Звіт завідувача дошкільним навчальним закладом №393Скачати 319.61 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір319.61 Kb.
Звіт завідувача дошкільним навчальним закладом № 393
Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 393 Харківської міської ради» загального розвитку розрахований на 275 місць, працював за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

Дошкільний заклад має офіційний сайт у всесвітній мережі Інтернет. Електронна адреса закладу http://dnz393.edu.kh.ua//. На сайті висвітлюється достовірна інформація про нормативні засади та основні напрями діяльності навчального закладу; про освітні послуги, які надаються дошкільним навчальним закладом, специфіку його роботи; відбувається інформування громадськості про досягнення та перспективи розвитку ДНЗ, про інновації та нововведення у галузі освіти.

Упродовж навчального року працювало 13 груп: з них 2 групи раннього віку (групи № 2, 4), 3 групи молодшого дошкільного віку (групи № 6, 10, 11); 3 групи середнього дошкільного віку (групи № 5, 9, 12); 3 групи старшого дошкільного віку (групи № 3, 7, 8), 2 групи короткотривалого перебування дітей (група № 1, 13).

Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 1 вихователь-методист, 1 практичний психолог, 2 музичних керівника, 15 вихователів. Всього 20 педагогів.

З вищою педагогічною освітою – 12 педагогів, з середньою спеціальною освітою – 8 педагогів. З них за результатами атестації останніх 5 років: 2 педагога мають кваліфікацію «спеціаліст вищої категорії», 2 – «спеціаліст І категорії», 9 – «спеціалісти», 7 – 9 тарифний розряд.

Упродовж 2013/2014 навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головної методичної мети «Впровадження компетентнісного підходу для забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку особистості» та пріоритетних завдань: 1. Удосконалення форм, змісту та методів роботи щодо формування мовленнєвої компетентності дошкільників у світлі завдань Базового компоненту дошкільної освіти.

 2. Розвиток креативних здібностей дітей дошкільного віку засобами традиційних та нетрадиційних форм образотворчої діяльності.

 3. Актуальні підходи до формування логіко-математичної компетентності дошкільників.

  1. Результативність освітньо - виховного процесу

Основним акцентом у навчально-виховній роботі закладу була максимальна гуманізація педагогічного процесу. З цією метою застосовувалися різні форми роботи з дітьми: проведення міні-занять, підгрупових та індивідуальних занять; застосування інтегрованого підходу до навчання малюків; організація експериментальної та пошуково-дослідницької діяльності. Заняття планувалися з урахуванням розумового та фізичного навантаження, рівня розвитку дітей та їхнього психологічного віку. Упродовж року здійснювався моніторинг знань, умінь та навичок дітей відповідно вимог до Базового компонента дошкільної освіти (вересень, січень, травень). Порівняльний аналіз результативності знань дітей упродовж року дає змогу побачити, що протягом навчального року підвищився рівень знань, умінь та навичок дітей. Середні показники по групах за рік виросли на 3-5 балів, що свідчить про змістовну роботу вихователів щодо організації навчально-виховного процесу. Як видно з діаграми результативності навчально-виховного процесу відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти у порівнянні з минулим навчальним роком, дошкільники показали загалом достатній рівень знань. Покращились результати в групі № 8 (6-й рік життя), які в минулому році показали невисокі результати оволодіння знаннями. Показники груп молодшого дошкільного віку № 5, 9(5-й рік життя) значно підвищилися, що свідчить про увагу вихователів до помилок минулого року, активну роботу над креативним розвитком дітей, розвитком логічного мислення. В групах молодшого дошкільного віку (4-й рік життя) № 10, 6 дещо знизилась результативність, але це пояснюється тим, що діти тільки почали оволодівати новими знаннями, процес формування вмінь та навичок знаходиться на початкову рівні.

Особливо слід відмітити показники результативності дітей старшого дошкільного віку. Групи № 3, 8, 7, 1 працювали за програмою «Впевнений старт». Це дало позитивні результати. Хочеться звернуту особливу увагу на групи № 1 (короткотривалого перебування, вихователь Місюра Н.П.) та групу № 3 (вихователь Варганова Т.К.). Діти цих груп показали високі результати з соціально-морального, мовленнєвого, художньо-естетичного розвитку.

Взагалі, рівень підготовленості дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі виріс у порівнянні з минулим роком. Це пояснюється і впровадженням програми «Впевнений старт» і ростом фахової майстерності педагогів Варганової І.П., Постнікової О.Л., Місюри Н.П.

Завдяки новим підходам до організації навчально-виховної роботи діти стали більш розкуті, збільшився інтерес до творчості, експериментування, самостійного пізнання світу.

Однак залишаються проблемними питання мовленнєвого розвитку, формування логіко-математичних уявлень та впровадження інноваційних технологій в роботу з дітьми. Тому в новому навчальному році слід приділити цим питання особливу увагу.

Виходячи з аналізу показників рівня розвитку дітей раннього віку, можна зробити висновок, що рівень знань дітей раннього віку підвищився, але не з усіх розділів програми. Так показники мовленнєвого розвитку, конструктивної діяльності, зображувальної діяльності залишаються не високими. Тому слід посилити роботу з розвитку мовлення малюків, формування у дітей навичок соціально прийнятої поведінки, а також налагодити взаємодію з батьками щодо успішної адаптації дітей до умов дошкільного закладу.

Упродовж навчального року проводилась поглиблена робота над питаннями збереження та зміцнення здоров’я дітей. У дошкільному закладі створені належні умови для фізичного розвитку та загартування дітей: обладнано фізкультурну залу, спортивні куточки по групах, придбані м’ячі, скакалки, кеглі, фізкультурний модуль. Вихователі в групах обладнали доріжки здоров’я, виготовили нестандартне фізкультурне обладнання, почали застосовувати нетрадиційні методи оздоровлення, такі як елементи кольоротерапії, пісочної терапії. Однак, не зважаючи на це, рівень захворюваності дітей не зменшився: діти хворіли на ОРЗ, ЛОР-захворювань тощо. Тому в наступному навчальному році необхідно знайти нові шляхи та підходи до оздоровчої роботи, активніше впроваджувати інноваційні методи оздоровлення, широко впроваджувати передовий педагогічний досвід з цього питання.

Вже третій рік поспіль одним з пріоритетних завдань є креативний розвиток дошкільників. В минулому навчальному році він здійснювався засобами традиційних та нетрадиційних форм образотворчої діяльності. Під час перевірки була проведена діагностика дітей старших вікових груп

№ 8,7,3,1,13 щодо розвитку креативності, зокрема перевірялися такі параметри як «оригінальність» та «прояв фантазії» під час зображувальної діяльності. Результати показали, що у 11% дітей не спостерігається оригінальність в малюнках, 24% - початкова стадія, у 47% оригінальність – в процесі розвитку, і 18% - прояв оригінальності постійний. Щодо прояву фантазії, то у 7% - не спостерігається, у 18% - початкова стадія, у 43% - в процесі розвитку, і 32% - проявляється постійно. Ці результати показали, що к кінцю дошкільного дитинства розвиток креативності у малюків знаходиться на достатньому рівні при умові систематичної роботи з дітьми з даного питання. Високі результати показали діти групи № 1 (6-й р.ж., вихователь Місюра Н.П.), № 8 (6-й р.ж., вихователь Постнікова С.М.). Середні та низькі результати показали діти групи № 13 (вихователь Шакурова В.І.), що пояснюється група короткотривалого перебування,

Діти молодших і середніх груп показали достатньо сформовані навички малювання пальчиками, тичками, вміння працювати з фарбами (змішувати, розбавляти, змінювати колір). Особливо слід відзначити групу № 9 (5-й р.ж., вихователь Малихіна С.В.), № 12 (5-й р. ж., вихователь Трегуб Н.А.), № 6 (4-й р.ж., вихователь Ключка І.Ф.). Середній рівень креативного розвитку показали діти групи № 5 (5-й р.ж., вихователь Бутко І.Г.). У дітей груп № 10 (4-й р.ж., вихователь Міщенко Т.К), 11 (4-й р.ж., вихователь Забара Н.М.) – в основному низький та середній рівень: діти самостійно не застосовують навичок малювання, в основному копіюють вихователів, не виявляють зацікавленості до зображувальної діяльності. Але в цілому можна констатувати, що робота з розвитку креативних здібностей дітей на заняттях із зображувальної діяльності у КЗ «ДНЗ № 393» ведеться на достатньому рівні

У минулому навчальному році була продовжена поглиблена робота над створенням умов для мовленнєвого розвитку дитини відповідно до сучасних вимог з використанням інноваційних технологій. Упродовж року вихователі впроваджували в роботу використання схем-моделей для складання розповідей дітьми, елементи комунікативно-діяльнісної технології, використовували твори художньої літератури для розвитку мовлення дітей. Однак, слід зазначити, що практично не використовувалися мовленнєво-творчі завдання, інтерактивні форми роботи з дітьми, що не сприяло розвитку художньо-мовленнєвої творчості у дітей, розвитку зв’язного мовлення. Тому в наступному навчальному році потрібно удосконалити роботу щодо цього питання.

У 2013/2014 навчальному році була розпочата робота щодо пошуку актуальних підходів до формування логіко-математичної компетентності дошкільників.

В результаті проведеної діагностики було виявлено, що 82% дітей старшого дошкільного віку вільно орієнтуються у назвах сенсорних еталонів, вміють класифікувати предмети за кількісними та якісними ознаками, оперують множинами; встановлюють, часову послідовність подій. Однак у 18% виникають труднощі під час логічних завдань, пов’язаних з операціями серіації. Діти мають уявлення про натуральний ряд чисел, вміють лічити в межах 10 у прямому та зворотному порядку, користуються кількісними та порядковими числівниками. Однак, 4% дітей не в повній мірі розуміють відношення між числами і цифрами.

Діти середніх дошкільних груп виявляють інтерес до логіко-математичної діяльності, вміють за допомогою вихователя шукати способи розв’язання завдань: виділяють загальні ознаки предметів, об’єктів, знаходять подібність і відмінність; мають уявлення про рівність-нерівність груп предметів, про час і простір, причинність та кількість; порівнюють, зіставляють між собою геометричні фігури; оперують з цифрами в межах 5, зіставляють дві множини різних предметів. 67% дітей показали високий результат засвоєння логіко-математичних вмінь.

Діти молодшого дошкільного віку знаходяться на начальній стадії формування логіко-математичних здібностей. Але більшість дітей виконують вимоги програми «Дитина»: уміють обстежувати предмети, визнають особливості об’ємних геометричних фігур, визначають просторові співвідношення предметів стосовно себе, порівнюють контрастні за кількістю множини предметів, рахують предмети, групують предмети за величиною, формою.

В наступному навчальному році слід приділити більше уваги розвитку логічного мислення, удосконалити методи і прийоми логіко-математичного розвитку дошкільнят, використовувати інноваційні підходи.

У минулому навчальному році було проведене комплексне вивчення «Організація життєдіяльності дітей молодшого дошкільного віку групи № 6» (грудень 2013 року), де працює вихователь Ключка І.Ф.

За наслідками перевірки можна зробити висновок, що в групі № 6 приділяється належна увага реалізації завдань Базового компоненту відповідно до Програми розвитку і виховання дітей від 2 до 7 років «Дитина», що позитивно впливає на всебічний розвиток вихованців. Навчально-виховна робота проводиться на достатньому науково-методичному та організаційному рівнях. Вихователь групи застосовує ігрові форми проведення занять та режимних моментів, інтегрований підхід, що викликає інтерес у дітей, різнобічний підхід до надання дітям знань з певного розділу.

Вихователь та помічник працюють у тісному контакті, що дає змогу проводити режимні моменти та весь виховний процес на достатньому рівні. У групі створене належне розвивальне ігрове середовище відповідно до вікових та індивідуальних особливостей дітей. Документація групи відповідає вимогам діловодства. Відсоток відвідування дітьми групи дорівнює 87%.

З метою удосконалення роботи та усунення недоліків було рекомендовано: 1. Поповнити ігровий матеріал у відповідності до Переліку підбора іграшок для дітей дошкільного віку.

2. Обладнати куточок для ігор з водою та піском відповідно до вимог програми «Дитина».

3. Поновити та поновити дидактичний матеріал для індивідуальної роботи з дітьми на заняттях з мовленнєвого розвитку та в повсякденному житті.

4. При проведенні занять з фізичного виховання приділяти увагу організації дітей та якості виконання ними вправ з метою підвищення моторної щільності.

5. В планах освітньо-виховної роботи приділити належну увагу аналізу занять та режимних моментів, написанню педагогічних висновків.

Заслуговує на увагу робота музичних керівників закладу Мінаєвої Н.В. та Перевязкиної С.А., які упродовж року активно працювали над розвитком творчих здібностей дітей. Поглиблено розвитком творчості дітей в театралізованій діяльності займається музичний керівник Мінаєва Н.В. Вона проводить заняття гуртка з театралізованої діяльності; більшість занять побудовано на основі одного казкового сюжету. Діти груп № 9, 10, 3, в яких працює Мінаєва Н.В. відрізняються більшою артистичністю, розкутістю, бажанням та вмінням грати. Однак, слід зауважити, що діти не дуже гарно імпровізують, їх таночки однотипні, складаються з одного-двох рухів.

Адміністрація закладу постійно проводить моніторинг та регуляцію навчального процесу, створює належні умови для реалізації освітніх завдань.1.2. Управлінська діяльність

Педагогічний колектив втілює у життя державну політику в галузі дошкільної освіти. Управлінська діяльність адміністрації закладу спрямована на забезпечення гарантованого права громадян на отримання дітьми дошкільної освіти.

Управлінська діяльність здійснювалась на засадах гуманних партнерських відносин, поваги та довіри до працівників. В управлінні дошкільним закладом застосовувався планово-прогностичний та діагностичний підходи.

Аналізуючи планування роботи дошкільного закладу визначено, що такі його принципи як актуальність, конкретність, об’єктивність, динамічність дотримуються. Пріоритетні завдання пройшли через усі складові річного плану. Так до кожного завдання були дібрані консультації, організовані семінари, педагогічні читання, проведені педагогічні ради. Ці заходи дали змогу в комплексі проаналізувати роботу колективу у відповідності до визначених пріоритетів.

Планомірно проводилося вивчення стану організації життєдіяльності дітей. Складений на рік план контролю допоміг охопити найбільш значущі сторони організації життєдіяльності та навчально-виховного процесу відповідно до пріоритетних завдань та мети закладу. Щодня проводився моніторинг відвідування дітей, щоквартально – моніторинг захворюваності, організація харчування та виконання натуральних норм. 3 рази на рік проводився моніторинг знань дітей відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти та програми «Дитина».

Щомісяця проводився оперативний контроль з питань перспективного та календарного планування навчально-виховного процесу відповідно до вимог програми. За результатами контролю визнано, що перспективне та календарне планування здійснювалось за тематичним принципом, відповідно до вимог програми виховання та навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина». Планування відповідає основним вимогам щодо його складання, але поряд з цим були виявлені і деякі недоліки:

- складові режимних моментів (спостереження, бесіди, ігрова діяльність) не завжди відповідали тематиці місяця і тижня, що порушувало тематичний принцип планування (Бутко І.Г, Забара Н.М.);

- не чітко розписувалися вправи на фізкультурних заняттях на вулиці (вихователі Міщенко Т.К., Постнікова С.М.);

- не носили конкретики педагогічні висновки (Бондаренко О.В., Ключка І.Ф., Жданова Ж.В., Бутко І.Г.).

Порівняно з попередніми роками планування носить більш системний характер, простежується взаємозв’язок між всіма режимними моментами, ігровою та навчальною діяльністю. Більшість вихователів перейшли на планування в електронному вигляді. Їхні плани мають естетичний вигляд, більш систематизовані, конкретні.

Також, під час оперативного контролю (січень 2014 року) вивчалось упровадження інноваційних підходів до мовленнєвого розвитку дітей. В ході перевірки встановлено, що вихователі Місюра Н.П., Трегуб Н.А., Варганова І.П., Овсяннікова О.Л. використовують в практиці роботи опорні схеми для складання описових розповідей, елементи ТРВЗ, що сприяє формуванню описового мовлення, розвитку монологічного та пояснювального мовлення. Наряду з цим, слід зазначити, що вихователі Забара Н.М., Бутко І.Г., Шакурова В.І., не активно впроваджують інноваційні технології, проводять мовленнєві заняття за традиційною методикою. Таким чином, в наступному навчальному році слід активніше впроваджувати інноваційні підходи до мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку.

Ефективним був порівняльний контроль за станом сформованості культурно-гігієнічних навичок у дітей (квітень 2014 року). Він сприяв урізноманітненню підходів до формування культурно-гігієнічних навичок, використанню ігрових прийомів, фольклорних матеріалів, театралізованої діяльності, що позитивно вплинуло на навчально-виховний процес.

Упродовж року проводився вибірковий контроль за результативністю роботи педагогів, які отримали курсову перепідготовку. За результатами контролю визнано, що вихователі Малихіна С.В. (група № 9), Шакурова В.І. після курсової перепідготовки почали активно впроваджувати інноваційні підходи до навчання та виховання дітей, займалися самоосвітою, цікавилися новинками методичних видань.

Застосування діагностико-технологічного підходу в управлінні закладом дозволило на основі використання діагностики виявити проблеми, які виникають в роботі вихователів, спланувати шляхи їх вирішення, розробити плани самоосвіти.

Так, була проведена діагностика готовності вихователів до інноваційної діяльності та рівня їхньої професійної компетентності. В ході цього діагностування вивчалася когнітивна, мотиваційна, креативна та рефлексійна готовність. Був визначений творчий потенціал педагогів, з’ясовані основні проблеми, з якими зіткнулися вихователі. Наведені дослідження показали, що вихователі даного дошкільного закладу мають достатній рівень професійної компетентності. Для певної кількості вихователів головними складовими успіху є пошук та внесення новизни в процес і результат діяльності, а також творчість, співпраця. Певна частина вихователів показали доволі високі результати розвитку креативних якостей, таких як емоційність, інтуїція, вміння творчо мислити. Але наряду із тим, більшість вихователів не впевнені у своїх силах, мають низьку самооцінку, недостатні знання з теоретичних питань педагогіки і психології, погано орієнтуються у педагогічних технологіях. У деяких вихователів блокована потреба у саморозвитку. Таким чином, необхідно побудувати програму роботи з вихователями, спрямовану на підвищення науково-теоретичного та методичного рівня, розвиток професійних компетентностей.

Розроблена кваліметрична модель оцінки управлінської діяльності процесом формування готовності вихователів дошкільного закладу до інноваційної діяльності призвело до висновку, що потребує удосконалення планово-прогностична та контрольно-аналітична діяльність.

Таким чином, є необхідність у розробці та впровадженні комплексно-цільової програми з формування готовності вихователів дошкільного навчального закладу до інноваційної діяльності.

1.3. Методична робота

Методична робота з педагогічними кадрами у 2013/2014 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів, їхньої професійної компетентності, удосконалення роботи педагогічного колективу для ефективного впровадження програми виховання та навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина».

Упродовж року вихователі мали змогу пройти атестацію, взяти участь у роботі районних методичних об’єднань, підвищувати свій фаховий рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі творчих груп тощо. З узагальненої таблиці видно, що всі педагоги закладу були охвачені різними формами підвищення професійного рівня.

Методичні заходи були спрямовані на вирішення основної мети, пріоритетних завдань закладу, завдань Базового компоненту дошкільної освіти та підвищення професійної підготовки педагогів. Ці завдання вирішувалися у різноманітних формах.

У жовтні 2013 року був проведений теоретичний семінар «Інновації в дошкільній освіті: сутність, проблеми, досягнення». Його проведення сприяло поглибленню знань педагогів щодо інноваційної діяльності в дошкільній освіті. Вихователі Забара Н.М., Трегуб Н.А., Бутко І.Г., музичний керівник Мінаєва Н.В. підготували презентації про Вальдорфську педагогіку, технологію саморозвитку Монтессорі, Театральну педагогіку, ТРВЗ, розповіли про їх особливості, позитивні та негативні сторони. В ході семінару були визначені особливості інноваційної діяльності в дошкільному закладі, проведено діагностування педагогів.

Теоретико-практичний семінар «Креативний розвиток дошкільників засобами інноваційних методик та технологій зображувальної діяльності» сприяв формуванню у вихователів творчого підходу до вибору форм, методів і прийомів реалізації завдань художньо-естетичного та креативного розвитку дошкільників. В ході семінару були проведені практичні заняття з вихователями щодо оволодіння інноваційними техніками малювання, були висвітлені психологічні проблеми особистості дитини та їх прояви в дитячих малюнках, що вплинуло на оновлення підходів до організації занять з малювання.

Підготовка та проведення «Формуємо логіко-математичну компетентність дошкільників» (лютий 2014 року) допоміг розкрити складові логіко-математичної компетентності дітей; визначити засоби реалізації логіко-математичних завдань; сформувати творчий підхід до вибору форм, методів та прийомів реалізації завдань логіко-математичного розвитку. Семінар сприяв вирішенню пріоритетного завдання закладу, удосконаленню науково-методологічних та методичних знань педагогів, забезпечив активізацію педагогів під час роботи у підгрупах та під час обміну аукціона дидактичних ігор.

Із метою контролю за самоосвітою вихователів упродовж навчального року були проведені наступні заходи: «Теоретичний ланцюжок» (на закріплення положень програми «Дитина»), «Пошукове поле» (на визначення основних шляхів розвитку творчої уяви у дітей), «методичний діалог «Класичні та інноваційні методи й прийоми розвитку мовлення». Ці заходи були спрямовані на підвищення професійної компетентності вихователів, виявлення їх самоосвітньої діяльності, вміння опрацьовувати літературу, аналізувати певні питання, знаходити раціональні рішення.

Змістовною та результативною була педагогічна рада «Формування мовленнєвої компетентності – умова розвитку особистості» (лютий 2014 року). На педраді були розкриті питання особливості створення мовленнєвого середовища, використання інтерактивних технологій розвитку мовлення дітей дошкільного віку, визначені шляхи удосконалення мовленнєвої компетентності дошкільників. Під час проведення «круглого столу» вихователі мали можливість виразити свою думку щодо розвитку мовлення малюків, привести цікаві та корисні прикладу з досвіду роботи, познайомитися з новинками, які пропонували колеги з цього питання.

Колективні перегляди занять були побудовані таким чином, щоб вихователі мали змогу на практиці побачити реалізацію завдань Базового компоненту, нових підходів до організації навчального процесу з питань мовленнєвого та креативного розвитку в різних вікових групах. Цікаво пройшов колективний перегляд в групі № 12 (5-й р.ж.) (вихователь Трегуб Н.А.) на тему «Маленькі казкарі» у листопаді 2013 року. Вихователь показала прийоми використання опорних схем для складання описових розповідей дітьми. Заняття пройшло на високому науково-методичному та організаційному рівнях.

Результативним був колективний перегляд в групі № 3 (6-й р.ж.) у вихователя Варганової І.П. у лютому 2014 року. Вихователь представила використання різноманітних технік нетрадиційного малювання для розвитку креативності дітей старшого дошкільного віку. Заняття також пройшло на високому науково-методичному та організаційному рівнях.

Упродовж всього навчального року продовжувала роботу «Школа молодого вихователя». На її засіданнях досвідчені вихователі-наставники ділилися досвідом з організації навчально-виховної роботи з дітьми, роботи з батьками. Молоді фахівці отримали методичну допомогу у розв’язанні першочергових проблем, опануванні практичних навичок роботи за особистісно орієнтованою моделлю освіти, у формуванні індивідуального творчого стилю роботи.

Окрім того, питання реалізації пріоритетних завдань були розкриті за допомогою групових та індивідуальних консультацій: «Малюємо із задоволенням: розвиток креативності засобами зображувальної діяльності» (листопад 2013 року), «Розвиток мовлення дошкільників засобами ТРВЗ» (грудень 2013 року), «Формування логіко-математичної компетентності п’ятирічних» (лютий 2014 року) тощо .

У 2013/2014 навчальному році розпочала роботу творча група з проблеми «Формування пізнавальної сфери дошкільників на засадах активного використання логічних ігор та вправ». Результатом роботи в цьому напрямку стало розроблення конспектів занять з використанням дидактичних та логіко-математичних ігор для різних вікових груп, перспективних планів роботи з цього напряму.

У квітні 2014 року в закладі було проведене методичне об’єднання для медичних сестер дошкільних закладів Фрунзенського району за темою «Профілактичні щеплення: за і проти (сучасні підходи)». Під час заходу медичні сестри мали змогу познайомитися з організацією роботи сестри медичної старшої з проведення профілактичних щеплень в сучасних умовах функціонування дошкільного навчального закладу; закріпити свої знання під час ігрових вправ та тренінгів, побачити нетрадиційні підходи до організації роботи з батьками; отримати консультативну допомогу від фахівців кабінету щеплень 15 та 7 дитячих поліклінік.

За результатами атестації у минулому році було присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» вихователю Трегуб Н.А., встановлено 9 тарифний розряд вихователю Ключці І.Ф.; вихователь Малихіна С.В. підтвердила 9 посадовий оклад, а вихователь Слащова М.С. – кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії».

Музичний керівник Мінаєва Н.В. продовжувала роботу гуртка «Маленькі театрали» (впроваджувала власний досвід роботи «Театралізована ігрова діяльність в розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку). Результати роботи можна було побачити під час святкових ранків та розваг, які всі побудовані на казковому сюжеті, діти виконують певні ролі, застосовуються різні види театрів та під час районних та обласних заходів. Робота гуртка сприяла розвитку творчості та креативності у дітей, підвищенню рівня їхньої самооцінки, впевненості в собі.

Методичний кабінет постійно поповнювався методичною літературою, посібниками, методичними рекомендаціями та розробками щодо впровадження програми виховання та навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина». Було поповнено відеотеку навчальних фільмів та презентацій для дітей. Оформлені виставки для вихователів «Атестаційний вісник», «На допомогу вихователям».

Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів засвідчив, що всі вони мали науково-методичний та пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, поліпшенню якості володіння різноманітними методами роботи.

Серед недоліків слід відмітити недостатній рівень самоосвіти окремих педагогів, низьку мотиваційну готовність до впровадження інновацій.

В цілому рівень виконання методичних заходів достатній.

1.4. Робота психологічної служби

Упродовж року в дошкільному закладі продовжувала працювати практичний психолог Жолтікова Ірина Володимирівна.

Робота психологічної служби у дошкільному закладі здійснювалася протягом навчального року відповідно до головних завдань та методичної мети. Робота практичного психолога проводилася за 3-ма напрямками:


 1. Адаптація дітей до умов ДНЗ.

 2. Соціально-психологічна готовність дитини до школи.

 3. Рівень розвитку дітей.

Адаптаційний період всіх дітей пройшов успішно

Аналіз адаптаційного періоду дітей відбувався за критеріями:  • взаємовідносини з дітьми;

  • гра;

  • сон;

  • поведінка з батьками;

  • реакція дитини на нових людей;

  • мовленнєва діяльність;

  • апетит.

Вивчення рівня адаптації дітей до умов дитячого навчального закладу, на початковому етапі проводилось з метою забезпечити сприятливі умови діяльності й спілкування в дошкільному закладі, в сім’ї та допомогти пристосуватися дитячому організму до нової обстановки. Всього обстежено : 108 дітей.

Результати вивчення характеру адаптації дітей на початковому етапі (вересень – жовтень) занесені в листи адаптації ( індивідуальні та групові):

73 дитини – 67,6% - І рівень адаптації;

20 дітей – 18,5% - ІІ рівень адаптації;

15 дітей – 13,9% - ІІІ рівень адаптації.

Упродовж року з новенькими дітьми проводилися ігри та заняття, щодо попередження психологічних перевантажень або зривів та емоційного комфорту дітей, паралельно велася робота з батьками, вихователями, були надані консультації та рекомендації.

Отримані результати досліджень дають змогу зробити висновок, що рівень психічних процесів відповідає нормі і оцінюється як задовільний. Більшість дітей успішно справилися із завданнями. У дітей добре розвинене образне мислення про навколишній світ, вміння мислити логічно та граматично правильно виражати свої думки. Але дослідження уяви показало, що більшість дітей послідовно виконували завдання, їхня уява мала нетворчий характер, практично ці діти обирали примітивні, стандартні рішення.

Психологічна просвіта у минулому навчальному році була спрямована на ознайомлення батьків та вихователів з основами дитячої, педагогічної та соціальної психології, формування у них потреби у психологічних знаннях та спонукання до використання цих знань на практиці. Протягом року організовано стенди для батьків, проведені семінари та виступи з метою допомоги батькам, педагогам в особливостях їх роботи.

Виступи перед батьками: «Спільна робота вихователя та сім’ї з соціальної адаптації дітей раннього віку у світлі Базової програми», «Розвиваємо мовлення у грі та спілкуванні», «Психологічний портрет психічно здорової людини», «Дискусія «Я сам» або криза 3-х років», інформаційна панорама «Культура взаємин батьків і дітей», круглий стіл для батьків: «Дитяча творчість: міф чи реальність», відкритий мікрофон: «Дитина та її пустощі. Карати або не карати», «Дитина – маленька особистість: вчимося поважати думку дітей», «Табу чи відверта розмова» (статеве виховання дітей)», дискусія: «Що таке готовність дитини до школи», «Подружнім конфліктам стоп».

Окрім того, практичний психолог брала участь у всіх методичних заходах закладу, проводила консультації для вихователів, психологічні тренінги, рольові ігри. Така робота сприяла підвищенню творчої самооцінки вихователів.1.5. Робота з наступності у роботі ДНЗ і ЗНЗ та з батьками

У системі проводилася робота з питання наступності дошкільного закладу та ЗОШ № 145. З дітьми старшого дошкільного віку організовувалися цільові прогулянки «Моя дорога до школи», проводився цикл занять «Скоро буду я навчатися в школі», створювались умови для розгортання творчої гри «Школа». Ці заходи сприяли підвищенню психологічної та мотиваційної готовності майбутніх школярів до навчання. Колишні випускники нашого закладу брали участь у концертах та розвагах, які організовував дошкільний заклад, у спільній виставці дитячих робіт, що не тільки сприяло розвитку творчих здібностей дітей, а й дало змогу відстежити рівень адаптації наших випускників. Для підвищення професійного рівня вихователів по підготовці дітей до школи були проведені консультації, педагогічні читання, оформлена виставка методичної літератури. Вихователями відстежувалася результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи (вересень- жовтень 2013 року).

Протягом навчального року були організовані екскурсії дітей, а саме: на свято першого дзвоника (вересень 2013 року), по школі з метою знайомства з класами та вчителями (вересень 2013 року), у шкільну бібліотеку (листопад 2013 року). Були організовані виставки дитячих робіт «Щасливе дитинство» (виставка робіт для школярів), «Моя майбутня школа» (виставка робіт дошкільників).

З метою підвищення якості організації наступності у роботі дошкільного закладу та початкової школи були проведені заняття «Школи майбутнього учителя першокласника» для вчителів, спільний тренінг для вчителів, вихователів та батьків «На порозі школи».

Вихователі груп короткотривалого перебування Місюра Н.П., Шакурова В.І. та вихователі груп старшого дошкільного віку Варганова І.П., Овсяннікова О.Л., Постнікова С.М. активно впроваджувати програму «Впевнений старт» в навчально-виховний процес з дітьми, що дало певні позитивні результати: діти на кінець навчального року повністю знали всі букви алфавіту, більшість дітей вміє читати, добре підготовлена до письма рука тощо. Проте є й певні недоліки в роботі. Існують розбіжності між вимогами школи до підготовки дітей та вимогами Базового компоненту дошкільної освіти. Тому в новому навчальному році слід проводити просвітницьку роботу з вчителями перших класів школи, батьками по роз’ясненню завдань дошкільного закладу щодо підготовки дітей до навчання в школі.

Для батьків майбутніх першокласників були організовані консультації, створена інформаційна педагогічна бібліотека із посібниками, проведені дні відкритих дверей. Були проведені дискусія «Як підготувати дитину до школи?» (грудень 2013 року), тренінг «Ефективне спілкування батьків з дітьми» (січень 2014 року). Це дало змогу батькам займатися додатковою самостійною підготовкою дитини до школи. Упродовж року в дошкільному закладі працював консультаційний центр для батьків, де вони мали змогу отримати дійову допомогу, рекомендації вихователів, психолога та методиста щодо підготовки дитини до навчання.1.6. Організація обліку дітей закріпленої території, соціально-педагогічний патронат

У дошкільному навчальному закладі протягом року планомірно проводилась робота щодо соціального захисту дітей відповідно до конституції України, Закону України про дошкільну освіту, Конвенції про права дитини. Питанням соціального захисту вихователі приділяли увагу на батьківських зборах, нарадах, індивідуальних та групових консультаціях. Громадський інспектор з охорони дитинства (практичний психолог Жолтікова І.В.) постійно аналізувала роботу з дітьми пільгового контингенту, яких в дошкільному закладі 8.

Працівниками закладу систематично проводиться робота з дітьми мікрорайону. Відповідно до наказу наказу по дошкільному закладу від 23.04.2012 № 51 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку в 2013 році» проведено облік дітей від 0 до 6 років, які мешкають у мікрорайоні дошкільного закладу. Результати обліку звірено з даними дитячої міської поліклініки № 7 та № 15, на підставі списків складено перспективну мережу на 2014/2015 н.р. Складено та оформлено в електронному варіанті персоніфікований список, розподілений за роками народження, який щорічно оновлюється та доповнюється.

Своєчасно та систематично доводиться інформація до мешканців мікрорайону з питань режиму роботи закладу та його функцій, організації роботи у вікових групах.

На підставі наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.06.2011 № 714 «Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї» в дошкільному закладі працює консультативний центр. Здійснюється допомога за різними питаннями (соціалізація дитини, вікові та психофізіологічної особливості, психологічна готовність до навчання, організація ігрової діяльності, харчування, умови до загартування і оздоровлення, соціальних захист). Робота з батьками проводиться підгрупами та індивідуально. До роботи консультативного центру залучаються всі педагоги та фахівці навчального закладу.

Робота центру значно покращила обізнаність батьків щодо обов’язковості дошкільної освіти, сприяла підвищенню рівня їх психолого-педагогічної освіти.1.7. Організація харчування

Організація харчування здійснювалась відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та листа МОНУ від 21.06.2007 № 1/9-394 «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у ДНЗ» та змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (затвердженої наказом МОНмолодьспорту України та МОЗ України від 26.02.2012р. № 202/165, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 20.03.2013р. за № 440/22972). Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечене проточною гарячою та холодною водою, оснащене необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані. З боку адміністрації ДНЗ здійснювався чіткий контроль за технологією приготування страв, термінами реалізації продуктів харчування, дотриманням санітарно-гігієнічних правил, про що свідчать записи в щоденниках контролю. Систематично проводиться знаття їжі, виставляються добові проби кухарем Столяр С.О. Медичною сестрою старшою систематично ведеться необхідна документація щодо організації харчування дітей дошкільного закладу. Щоквартально проводився аналіз виконання харчових норм.

Аналіз стану організації харчування дошкільників показав, що упродовж 2013/2014 навчального року в дошкільному закладі трьохразовим харчуванням (сніданок, обід, вечеря) було охоплено 275 дітей.

Упродовж року діти в достатній мірі отримували повноцінне харчування відповідно до картотеки страв, затвердженої в установленому порядку. Постачання продуктів харчування до дошкільного навчального закладу здійснювалося комунальною організацією Харківської міської ради «Дошкільне харчування». Вартість харчування становила у групах із 9,10,5,12–годинним перебуванням - 11 грн. Грошові норми виконувалися на 100%.

Середній показник виконання натуральних норм харчування по закладу становив 67,3%.

Аналіз показав, що протягом минулого начального року середнє виконання щоденних норм продуктів харчування з урахуванням взаємозаміни продуктів складає: • м’ясні продукти – 63,4, рибні продукти – 53%, яйця – 99%, молоко – 55,5%, масло вершкове – 90%, масло рослинне – 75,5%, овочі – 73,2%, кисломолочний сир – 43%, крупи – 99%, борошно – 91%, сметана – 77%, картопля – 78%, хліб – 94%, сік – 34%, сир твердий – 10%, кондитерські вироби – 30%, сухофрукти – 95%, цукор – 90%, сіль – 100%, томатна паста – 101%, чай – 78%, кавовий напій – 52%,какао – 35%.

Калорійність їжі становить: ясла – 1031 кал – 81%, сад – 1324 кал – 72%.

Заклад підключено до міських мереж водопостачання, водовідведення, опалення. Інженерні мережі та санітарно-технічне обладнання в робочому стані, в поточному році аварійних ситуацій не було. В наявності холодна та гаряча вода. У 2013/2014 році дошкільний навчальний заклад використовував для пиття воду гарантованої якості ПП «Галс».

За результатами антропометричних вимірів приріст ваги на одну дитину в середньому по закладу склав 0,61%.

За І піврічча 2014 року захворюваність склала по яслам – 4,57%, по садовим группам – 2,68%, що менше, ніж за цей же період минулого року. Зафіксований один випадок кишкових захворювань у лютому 2014 року.

В закладі забезпечено дієтхарчування для 3 дітей (стол № 5).

В минулому навчальному році було здійснено частковий ремонт харчоблоку (замінено стелю), прибданий набір посуду для харчоблоку, халати та шапочки для працівників харчоблоку, рушники, були замінені нагріваючі тени для котла.

Упродовж року проводилась санітарно-просвітницька робота з працівниками та батьками щодо організації харчування, дотримання санітарних норм. З персоналом дошкільного закладу проводились заняття із підвищення санітарного рівня; один раз на місяць випускалися санітарні бюлетені; для батьків були проведені лекції «Раціональне харчування дітей», «Профілактика кишкових захворювань», «Оздоровлення дітей влітку».

В цілому організація харчування у 2013/2014 навчальному році проводилася на достатньому рівні. Але несвоєчасне завезені продукти (або завезені не відповідно до поданих заявок), нестабільне відвідування закладу дітьми з різних причин, висока вартість продуктів харчування сприяли зменшенню норм деяких продуктів.

В наступному навчальному році необхідно продовжувати слідкувати за різноманітністю продуктів харчування у раціоні дітей та проводити їх корекцію згідно з таблицею взаємозамін. В разі збільшення або зменшення кількості дітей в закладі, повідомляти постачальників про зміни в заявках.
1.8. Аналіз медичного обслуговування

Одним із пріоритетних завдань у діяльності дошкільного закладу є забезпечення повноцінного життя, фізичного і психічного здоров’я дітей. Тому медичному обслуговуванню дошкільників приділяється велика увага. Аналіз захворюваності серед дітей дошкільного закладу 2013/2014 навчальний рік показав, що в порівнянні з минулим навчальним роком збільшилась кількість днів, пропущених за хворобою однією дитиною груп раннього віку (№ 2, 4) з 6,00 до 6,39, а дітей садових груп зменшилась з 3,5 до 3,29. Загальна захворюваність по закладу зменшилась з 3,89 до 3,75. Кількість випадків ОРЗ та грипу зменшилась з 52 (ясла – 18 сад – 43) до 49 (ясла – 18, сад – 31), випадків ГЕК за минулий навчальний рік – 2, сальмонелез – 1, інші захворювання 97 (ясла – 22, сад -75).

Низька захворюваність спостерігалась у групах № 5 (5-й р.ж.), № 3 (6-й р.ж.), № 7, № 8, № 13 (6-й р.ж.). Висока захворюваність спостерігалась в групах раннього віку № 2, 4, в групі № 11 (4-й р.ж.), в групі № 9 (5-й р.ж.).

Моніторинг стану здоров’я дітей показав, що дітей І групи здоров’я – 82%, ІІ групи здоров’я – 12,8%, ІІІ групи здоров’я – 4,4%. У порівнянні з минулими роками бачимо (діаграма), що кількість дітей І групи здоров’я зростає, а ІІ і ІІІ групи здоров’я зменшується.

На диспансерному обліку перебуває 34 дитини, що на 24 дитини менше, ніж в минулому році. У результаті аналізу кількісного складу диспансерних дітей та спрямованості їх диспансеризації визначені найбільш важливі фактори, що впливають на здоров’я дітей, розроблені індивідуальні рекомендації стосовно харчування дітей та зміцнення їх фізичного здоров’я.

Також, проводився моніторинг відвідуваності дітьми дошкільного закладу. У порівнянні з минулим роком відвідуваність збільшилась (у минулому році – 71%, у 2013/2014 році – 71,2, але збільшилась загальна кількість дітей.).

Всі працівники дошкільного закладу упродовж року своєчасно проходили медичне обстеження. Це питання контролювалося медичною сестрою старшою та завідувачем дошкільного закладу.

У минулому навчальному році був зроблений капітальний ремонт ізолятора та маніпуляційної кімнати; придбана таблиця для вимірювання гостроти зору, зроблені шини для мобілізації, придбано спірометр. Динамометр та дзеркальний офтальмоскоп будуть придбані за наявністю коштів.

У 2013/2014 навчальному році фізкультурно-оздоровча робота з дітьми проводилась на достатньому рівні. Щодня вихователі проводили ранкову гімнастику, гімнастику пробудження, фізкультурні заняття (2 рази на тиждень в приміщенні, 3 рази на вулиці). З початком опалювального сезону проводиться щоденне загартування дітей водою контрасних температур, вологе та сухе розтирання. Один раз на місяць проводиться для всіх вікових груп День здоров’я, на якому плануються рухливі ігри, естафети, змагання, розваги фізкультурно-оздоровчого характеру. В рамках ознайомлення з навколишнім для дітей всіх вікових групп проводяться заняття валеологічного спрямування. Упродовж навчального року педагогами в основному враховувався стан здоров’я дітей під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму упродовж дня, підбору рухливих ігор, ігор-естафет. З дітьми проводився оздоровчий масаж, використовувалися часникові намиста, оксалінова мазь, часникова олія у період підвищення захворюваності на ГРЗ та ОРВІ. Проводилися сонячні та повітряні ванни. Суворо дотримувався санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режим, здійснювалося кварцювання приміщень.

За результатами медико-педагогічного контролю моторна щільність та тренуючий ефект занять з фізичної культури коливалася в межах норми.

У закладі проводилась санітарно-просвітницька робота щодо профілактики захворюваності дітей. Вихователями, медичною сестрою старшою проводилась роз’яснювальна робота з батьками щодо профілактики простудних та інфекційних захворювань, загартування дітей. На нарадах при завідувачі упродовж року виносилися питання оздоровлення та фізичного виховання дітей. Медичною сестрою старшою був підготовлений медичний бюлетень щодо проведення профілактичних щеплень, необхідності імунізації дітей дошкільного віку.

Існують і певні проблеми в організації медичного обслуговування. Так, зафіксовані випадки порушення вихователями тривалості денної прогулянки (група № 8 вихователь Постнікова С.М., № 2 вихователь Жданова Ж.В.), не в системі проводилися загартовуючи процедури в групі № 11 (вихователь Забара Н.М.), № 5 (вихователь Бутко І.Г.), порушувався графік кварцювання та прибирання в групі № 12 (вихователь Трегуб Н.А.).

Для запобігання порушень в новому навчальному році буде посилений адміністративний контроль за медичним обслуговуванням дітей та проведенням фізкультурно-оздоровчої роботи.

1.9. Аналіз господарської діяльності

У закладі створено умови для безпечного проведення навчального процесу та праці співробітників. У наявності вся нормативна база з охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання знаходиться у задовільному стані.

Залучення коштів, отриманих від благодійних внесків батьків, дозволили проводити заходи, які підтримали матеріальну базу установи.

Були заплановані ремонтні роботи каналізації та поточні ремонти в групах та приміщеннях закладу. Ремонтні роботи виконано на 86%.

Недовиконання ремонтних робіт пов’язано з відсутністю фінансування.

За минулий навчальний рік були замінені на енергозберігаючі 23 вікна на загальну суму 62822 грн. На групах та по коридору замінені всі двері на загальну суму 6490 грн. Зроблений ремонт стелі на харчоблоці на суму 2750 грн. та косметичний ремонт в сирому цеху на суму 1500 грн. Окрім того, придбано 1 комплект дитячих меблів в групу № 12; поновили посуд в усіх групах та на харчоблоці на суму 901 грн.; були придбані нові дитячі столи (14 шт.) на суму 5 000 грн.; в 3 групах замінені гардини (2360 грн.); миючих та чистячих засобів на суму 5927 грн.; для музичної зали – офісна шафа (1300грн.). Для майданчиків придбано 2 ігрових комплекси «Тринога» та 3 лави (4500 грн).

У цілому на укріплення матеріально-технічної бази закладу витрачено 112 447.00 грн.

Однак необхідно продовжувати ремонт сантехніки по групах, стиків по периметру закладу.1.10. Охорона життя і здоров’я вихованців та запобігання всім видам дитячого травматизму

У навчальному закладі робота з охорони життя і здоров’я вихованців, запобігання всім видам дитячого травматизму ведеться з урахуванням вимог нормативних документів з питань охорони життя і здоров’я вихованців, запобігання усім видам дитячого травматизму. Нормативно-правова база сформована та систематизована, зберігається у папках. Наявні всі документи, що регламентують роботу з питань охорони праці, охорони життя і здоров’я вихованців, запобігання всім видам дитячого травматизму.

На засіданнях педагогічних рад, нарадах при завідувачі, батьківських зборах розглядаються питання щодо охорони праці, охорони життя і здоров’я вихованців, запобігання усім видам дитячого травматизму. Проводяться інструктажі з педагогічними працівниками двічі на рік, з технічними працівниками – один раз на три місяці. У разі необхідності проводяться цільові та позапланові інструктажі

У навчальному закладі обладнані загальні стенди «Безпека життєдіяльності», «Цивільний захист», «Куточок протипожежної безпеки».

Навчальний заклад забезпечений посібниками з питань охорони життєдіяльності та запобігання всім видам дитячого травматизму, методичною літературою, дидактичними та демонстраційними матеріалами, збірками художніх творів.

У кожній групі створені куточки безпеки життєдіяльності, безпеки на дорозі, охорони та збереження дитячого здоров’я.

Кожна вікова група забезпечена наочністю, посібниками та методичною літературою, дидактичними матеріалами.

Упродовж року з дітьми дошкільного віку були проведені: міні-заняття; дидактичні ігри «Це корисно для здоров’я», «Дорожні знаки», «Червоний, жовтий, зелений», «Обережно вогонь», «Уроки безпеки»; заняття-тренінг для дітей молодшого дошкільного віку «Лихо пройде повз мене»; бесіди з дітьми старшого дошкільного віку «Як залишитися у безпеці» тощо.У травні 2014 року в дошкільному навчальному закладі проводився Тиждень безпеки дитини. Під час «Тижня безпеки дитини» проведено:

 • виставка малюнків дітей разом з батьками «Безпека малюка»;

 • практикум для вихователів «Знаємо, вміємо, виконуємо»;

 • тематичні заняття «Один вдома», «Вчимося берегти своє життя», «Сигнал: «Увага всім!» тощо;

 • сюжетно-рольова гра «Школа екстремальних ситуацій» для дітей старшого дошкільного віку та батьків, «Служба першої допомоги» для дітей молодшого дошкільного віку;

 • дидактичні ігри «Свої – чужі», «Землетрус», «В гостях у лісових мешканців», «Безпечне – небезпечне» тощо;

 • спортивна розвага «Ми – весела дітвора» для дітей молодшого дошкільного віку; засідання клубу «Малятко-здоров’ятко» для дітей старшого дошкільного віку;

 • консультації для батьків «Навчання дітей правилам пожежної безпеки – спільне завдання ДНЗ та сім’ї», «Мій дім – моя фортеця», «Отруйні гриби та ягоди», «Попередження дитячого травматизму»; практикум для батьків «Хто прийшов до мене в гості?», «Перша допомога в надзвичайних ситуаціях»; оформлені папки-пересувки з питань цивільного захисту, розроблені пам’ятки «Все про домашню аптечку», «Засоби індивідуального захисту під час техногенних катастроф» тощо;

У рамках Тижня безпеки дитини проведені командно-штабні навчання з евакуації вихованців і працівників ДНЗ на випадок надзвичайної ситуації. За результатами проведеної навчальної евакуації зроблено висновок про необхідність додаткового відпрацювання послідовності своєчасного інформування співробітників про надзвичайну ситуацію.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка