Звіт завідувача кз «днз №30» Худяєвої О. В. про здійснення діяльності навчального закладуДата конвертації09.03.2016
Розмір128 Kb.
Звіт

завідувача КЗ «ДНЗ № 30» Худяєвої О.В.

про здійснення діяльності навчального закладу

У 2014 – 2015навчальному році перед учасниками навчально– виховного процесу, батьками та громадськістю

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

У 2014 – 2015 навчальному році робота комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 30 Харківської міської ради» була спрямована на виконання Законів України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», «Положення про дошкільний навчальний заклад», «Про охорону дитинства», Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина», інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Дошкільний навчальний заклад здійснював свою діяльність відповідно до Статуту закладу та річного плану роботи дошкільного закладу.

Заклад відновив свою діяльність у 2014 році, розрахований на 12 груп.

У 2014 – 2015 навчальному році дошкільний навчальний заклад відвідувало 56 дітей. Наповнюваність груп за віком складала%  • 1група раннього віку, з наповнюваністю 27 дітей;

  • Група молодшого дошкільного віку, з неповністю 29 дітей.

Планомірна робота з соціумом дозволяє передбачити рівномірну наповненість груп, своєчасно сформувати списки дітей по групам, з урахуванням кількісного та якісного складу. Про це свідчить спів падання даних попередньої мережі на 01.травня та мережі станом на 01 вересня кожного навчального року.

Заклад працює за 5-денним режимом роботи: 1 група – з 9 годинним перебуванням дітей, 1 група – з 12 годинним.

Педагогічним працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад забезпечений повністю. Для здійснення освітньо – виховного процесу у дошкільному закладі створено належну матеріально – технічну базу.

Робота адміністрації та педагогів дошкільного закладу на виконання основних річних завдань.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти% створити належне розвивальне середовище з метою забезпечення гармонійного розвитку особистості кожної дитини, розпочати роботу щодо зміцнення фізичного та психічного здоров'я кожного вихованця в рамках реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти та програми «Дитина».

Головною метою роботи ДНЗ № 30 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти , задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровлені дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Аналіз підсумків показав, що мету поставлену на початку навчального року в справі навчання, виховання й розвитку дошкільників, в процесі діяльності було реалізовано.

Педагогічний колектив намагався працювати творчо та відповідально, впроваджуючи в своїй роботі передовий досвід вітчизняних та зарубіжних систем навчання і виховання дітей дошкільного віку, новинки методичної та педагогічної літератури.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання.

Так плідним було вдосконалення роботи зі збереження та зміцнення психофізичного здоров'я дітей, вдосконалення роботи з безпеки життєдіяльності дітей, організації якісного оздоровлення та харчування дітей, ефективного здійснення освітнього процесу в групах, підвищення якості дошкільної освіти шляхом створення розвивального життєвого простору.

Протягом року проводилася певна робота з розвитку пізнавальних здібностей дошкільників, фізичного виховання. Заняття було провідною, але не єдиною формою навчання дітей. На заняття виносився лише осноположний зміст програми, який знаходив своє продовження в цільових прогулянках, екскурсіях, спостереженнях, іграх, пошуково – дослідній діяльності. В роботі з дітьми використовувались як традиційні, так і нетрадиційні підходи; цікаво проходили заняття у формі змагань, подорожей, конкурсів, уроків спілкування та самопізнання.

За планом проводились засідання педагогічної ради, консультації для вихователів, семінари – практикуми.

В методичному куточку створено добірку методичних матеріалів по використанню інноваційних технологій в роботі з дошкільниками, підвищився рівень обізнаності педагогів щодо проблем креативного розвитку дітей дошкільного віку, значно поповнився та урізноманітнився дидактичний матеріал в групах для проведення навчально – виховної роботи з різної тематики.

З метою впровадження у практику особистісно – орієнтованої моделі дошкільної освіти, педагоги продовжували працювати над створенням сприятливого розвивального простору, у якому дитина активно діє, спілкується, отримує знання, розвиває свої уміння, навички. Протягом року в усіх вікових групах оновлювались, доповнювались, створювались тематичні куточки для певного виду діяльності дітей, ігрові зони, які поповнювались предметами та іграшками.

Для вирішення річного завдання було заплановано та поведено ряд заходів, в яких намічено шляхи оптимізації роботи з даного питання: педагогічна рада, психологічні тренінги. З метою розвитку емоційної сфери дітей педагогами та практичним психологом проводиться індивідуальна робота з дітьми, які мають прояви агресії, тривожності, скутості.Соціальний захист, збереження та зміцнення вихованців та педагогічних працівників.

В Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є перелік посад працівників ДНЗ № 30 з ненормативним робочим днем, яким надається додаткова відпустка до 7 календарних днів. Встановлюється оптимальний режим роботи для жінок, що мають 2-х і більше дітей віком до 15 років та для тих, хто поєднує роботу з навчанням.

В правилах внутрішнього трудового розпорядку є окремий розділ «Заохочення за успіхи у роботі», в якому визначені умови заохочення педагогічних працівників за сумлінне виконання посадових обов’язків та бездоганну працю (грошові премії та моральне заохочення).

В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. Систематично, щороку, видається наказ «Про організацію роботи з питань охорони праці та призначення відповідальних осіб за охорону праці та пожежну безпеку в ДНЗ».

Зміцнення здоров'я вихованців в закладі приділяється дуже велика увага:


  • проводяться сучасні заняття фізичної культури, спортивні свята та змагання.

На протязі року проводилися загартуючи процедури, кварцювання груп.

З 01 червня по 31 серпня заклад переведено на літній оздоровчий режим роботи, харчування дітей збільшено на 10 %, а це становить 1грн. 30 коп.

З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства, запобігання випадків дитячого травматизму і загибелі дітей, дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров' я дітей у дошкільному навчальному закладі, який показав, що колективом закладу проводиться достатня робота з цього питання.

У відповідності до нормативно – правових документів ведеться документація, навчальний заклад забезпечений нормативно – правовими документами. Своєчасно було видано накази про організацію роботи з запобігання травматизму в дошкільному закладі в осінній, зимовий, весняний та літній періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого травматизму. Щоквартально проводився аналіз статистичних даних щодо травмування дітей під час навчально – виховного процесу, звіти своєчасно надавались до управління освіти адміністрації.

Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року видавалися пам’ятки для батьків щодо правил поведінки під час Новорічних свят. Та відпусток батьків в літній період.

Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах. На нарадах при завідувачеві були розглянуті питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності вихованців під час навчально – виховного процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань. На виробничих нарадах були висвітлені питання щодо санітарних правил улаштування та утримання дошкільного закладу, пожежно – технічних умов влаштування ДНЗ.

Постійно здійснюється контроль за необхідними і безпечними умовами праці за участю завідувача ДНЗ, комісії з охорони праці, інженера з охорони праці адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради. На виробничих нарадах розглядалися результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, питання готовності ДНЗ до нового навчального року, аналіз виконання норм харчування та стану захворюваності у групах, стан підготовки та організації роботи під час оздоровчого періоду тощо.

Для поліпшення обізнаності батьків на групових зборах розглядалися питання запобігання дитячого травматизму та кишкових захворювань; були проведені консультації для батьків. У батьківських куточках щомісячно оновлювалась інформація щодо попередження різних видів травмування дітей, рекомендації для батьків щодо виховання у дітей відповідальності за свою безпеку.

Нещасних випадків з дітьми під час навчально – виховного процесу не зареєстровано.

Захворюваність та фізкультурно – оздоровча робота

У 2014 -2015 році в ДНЗ виховувалось 56 дітей (за мережею). Працювало 2 групи, із них 1 група раннього віку, 1група – дошкільного віку. У дошкільному закладі налагоджена чітка робота щодо відстеження відвідування вихованцями закладу. У кожній віковій групі ведеться журнал щоденного відвідування дітей за встановленою формою.

Ефективність різноманітних форм роботи з питань зниження рівня захворюваності дітей сприяла співпраці дошкільного закладу та міської дитячої поліклініки № 14. Раз на тиждень в дошкільному закладі веде прийом лікар – педіатр. Планові лікарські огляди проводились чітко за графіком: у групі для дітей раннього віку – один раз на місяць, у дошкільних групах – один раз на квартал. Результати обстеження дітей доводились до відома батьків. Кожен день вихованці всіх груп мали огляд старшою медичною сестрою Романовою Ю.С. під час ранкового прийому.

Пріоритетним у 2014 – 2015 навчальному році були і залишаються здоров'я збережувальні та здоров'я формуючі аспекти, які реалізуються комплексно через створення безпечного розвивального середовища, екологічно сприятливого життєвого простору, повноцінного медичного обслуговування, харчування, оптимізації рухового режиму, систематичного підходу до формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров'я і мотивації щодо здорового способу життя, дотримання гармонійних, доброзичливих взаємин між педагогами та вихованцями. Медичний персонал забезпечує проведення санітарно – просвітницької роботи серед колективу та батьками вихованців з питань здорового способу життя, фізкультурно – оздоровчої роботи, загартування, раціонального харчування, попередження різноманітних інфекційних захворювань. Питання зміцнення та охорони здоров'я малюків заслуховувались на загальних батьківських зборах, ухвалювались дієві рішення, про що свідчать протоколи проведених заходів.

Велика увага протягом навчального року приділялась фізичному розвитку дітей. З метою збереження та зміцнення здоров'я дітей у ДНЗ проводились усі необхідні профілактичні заходи:

- виконання санітарно – гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках;

- вихователями здійснювався щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;

- проводилась інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки, куточок здоров'я та консультативний пункт;

- розглядались питання зміцнення здоровя дітей на педрадах, виробничих нарадах та нарадах при завідувачеві.

На заняттях з фізичної культури, під час прогулянок постійно підтримується рухова активність дітей. Наявність свіжого повітря, фізичних навантажень дають гарний загартовуючий ефект. Проводяться дні здоров'я, розваги, у навчальні заняття обов’язково вводяться фізкультхвилинки.Організація харчування

Організація харчування дітей в закладі, здійснювалася на підставі Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про державний бюджет на 2015 рік», Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», інструкції з організації харчування у навчальних та оздоровчих закладах», інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України 17.04.2006 за № 298/227.

Серед багатьох факторів зовнішнього середовища, який постійно діє на дитячий організм та впливає на фізичний розвиток дітей – харчуванню належить ведуча роль.

Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані.

Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно – гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів та спецодягу за рахунок залучених коштів.

Продукти в дошкільний заклад завозилися своєчасно, з сертифікатами якості. Претензій до постачальників не було.

З боку адміністрації дошкільного закладу здійснювався чіткий контроль за технологією приготування страв, термінами реалізації продуктів харчування, дотримання санітарно – гігієнічних правил, про що свідчать записи в щоденниках контролю.

У закладі встановлено доцільний режим харчування%

- наявність меню – вивіски об’єму страв для дітей раннього та дошкільного;

- графіки видачі їжі, добові проби;

- призначені відповідальні особи за організацію харчування;

- ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування та виховання культурно – гігієнічних навичок у дітей з боку медперсоналу та адміністрації.

Відповідно до режиму роботи ДНЗ організоване трьохразове харчування дітей. При розподілі їжі за калорійністю протягом дня дотримується виконання норм: сніданок – 25%, обід – 35%, полуденок20 %. Об'єм їжі відповідає віку дитини.

Відповідно до п.1.12 Інструкції з організації харчування дітей у дошкільному навчальному закладі розроблено циклічне меню з використанням норм та продуктів підвищеної харчової і біологічної цінності згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» та з урахуванням грошових норм.

Харчування в ДНЗ наближене до раціонального і здійснюється відповідно до примірного двотижневого меню, яке складено на зимовий, весняний, літній та осінній періоди року, проводиться аналіз вартості харчування однієї дитини в день та виконання норм харчування.

Подальші напрямки роботи:

- постійна інформація батьків про стан харчування дітей в ДНЗ № 30;

- консультації для батьків щодо раціонального харчування дітей;

- співпраця з Радою закладу з питань покращення МТБ харчоблоку.

Робота з сім'єю.

Систематично проводились різні форми роботи з батьками - загальні та групові батьківські збори, консультації, лекторії, круглі столи, систематичне оновлення рекомендаційних матеріалів, розміщених в інформаційних куточках. Велика роз’яснювальна робота щодо запобігання кишковим захворюванням, організації харчування проводилась медичними працівниками. Ці заходи сприяли підвищенню педагогічної обізнаності батьків. Участь у спільних святах, відвідування відкритих занять, днів відкритих дверей сприяла зацікавленості батьків до роботи з дітьми у дошкільному закладі. Все це сприяло створенню довірливих взаємовідносин між родинами вихованців та педагогами.Зміцнення матеріально – технічної бази закладу.

В основі успішного гармонійного розвитку дитини, її сформованості як особистості лежить взаємодія та співпраця колективу дошкільного закладу та батьків. На батьківських зборах, консультаціях вихователі орієнтували батьків на культивування в родинах атмосфери поваги, піклування та взаємодопомоги, акцентували увагу на тому, що саме батько й мати мають бути прикладом для дітей, спільно намагалися виробити розумні вимоги до дітей, яких необхідно дотримуватися як у дошкільному закладі, так і у сім'ї. Цікаві моменти виховання та розвитку дітей висвітлюються у куточках для батьків, які мають сучасний дизайн. Переважна більшість наших батьків усвідомила надзвичайну важливість участі у житті своїх дітей, зросла їх правова та педагогічна обізнаність.

Матеріальна база ДНЗ у значній мірі утримувалась за рахунок батьківської та спонсорської допомоги. Залучення батьківських коштів дозволили провести заходи щодо поповнення матеріально – технічної бази ДНЗ.

Першим помічником ДНЗ і адміністрації став батьківський комітет. Цей зв'язок дав можливість побачити проблеми кожної групи і усіх дітей дитячого садка. Члени батьківського комітету виступають на батьківських зборах, ведуть контроль за харчуванням дітей, слідкують за усіма матеріальними проблемами дитячого садка, допомагають у проведені усіх спільних заходів, відвідують показові заняття, педради, допомагають у проведені Дня відкритих дверей та тримають тісний зв'язок з різними установами та організаціями міста.В 2014 навчальному році за кошти міського бюджету виконані наступні роботи:

1.Ремонт інженерних мереж (система холодного та горючого водопостачання, система водовідведення, система електромережі та каналізації)

2.Ремонт групових кімнат:

- монтаж пластикової стелі;

- заміна вікон на металопластикові;

- ремонт відкосив;

- відновлення міжкімнатних перегородок;

- заміна дверей на металеві;

- заміна міжкімнатних дверей;

- заміна стелі на «Амстронг»;

- укладання плитки в буфетних, умивальних кімнатах та туалетах;

- наклеювання шпалер;

- заміна радіаторів;

- настил ДСП на підлогу.За залучені кошти:

Встановлені ігрові меблі в групах №3 та в групі №4, придбані:

- меблі дитячі;

- шафи для буфетних в групи;

- м'який інвентар: ковдри, плєди, постільна білизна, рушники;

- посуд для груп (комплекти дитячого посуду з 3-х предметів), ложки;

- набори каструль, чайники, миски;

- килими;

- гардини;

- стенди;

- господарчий інвентар, спецодяг для працівників,

- кімнатні квіти,- іграшки

Отже, колектив дошкільного навчального закладу був згуртований, працьовитий, спроможний виконувати будь-які поставлені перед ним завдання річного плану.

Робота проведена велика. Завдяки активної участі та матеріальної допомого всіх батьків закладу нам вдалося покращити його, зробити більш привабливим і змістовним для дітей.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка