди і В’ячеслава Судими з педагогами
Телеканал «Нова Волинь»

27 червня 2015 р.

Вчитель року. Ольга Янчук

Телеканал «Нова Волинь»

27 червня 2015 р.

Зустріч колективу ВІППО із Ганною Маслай
Телеканал «Нова Волинь»

27 червня 2015 р.

Благодійний концерт за участю Волонтерського центру «Серце патріота»
Телеканал «Нова Волинь»

27 червня 2015 р.

Міжнародна співпраця: Мости дружби в Україну
Телеканал «Нова Волинь»

27 червня 2015 р.

Всеукраїнська учнівська олімпіада з польської мови
Телеканал «Нова Волинь»

27 червня 2015 р.

Закриття Всеукраїнської учнівської олімпіади з польської мови
Телеканал «Нова Волинь»

07 липня 2015 р.

В. Котеленець: «Душа і серце для дітей»
Телеканал «Нова Волинь»

07 липня 2015 р.

Уроки життя Віри Карпук

Телеканал «Нова Волинь»

07 липня 2015 р.

Щастя Ніни Яцюк

Телеканал «Нова Волинь»

07 липня 2015 р.

Творча лабораторія Валентина Наріжного
Телеканал «Нова Волинь»

07 липня 2015 р.

Школа радості Ірини Алімової

Телеканал «Нова Волинь»

22 липня 2015 р.

Допомога в АТО

Телеканал «Нова Волинь»

13 серпня 2015 р.

Авто в АТО від волонтерського центру «Серце патріота»
Телеканал «Нова Волинь»Телеканал

01 вересня 2015 р.

Працюємо разом. Волонтерський центр «Серце патріота»
Телеканал «Нова Волинь»

01 вересня 2015 р.

Відправка харчів на схід від волонтерського центру «Серце патріота»
Телеканал «Нова Волинь»

04 вересня 2015 р.

Актуальне інтерв’ю. Олешко П. С.
Телеканал «Нова Волинь»


04 вересня 2015 р.

Черговий концерт для збору коштів нашим воїнам на Сході Вітчизни
Волинська газета [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://volga.lutsk.ua/search/

25 вересня 2015 р.

Біологію та хімію вчитимуть по-новому

Волинська газета [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://volga.lutsk.ua/search/

30 вересня 2015 р.

Смугу перешкод влаштували… вчителям

Волинська газета [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://volga.lutsk.ua/search/

01 жовтня 2015 р.

Міністр розіслав рознарядку

Волинська газета [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://volga.lutsk.ua/search/

01 жовтня 2015 р.

Міністр розіслав рознарядку

Телеканал «Нова Волинь»

05 жовтня 2015 р.

 І знову – на Схід!

Телеканал «Нова Волинь»

06 жовтня 2015 р.

Тема дня. Олешко П. С. і Вітюк В. В.
Волинська газета [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://volga.lutsk.ua/search/

07 жовтня 2015 р.

Як у школах викладати мову нацменшин

Волинська газета [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://volga.lutsk.ua/search/

12 жовтня 2015 р.,

Польські експерти зустрілися з волинськими педагогами

Телеканал «Нова Волинь»

19 жовтня 2015 р.

Фільм «Садівська республіка»

Волинська газета [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://volga.lutsk.ua/search/

20 жовтня 2015 р.

Ратнівщина приймала педагогів з усієї Волині

Телеканал «Нова Волинь»

03 листопада 2015 р.

ХІ Всеукраїнський учнівський турнір юних географів
Телеканал «Нова Волинь»

18 листопада 2015 р.

Харчі на Схід

Завідувач відділу

інформаційного забезпечення освіти О. В. Рудь

Додаток

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка